Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 902-МИ
Столична, 23.10.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на Инициативен комитет за издигане на Самуил Чавдаров Попов като независим кандидат за кмет на кметство с. Бистрица

Постъпило е заявление с вх. № 754/23.10.2019 г. на ОИК Столична община от  Инициативен комитет за издигане на Самуил Чавдаров Попов като независим кандидат за кмет на кметство с. Бистрица  представляван от Александър Йорданов Пашалийски за регистрация на застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Заявлението е 1 по ред, вписан към № 10 във входящия регистър на предложените за регистрация застъпници. Със заявлението са предложени общо 5 /пет/ броя застъпници общо на кандидатската листа кмет на кметство с. Бистрица. Към заявлението (Приложение № 73-МИ от изборните книжа) е приложен: списък на предложените застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., декларации от лицата (Приложение № 75-МИ от изборните книжа) - 5 бр. Списъкът е представен на хартиен носител и на електронен носител.

 

Списъкът на предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени несъответствия за предложените застъпници.

 

За 5 предложени застъпници е изпълнено изискванието на чл.117 от ИК и Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК и същите следва да бъдат регистрирани.

Поради което и на основание чл. 87, ал.1 т.18 , чл.118, ал.1 и 2 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

Р Е Ш И:

 

 

1.РЕГИСТРИРА 5 /пет/ броя застъпници общо на Инициативен комитет за издигане на Самуил Чавдаров Попов като независим кандидат за кмет на кметство с. Бистрица в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. както следва:

 

 

Име

ЕГН

1

Иваномир Алексиев Крушкин

……….

2

Николина Здравкова Николова

……….

3

Йордан Александров Пашалийски

……….

4

Асен Руменов Станков

……….

5

Мартин Бойков Ковачки

……….

 

 

Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град. На регистрираните застъпници се издават удостоверения. 

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Зам. председател: Бригита Емилова Костова-Атанасова

* Публикувано на 23.10.2019 в 18:49 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения