Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 896-МИ
Столична, 23.10.2019

ОТНОСНО: Назначаване състава на подвижна секционна избирателна комисия в район “Слатина”

В ОИК Столична община е постъпило писмо, вх. № 715/22.10.2019 г., от кмета на район “Слатина” за резултатите от проведени консултации за сформиране състав на подвижна секционна избирателна комисия в район „Слатина" в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете на ПСИК от всяка  политическа партия и коалиции от партии.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.5, чл.89, ал.2, чл.91, ал.11, от ИК, и Решение № 935-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ

Назначава състава на подвижна секционна избирателна комисия № 224607086 в район “Слатина”, както следва:

ПСИК

Длъжност в ПСИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

224607086

Председател

Румяна Додова Георгиева

………..

224607086

Зам.-Председател

Николай Павлов Попов

………..

224607086

Секретар

Ира Петрова Малоун

………..

224607086

Член

Веселка Калинова Кънева

………..

224607086

Член

Петрана Любенова Генчева

………..

 

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Зам. председател: Бригита Емилова Костова-Атанасова

* Публикувано на 23.10.2019 в 18:49 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения