Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 835-МИ
Столична, 17.10.2019

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Триадица“

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 593/16.10.2019 г. от кмета на район „Триадица“ с искане за 202 промени в състава на 106 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Триадица“ от квотата на Партия ГЕРБ: 0 бр. членове, Коалиция БСП за България - 60 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 34 бр. членове, Партия ДПС – 99 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 9 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.

Поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6, във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Триадица“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224610001

Секретар

Андрюша Тодоров Игнатов

……….

Михаела Стоянова Демиревска-Стоянова

……….

224610001

Член

Михаела Стоянова Демиревска-Стоянова

……….

Сибила Братанова Вряшкова

……….

224610001

Член

Калоян Първанов Мазнев

……….

Илиян Любомиров Терзиев

……….

224610002

Зам. председател

Диана Стоянова Петрова

……….

Елхан Любенов Кълков

……….

224610002

Член

Лъчезар Бориславов Бориславов

……….

Денислав Павлов Иванов

……….

224610003

Член

Емилия Раденкова Димитрова

……….

Александрина Владимирова Витанова

……….

224610003

Член

Росица Росенова Ковачева

……….

Валентин Георгиев Атанасов

……….

224610004

Зам. председател

Диана Захариева Терзиева

……….

Денис Веселинов Камарски

……….

224610004

Член

Станислава Венциславова Бориславова

……….

София Тодорова Пенкова

……….

224610005

Секретар

Михаил Нарцис Христов

……….

Марияна Емилова Иванова

……….

224610005

Член

Христо Николов Христов

……….

Красимир Красимиров Кълков

……….

224610006

Зам. председател

Владимир Мирчев Наков

……….

Алексей Ангелов Драгомиров

……….

224610006

Член

Йоанка Константинова Кирчева

……….

Пламен Емилов Митов

……….

224610007

Член

Станислава Михайлова Попова

……….

Боряна Огнянова Асенова

……….

224610007

Член

Иван Кирилов Кирилов

……….

Денис Смилянов Капсъзов

……….

224610008

Зам. председател

Пламен Генов Генов

……….

Весела Иванова Стефанова

……….

224610008

Член

Антоанета Николова Маринова

……….

Георги Милчев Станимиров

……….

224610009

Член

Емил Иванов Антонов

……….

Марияна Йорданова Семерджиева

……….

224610010

Член

Цветинка Красимирова Генчева

……….

Тодор Велинов Йосифов

……….

224610011

Член

Ирина Костантинова Костантинова-Иванова

……….

Ивка Петрова Манчовска

……….

224610011

Член

Петър Крумов Атанасов

……….

Георги Ангелов Вацев

……….

224610012

Член

Адриана Стефанова Андреева

……….

Габриела Венциславова Милкова

……….

224610012

Член

Андрей Моатаз Назал

……….

Илчо Иванов Николов

……….

224610013

Зам. председател

Родослав Гошков Цеков

……….

Албена Денева Равчева

……….

224610013

Член

Теменужка Христова Ангелова

……….

Емилия Раденкова Димитрова

……….

224610013

Член

Пенка Петкова Тороманова-Кирова

……….

Марияна Стоянова Терзиева

……….

224610014

Член

Ели Димитрова Георгиева

……….

Симеон Петров Митков

……….

224610015

Зам. председател

Виолета Димитрова Петрова

……….

Ахмед Мустафов Дурльов

……….

224610016

Зам. председател

Анна Иванова Бръчкова

……….

Калинка Дичева Петрова

……….

224610016

Член

Михаела Ангелова Кирилова

……….

Руми Борисова Иванова

……….

224610016

Член

Бойко Тотев Бакалов

……….

Иван Петров Петров

……….

224610017

Зам. председател

Адриян Петров Димитров

……….

Снежанка Николова Георгиева-Стефанова

……….

224610017

Секретар

Наталия Иванова Петрова

……….

Ивелина Иванова Виденова

……….

224610018

Зам. председател

Цветанка Петрова Кръстева

……….

Стоян Асенов Димитров

……….

224610018

Председател

Румяна Михайлова Христова

……….

Стефка Стоянова Петрова

……….

224610018

Член

Светлана Йорданова Борисова

……….

Павлина Данаилова Гривнева

……….

224610018

Член

Кинка Иванова Бакалова

……….

Натали Веселинова Христова

……….

224610019

Зам. председател

Гошко Петров Цеков

……….

Ирина Костантинова Костантинова-Иванова

……….

224610019

Член

Габриела Георгиева Чомова

……….

Румяна Крумова Ангелова

……….

224610019

Член

Валери Димитров Кузмин

……….

Емил Иванов Антонов

……….

224610020

Член

Любомир Любомиров Трайков

……….

Шукри Осман Хасан

……….

224610021

Зам. председател

Стефка Георгиева Желева

……….

Петър Арсенов Димитров

……….

224610022

Член

Радка Кирилова Тафраджийска

……….

Пенка Самуилова Преспова

……….

224610022

Член

Микаела Димитрова Матеева

……….

Валя Данаилова Николова

……….

224610023

Секретар

Георги Зашев Панов

……….

Пламен Генов Генов

……….

224610023

Член

Лазар Желев Славов

……….

Ахмед Мехмед Ахмед

……….

224610024

Секретар

Пламен Алексиев Алексиев

……….

Стойчо Иванов Стойчев

……….

224610024

Член

Йонита Руменова Христова

……….

Родослав Гошков Цеков

……….

224610024

Член

Райна Кирилова Панова

……….

Иван Ерменков Ерменков

……….

224610025

Зам. председател

Павел Симеонов Павлов

……….

Гошко Петров Цеков

……….

224610026

Секретар

Людмила Георгиева Тахова

……….

Наталия Николова Стойчева

……….

224610026

Член

Габриела Емилова Луканова

……….

Сергей Николов Сандов

……….

224610027

Зам. председател

Елеонора Петрова Велкова

……….

Гунчо Иванов Атанасов

……….

224610027

Член

Албена Павлова Филипова

……….

Петко Йорданов Апостолов

……….

224610028

Член

Йорданка Николова Божилова

……….

Маргарита Николова Франсъзова

……….

224610029

Зам. председател 

Наталия Христова Идакиева

……….

Даниела Кръстева Гумнерова

……….

224610029

Член

Стоил Ангелов Божилов

……….

Виолета Димитрова Петрова

……….

224610030

Член

Веска Пенчева Рангелова

……….

Майя Георгиева Кирова

……….

224610030

Член

Костадинка Данаилова Иванова

……….

Маргарита Тодорова Георгиева

……….

224610031

Зам. председател

Еми Борисова Найчева

……….

Мариана Стефанова Илиева

……….

224610031

Член

Брайко Тодоров Брайков

……….

Елена Иванова Коцакова

……….

224610032

Зам. председател

Мария Дечко Стоилова

……….

Силвия Вълчева Атанасова

……….

224610032

Член

Цветелина Бисерова Иванова

……….

Адриян Петров Димитров

……….

224610033

Член

Майя Георгиева Кирова

……….

Ангелина Трайкова Борисова

……….

224610034

Председател

Станой Иванов Ботев

……….

Тодор Василев Тодоров

……….

224610034

Член

Олег Георгиев Рангелов

……….

Георги Василев Стоянов

……….

224610035

Член

Любомила Стефанова Колева

……….

Веселина Иванова Петкова

……….

224610036

Зам. председател

Юлия Валериева Михайлова

……….

Красимира Иванова Петрова

……….

224610036

Член

Маргарита Николова Франсъзова

……….

Румянка Петрова Райкова

……….

224610037

Член

Николай Недялков Широков

……….

Велика Найденова Джисова

……….

224610038

Член

Първолета Иванова Рангелова

……….

Снежанка Иванова Лисева

……….

224610039

Секретар

Майя Веселинова Петрова

……….

Екатерина Добрева Дерменджиева

……….

224610039

Член

Мария Николова Стоянова

……….

Пламен Огнянов Петков

……….

224610040

Зам. председател

Борислав Георгиев Марценков

……….

Росица Любенова Гъдева-Колева

……….

224610040

Член

Веселина Иванова Петкова

……….

Мария Николова Стоянова

……….

224610041

Секретар

Марияна Петрова Павлова

……….

Николай Петьофи Атанасов

……….

224610041

Член

Вероника Николова Гълъбова

……….

Елена Иванова Костадинова

……….

224610041

Член

Михал Иванов Томеров

……….

Елена Стоянова Кирова

……….

224610042

зам. председател

Тодор Славков Славков

……….

Ели Тодорова Семерджиева

……….

224610042

Член

Цветанка Стоилова Цветкова

……….

Мариета Иванова Побиенска

……….

224610043

Зам. председател

Георги Василев Стоянов

……….

Даниела Венцеславова Зердева

……….

224610043

Секретар

Светослав Стоянов Ангелов

……….

Ани Петрова Ангелова

……….

224610044

Зам. председател

Десислава Георгиева Михайлова

……….

Татяна Венциславова Кирова

……….

224610044

Член

Боян Ерхан Чаушев

……….

Снежана Крумова Владимирова-Ангелова

……….

224610045

Зам. председател

Пламен Огнянов Петков

……….

Кирил Георгиев Тренков

……….

224610046

Председател

 Веселин Ангелов Богданов

……….

Антоанета Милчова Георгиева

……….

224610046

Член

Румянка Петрова Райкова

……….

Ева Вергилова Маринова

……….

224610046

Член

Ани Петрова Ангелова

……….

Никола Стоянов Младенов

……….

224610047

Зам. председател

Елена Иванова Костадинова

……….

Десислава Димитрова Билал

……….

224610048

Зам. председател

Мариета Иванова Побиенска

……….

Здравка Стоянова Стаменова

……….

224610049

Зам. председател

Даниела Венцеславова Зердева

……….

Елка Неделчева Христова

……….

224610049

Член

Йорданка Радиева Колева

……….

Калина Богомилова Димитрова

……….

224610050

Зам. председател

Ивка Петрова Манчовска

……….

Кирил Цветанов Михайлов

……….

224610050

Член

Виолета Василева Николова

……….

Борислав Георгиев Христов

……….

224610050

Член

Стефан Ташев Ташев

……….

Мария Александрова Михайлова

……….

224610051

Зам. председател

Ивета Любенова Драгостинова

……….

Зоя Любомирова Ръсина

……….

224610051

Член

Ивана Руменова Гарчева

……….

Борислав Александров Щинков

……….

224610052

Зам. председател

Юлия Цветанова Стойканова

……….

Десислава Георгиева Михайлова

……….

224610052

Председател

Елена Константинова Недялкова

……….

Николета Пламенова Петкова-Лисичкова

……….

224610052

Член

Венцислава Димитрова Анкова

……….

Александър Кирилов Цветанов

……….

224610052

Член

Димитър Ангелов Касабов

……….

Красимир Георгиев Йовчев

……….

224610053

Зам. председател

Велика Найденова Джисова

……….

Цветанка Саздова Василева

……….

224610053

Секретар

Мария Христова Стоянова

……….

Мартин Тодоров Николов

……….

224610053

Член

Александър Петев Илиев

……….

Георги Любенов Величков

……….

224610053

Член

Мими Иванова Котова

……….

Светослав Страхилов Ванков

……….

224610054

Зам. председател

Мариана Стефанова Илиева

……….

Християн Петров Желязов

……….

224610054

Член

Венко Георгиев Ганов

……….

Петя Леонидова Иванова

……….

224610055

Зам. председател

Атанас Иванов Куртев

……….

Илиана Стефчова Попчева

……….

224610056

Председател

Силвия Красимирова Стоянова

……….

Венера Веселинова Лажева-Христова

……….

224610056

Член

Цветанка Саздова Василева

……….

Васил Петров Василев

……….

224610057

Зам. председател

Християн Петров Желязов

……….

Иво Николаев Димитров

……….

224610058

Председател

Людмила Ангелова Георгиева

……….

Елена Константинова Недялкова

……….

224610058

Член

Севка Георгиева Станкова

……….

Георги Димитров Попчев

……….

224610059

Зам. председател

Васил Петров Василев

……….

Айхан Халит Шейх

……….

224610059

Член

Малинка Василева Тенева

……….

Мария Дечко Стоилова

……….

224610060

Член

Иво Николаев Димитров

……….

Кирчо Борисов Маринковски

……….

224610061

Зам. председател

Георги Димитров Попчев

……….

Кирил Павлов Влайков

……….

224610061

Член

Емилия Миткова Мандажиева

……….

Маргарита Димитрова Маринова

……….

224610062

Зам. председател

Любомир Георгиев Топалов

……….

Мехмед Ибрям Мехмед

……….

224610062

Председател

Антоанета Милчова Георгиева

……….

Мариана Маринова Маринова

……….

224610062

Член

Айхан Халит Шейх

……….

Емил Емилов Шанков

……….

224610063

Секретар

Станой Иванов Ботев

……….

Камелия Енчева Дановска

……….

224610063

Член

Илияна Недьова Гьочева

……….

Юлия Валериева Михайлова

……….

224610063

Член

Катрин Кирилова Митова

……….

Зоя Евтимова Шанкова

……….

224610064

Член

Мериан Кирилова Митова

……….

Милчо Христов Чакъров

……….

224610065

Член

Марияна Костадинова Каменова

……….

Никола Александров Николов

……….

224610066

Председател

Катерина Кирилова Виденова

……….

Радослав Георгиев Панчев

……….

224610066

Член

Катерина Емилова Каменова

……….

Филип Ивайлов Моцев

……….

224610067

Зам. председател

Венелин Станчев Лазаров

……….

Лиляна Пенева Кръстева

……….

224610067

Член

Юлий Ненков Ненков

……….

Светлана Петрова Костадинова

……….

224610068

Член

Надя Валентинова Стойнева

……….

Ваня Стоянова Вушева

……….

224610068

Член

 Иво Николов Кюхов

……….

Десислава Георгиева Деведжиева

……….

224610069

Член

Анелия Добринова Добрева

……….

Камен Василев Вушев

……….

224610070

Зам. председател

Антоний Георгиев Георгиев

……….

Борислав Георгиев Марценков

……….

224610070

Член

Ирен Петрова Николова

……….

Галина Петрова Константинова

……….

224610071

Член

Даниела Иванова Митова

……….

Никола Георгиев Петров

……….

224610071

Член

Живко Ванев Банков

……….

Мария Стефанова Ангелова

……….

224610072

Член

Стефко Станев Банев

……….

Теодора Кирова Кирова

……….

224610073

Зам. председател

Славея Александрова Димова

……….

Мария Йорданова Николова

……….

224610073

Секретар

 Иван Венелинов Томов

……….

Ралица Евгениева Гроздева

……….

224610073

Член

Радослав Петров Гигов

……….

Емилия Кирилова Давидова

……….

224610074

Член

Емил Кирилов Алексиев

……….

Жени Михайлова Манева

……….

224610074

Член

Пепи Александров Александров

……….

Ивалина Светли Маринова

……….

224610075

Секретар

Добринка Христова Михайлова

……….

Ивайло Михалев Братанов

……….

224610075

Член

Константина Димитрова Гашкова

……….

Надия Степанивна Бъчик

……….

224610076

Зам. председател

Георги Димитров Яшов

……….

Марио Любенов Николовски

……….

224610077

Зам. председател

Мариана Илиева Климова

……….

Антони Николов Ваканов

……….

224610077

Секретар

Николай Цветанов Цветков

……….

Детелина Свиленова Златкова

……….

224610077

Член

Валери Рилчов Киров

……….

Деян Реджепов Незиров

……….

224610077

Член

Христо Тодоров Гергински

……….

Манол Георгиев Манолов

……….

224610078

Зам. председател

Божидар Димчев Трифонов

……….

Сафер Велиев Айролов

……….

224610078

Член

Христина Димитрова Караманова

……….

Венко Георгиев Ганов

……….

224610079

Зам. председател

Виктория Александрова Трифонова

……….

Тюркиян Неджимиева Арнаудова

……….

224610079

Член

Десислава Георгиева Червенкова

……….

Райна Кирилова Панова

……….

224610080

Зам. председател

Павел Георгиев Павлов

……….

Младен Росенов Бошнаков

……….

224610080

Председател

Цанка Ботева Александрова

……….

Георги Зашев Панов

……….

224610081

Зам. председател

Ганка Райчева Костова

……….

Медиха Айхан Шейх

……….

224610082

Зам. председател

Петя Атанасова Даскалова

……….

Ширин Джемали Ариф

……….

224610082

Член

Антони Николов Ваканов

……….

Маргарита Петрова Ковачева

……….

224610083

Член

Кристиян Емилов Станимиров

……….

Юлиан Ангелов Трендафилов

……….

224610084

председател

Красимир Кирилов Вангелов

……….

Калоян Василев Луканов

……….

224610084

Член

 Александър Бориславов Стоянов

……….

Ваня Петрова Беловска

……….

224610085

Член

Петя Леонидова Иванова

……….

Кирил Георгиев Борисов

……….

224610085

Член

Дарина Стоянова Стоянова

……….

Гергана Руменова Петкова

……….

224610087

Член

Ирина Симеонова Николова

……….

Петя Атанасова Даскалова

……….

224610087

Член

Десислава Георгиева Деведжиева

……….

Костадин Йорданов Корчев

……….

224610088

Зам. председател

Вероника Емилова Василева

……….

Емилия Михайлова Козарева

……….

224610088

Председател

Димитър Иванов Коцев

……….

Генади Костадинов Генов

……….

224610089

Член

Илия Николаев Петров

……….

Мая Иванова Братанова

……….

224610089

Член

Пламен Илиев Михайлов

……….

Ивайло Веселинов Банков

……….

224610090

Зам. председател

Антонио Вилиянов Шопов

……….

Атанас Иванов Куртев

……….

224610090

Председател

 Георги Георгиев Ангелов

……….

Иван Лазаров Велчев

……….

224610090

Член

Стефка Стоянова Петрова

……….

Мариана Спасова Иванова

……….

224610090

Член

Цонка Димитрова Илиева

……….

Христо Василев Стойков

……….

224610091

Секретар

Николай Цветанов Цветков

……….

Йорданка Радиева Колева

……….

224610091

Член

Иван Куманов Куманов

……….

Кирила Петрова Братанова

……….

224610092

Зам. председател

Ани Наскова Стоянова

……….

Силвана Славчева Каневчева

……….

224610092

Член

Иван Иванов Христов

……….

Теодора Грозева Йолова

……….

224610093

Зам. председател

Мариана Спасова Иванова

……….

Богомил Кирилов Стоянов

……….

224610093

Секретар

Петя Василева Алтемирска

……….

Цветан Ганчев Михов

……….

224610093

Член

Александра Ивова Симеонова

……….

Цветелин Горанов Ръсин

……….

224610094

Зам. председател

Теодора Галантонова Тодорова

……….

Стефан Христов Станчев

……….

224610094

Член

Манол Георгиев Манолов

……….

Симона Росенова Пенева

……….

224610095

Член

Теодор Рафи Саркисян

……….

Цанка Ботева Александрова

……….

224610095

Член

Павел Иванов Аршинков

……….

Стоимен Йорданов Стоименов

……….

224610097

Секретар

Росица Костадинова Владимирова-Вангелова

……….

Анета Събчева Събева

……….

224610097

Член

Николета Ивова Симеонова

……….

Кристина Стоименова Стоименова

……….

224610098

Зам. председател

Мая Илиева Томанова

……….

Ивета Любенова Драгостинова

……….

224610098

Член

Георги Христов Георгиев

……….

Димитър Иванов Стоянов

……….

224610099

Секретар

Стоил Цонов Гайдарски

……….

Пламен Пламенов Ерменков

……….

224610099

Член

Анка Димитрова Янкова

……….

Божидар Костов Николов

……….

224610100

Зам. председател

Снежанка Николова Георгиева-Стефанова

……….

Даца Саздова Колева

……….

224610100

Член

 Сашка Славчева Радонова

……….

Ния Костадинова Филатов

……….

224610101

Член

Даца Саздова Колева

……….

Радка Маринова Стоянова

……….

224610102

Зам. председател

Михаил Василев Йорданов

……….

Антоанета Исаева Дюлгерова

……….

224610105

Зам. председател

Цветан Ангелов Иванов

……….

Ирина Василева Симеонова

……….

224610105

Секретар

Руслан Милков Ставрев

……….

Зорница Валентинова Николаева

……….

224610106

Секретар

Тодор Атанасов Кънев

……….

Валери Георгиев Арсенов

……….

224610106

Член

Димитър Славчев Радонов

……….

Марияна Симеонова Касърова

……….

224610108

Член

Тошко Георгиев Бораджиев

……….

Стоил Цонов Гайдарски

……….

224610109

Зам. председател

Владислав Костадинов Симеонов

……….

Венелин Станчев Лазаров

……….

224610116

Член

Танислава Бориславова Тодорова

……….

Михал Иванов Томеров

……….

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 17.10.2019 в 18:39 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 1249-МИ / 07.01.2022

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), назначен за заместник-министър и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1248-МИ / 22.12.2021

  относно: Предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1247-МИ / 22.09.2021

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Местна коалиция ГЕРБ /СДС/, поради подаване на оставка

всички решения