Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 791-МИ
Столична, 12.10.2019

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 552/11.10.2019 г. от кмета на район „Слатина“ с искане за 93 промени в състава на 60 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Слатина“ от квотата на Партия ГЕРБ: 15 членове, Коалиция БСП за България - 20 членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 25 членове, Партия ДПС – 22 членове, Партия ВОЛЯ - 11 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 0. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата партия/коалиция.

Поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6, във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Слатина “, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

 

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224607019

Председател

ДЕЛЯНА НИКОЛАЕВА ПЕТКОВА

 

ЙОРДАНКА ЗДРАВКОВА ХАНДЖИЕВА

 

224607027

Председател

РОЗА ГЕОРГИЕВА ИЛИШКОВА-ЛЕЩАНСКА

 

ХРИСТО ЯНКОВ БОШНЯКОВ

 

224607039

Член

АНГЕЛ ДОБРИНОВ БАНКОВ

 

СВЕТЛА ЦВЕТАНОВА АЛЕКСИЕВА

 

224607043

Секретар

ЦВЕТАНКА КИРИЛОВА КАРАИВАНОВА

 

ТАНЯ КИРИЛОВА ПАВЛОВА-КАЛИНСКА

 

224607043

Член

МАРИАНА ВАСИЛЕВА РАНОВА-СИМЕОНОВА

 

ВИКТОР ИРЕНОВ ИВАНОВ

 

224607045

Член

МИГЛЕНА ЛЮБЕНОВА ЯНЕВА

 

ВАСИЛКА МЕТОДИЕВА ТАБАКОВА

 

224607046

Председател

ВАЛЕНТИН КОЛЕВ САВОВ

 

СТЕФАН БОРИСОВ КАЛИНСКИ

 

224607048

Член

ДЕСИСЛАВА ЕМИЛИЯНОВА ПЕНЧЕВА

 

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА АЛЕКСАНДРОВА

 

224607050

Член

СТЕФКА ЛАЗАРОВА ЛАЗОВА

 

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МИТОВА

 

224607066

Председател

ВАНЯ МИТКОВА МАТЕЕВА

 

ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА КРЪСТЕВА

 

224607057

Секретар

ЛЮБОВ САШОВА БОЖИЛОВА

 

МАРИАНА ВАСИЛЕВА РАНОВА-СИМЕОНОВА

 

224607071

Член

ЧАВДАР ДУЧЕВ ЧАНЕВ

 

ИЛИЯН ИВАНОВ ВЕЛКОВ

 

224607075

Член

ВАСИЛ ИВАНОВ ЖИВКОВ

 

НАТАЛИЯ ИЛИЕВА ВЕЛКОВА

 

224607030

Зам. председател

ВИКТОР ИРЕНОВ ИВАНОВ

 

ИВАНКА ХРИСТОСКОВА ХРИСТОВА

 

224607037

Член

ТАНЯ ИВАНОВА ВАРАДИНОВА

 

ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ НЕЙЧЕВ

 

224607004

Член

ДАНАИЛ АСЕНОВ УДРЕНОВ

 

МАРСЕЛ КРАСИМИРОМ МОМЧИЛОВ

 

224607006

Член

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ АСЕНОВ

 

СТЕЛИЯНА МАРУСЕВА ПЕТРОВА

 

224607010

Член

ХРИСТИЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

ПЕТЪР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

 

224607012

Член

АСЯ АСЕНОВА КИРИЛОВА

 

ДЕСИСЛАВА СЛАВЕЙКОВА ЗАКОВА

 

224607014

Член

ЯНКО АНТОНОВ ЯНЕВ

 

БОЙКА АСЕНОВА БРАВЧЕВА

 

224607015

Член

СТИЛИЯН МИХАЙЛОВ МАРИНОВ

 

ВАСИЛ ТРАЯНОВ БРАВЧЕВ

 

224607017

Зам. председател

МАРТИН РОСЕНОВ НАКОВ

 

ХРИСТИЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

224607018

Член

ЕЛКА АНТОНОВА БОНАЧЕА

 

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ КАРТАЛЕВ

 

224607019

Член

ВАНИНА ИВОВА ХАЗАН

 

ДАНИЕЛА ТОДОРОВА КАРАЧОМАКОВА

 

224607020

Член

СТЕФАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ

 

СИЛВИЯ ИЛИЕВА МИШОНОВА

 

224607021

Член

РАДКА СТАНКОВА ДИМИТРОВА

 

МАРИЯ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

 

224607022

Член

ЕМИЛ СВЕТОСЛАВОВ БОРИСОВ

 

ВЕЖДАН ХАСАНОВА ЮЗЕИРОВА

 

224607023

Член

ВЕЛИЧКО АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ

 

ИЛХАН САТКЪ АЛИ

 

224607034

Член

ВИОЛЕТА ЛЮБЕНОВА СТАНОЕВА

 

РАДОСЛАВА НАЧЕВА СИРКЬОВА

 

224607035

Член

РАДОСЛАВА НАЧЕВА СИРКЬОВА

 

ЕВГЕНИ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ

 

224607050

Член

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

 

СЛАВКА МЕТОДИЕВА БИКАРСКА

 

224607052

Член

ПАВЛИНА ПЕТРОВА ВИТАНОВА

 

ЛАЗАР ВАСИЛЕВ ПАУНОВ

 

224607053

Член

РУМЕН ПЕТКОВ ИЛИЕВ

 

ТЕОДОРА ТОДОРОВА ХРИСТОВА

 

224607062

Зам. председател

ПЕТЪР ВЕЛИСЛАВОВ ЙОРДАНОВ

 

РУМЕН ПЕТКОВ ИЛИЕВ

 

224607063

Зам. председател

РОБЕРТИНА РУМЕНОВА ИЛИЕВА

 

ВАНЯ НЕДЕЛЧЕВА ИЛИЕВА

 

224607064

Зам. председател

РОСТИСЛАВ РУМЕНОВ ИЛИЕВ

 

РАЛИЦА ЛЮБЕНОВА ХРИСТОВА

 

224607080

Зам. председател

ВЕЛИЗАР ВЛАДИМИРОВ ВЕЛИЗАРОВ

 

ЛАТИНКА ЛЮБЧЕВА СТОЯНОВА

 

224607015

Член

НИКОЛАЙ МИРОСЛАВОВ ИВАНОВ

 

ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ТОТЕВА

 

224607062

Член

ВИКТОРИЯ ДРАГОМИРОВА АТАНАСОВА

 

ЕМИЛИЯ МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

224607008

Зам. председател

ЕРМЕНКА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА

 

ЮЛИАН ВЕЛИНОВ ПАНАГОНОВ

 

224607012

Зам. председател

ЕЛИЯН ГЕОРГИЕВ ЖЕРАБСКИ

 

АНКА СТЕФАНОВА МИТЕВА

 

224607014

Председател

ЛИЛИЯ КАМЕНОВА ЛИПЧЕВА

 

ЕРМЕНКА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА

 

224607016

Член

ТАНЯ КИРИЛОВА ПАВЛОВА-КАЛИНСКА

 

НИКОЛАЙ ПАВЛОВ ПОПОВ

 

224607020

Секретар

СВЕТЛА АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА

 

ВЕНЕТКА ВЛАДИМИРОВА ТОДОРОВА

 

224607021

Член

СТЕФАН БОРИСОВ КАЛИНСКИ

 

ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ДИМОВА

 

224607026

Член

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

 

КИРИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ

 

224607030

Член

ЕЛЕНА СТОЯНЧЕВА КОВАЧКА

 

АННА ТОШКОВА МЛАДЕНОВА

 

224607033

Член

РАЛИЦА НИКОЛОВА КАРАДАЧКА

 

НЕЛИ ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

 

224607036

Председател

ГАЛЯ БОРИСОВА ЗАХАРИЕВА

 

КРАСИМИРА КИРИЛОВА КОСТОВА

 

224607040

Зам. председател

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ САРИЕВ

 

ДАНИЕЛА ПЕТРОВА МАТАКОВА

 

224607041

Секретар

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ГАНЧЕВ

 

СТОИМЕНКА ЕМАНУИЛОВА ДЯКОВА

 

224607048

Член

ДАНЧО ЛЮБИНОВ ЙОРДАНОВ-БРАЙКОВ

 

ЛИЛИЯ КАМЕНОВА ЛИПЧЕВА

 

224607050

Зам. председател

ЮЛИАН ВЕЛИНОВ ПАНАГОНОВ

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

 

224607053

Член

ДЕЧКА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

 

МАРИЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА

 

224607056

Секретар

НЕЛИ ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

 

ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА САРИЕВА

 

224607057

Председател

ИВАЙЛО ИВАНОВ ПЕТРОВ

 

ЕЛИЯН ГЕОРГИЕВ ЖЕРАБСКИ

 

224607060

Председател

КИРИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ

 

ЛЮБЧО ПЕТКОВ ИЛИЕВ

 

224607065

Член

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

 

ГАЛЯ БОРИСОВА ЗАХАРИЕВА

 

224607066

Секретар

АДЕЛИНА ТОМОВА ГУРГУЛИЦОВА

 

АНЕЛИЯ БОРИСЛАВОВА АТАНАСОВА

 

224607069

Член

ЮЛИЯНА ВЕНЦИСЛАВОВА КАРАБАДЖАКОВА

 

ИРЕНА ГРИГОРОВА КОВАЧЕВА

 

224607078

Член

АНТОАНЕТА ДРАГОМИРОВА АТАНАСОВА

 

НИКОЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА СТРАТИЕВА

 

224607081

Член

МАЯ НИКОЛОВА ДРАГАНОВА

 

ЕЛЕНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

 

224607084

Член

ПАВЛИНКА ПЕТРОВА БРАЙКОВА

 

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ГАНЧЕВ

 

224607018

Член

ДОНКА НИКОЛОВА ШЕНЕВА

 

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ДОБРУДЖАЛИЕВ

 

224607052

Член

НИКОЛАЙ МИЛОТИНОВ ВЪЛЧКОВ

 

РУМЯНА ДРУМЕВА ДЖАПАРИДЗЕ

 

224607079

Член

РОСИЦА ПЕТКОВА СТЕФАНОВА

 

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ВЛАДИМИРОВА

 

224607059

Член

РАДА ПЕЧЕВА ДИКОВА

 

ГЕОРГИ ИВАНОВ КАРАБЕНЧЕВ

 

224607005

Член

ЗОРНИЦА ТОМОВА СТАНКЕВА

 

ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ

 

224607021

Секретар

СВЕТЛАНА ХРИСТОВА ШИВАЧЕВА

 

ХРИСТО ХРИСТОВ ШИВАЧЕВ

 

224607032

Член

КАЛИНА ТАШКОВА КАСАБОВА

 

ИВАН КИРИЛОВ ЗАХАРИЕВ

 

224607034

Член

АДРИАН ВЕНЦЕВ ЯНЕВ

 

ВАЛТЕР НИКОЛАЕВ ДИКОВ

 

224607078

Член

ЙОСИФ ВЪРБАНОВ ДАКОВСКИ

 

ЕДИ АРИСТАСЕС ХАЙРАБЕДЯН

 

224607080

Секретар

РУМЯНА ИВАНОВА МАКЕДОНСКА

 

КИЧКА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА

 

224607006

Секретар

ХРИСТО ХРИСТОВ ШИВАЧЕВ

 

МАРГАРИТА ХРИСТОВА ОБРЕШКОВА

 

224607010

Секретар

АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

 

ДАМЯНА ЖИВКОВА ДАМЯНОВА

 

224607068

Член

ВАСИЛ ЯНКОВ РУСЕВ

 

ВАЛЕНТИНА ПАНЧЕВА СИМЕОНОВА

 

224607058

Секретар

ИРИНА ТЕОДОРОВА ИВАНОВА

 

ПЛАМЕН РУСЕВ РУСЕВ

 

224607050

Секретар

ВИРГИНИЯ СВЕТОСЛАВОВА ЧЕТРИКОВА

 

АННА БОТЕВА ВАСИЛЕВА

 

224607053

Секретар

АННА БОТЕВА ВАСИЛЕВА

 

НОРА ВЛАДИМИРОВА КЪТЕВА

 

224607055

Член

ВИОЛЕТКА СВЕТОСЛАВОВА ЧЕТРИКОВА

 

АНГЕЛИНА СИМЕОНОВА ЛУНД

 

224607056

Член

ВАЛТЕР НИКОЛАЕВ ДИКОВ

 

ИВАН ЦВЕТАНОВ ЦЕНКОВ

 

224607019

Член

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КЪТОВСКИ

 

МИЛАН СТЕФАНОВ МИЛАНОВ

 

224607023

Зам. председател

ИВО НИКОЛОВ КОЛЕВ

 

ЕСРА АЙДЪН ШЮКРИЕВА

 

224607007

Член

ВЕЛИЧКА СТЕФАНОВА СПАСОВА

 

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ НЕВЕНОВ

 

224607016

Член

ГАБРИЕЛА ИВАЙЛОВА ЙОВОВА

 

РАМИЗ АХМЕДОВ КАРАОСМАНОВ

 

224607018

Зам. председател

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТАНЧЕВ

 

КРАСИМИР ИЛКОВ РУМЕНОВ

 

224607022

Член

ЮЛИЯ СИМЕОНОВА СТОИМЕНОВА

 

МЕХМЕД ХАЙДИН СЕИД

 

224607054

Член

ГАЛИНА ВАНЧОВА КИРИЛОВА

 

ШАБАН ШАБАН АЛИ

 

224607056

Член

ВЕСЕЛИН СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ

 

КАДРИЕ МЕХМЕД МЕХМЕДОВА

 

224607062

Член

СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ГИГОВ

 

СЕЛВИЕ ОСМАНОВА КАРАМЕХМЕДОВА

 

224607077

Член

СИЛВИЯ АНТОАНЕТОВА МИЛЕВА

 

АТАНАС ИВАНОВ МЕДАРСКИ

 

224607082

Зам. председател

ПАВЛИНА ХРИСТОВА БАНОВА

 

ДИМИТЪР ТОДОРОВ РОЛЕВ

 

224607059

Член

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВА ДОБРИНОВ

 

СЕНИХА КЕМИЛОВА КАРАМЕХМЕДОВА

 

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

Зам. председател: Метин Мехмед Сюлейман

За секретар: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

* Публикувано на 12.10.2019 в 17:57 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 1249-МИ / 07.01.2022

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), назначен за заместник-министър и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1248-МИ / 22.12.2021

  относно: Предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1247-МИ / 22.09.2021

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Местна коалиция ГЕРБ /СДС/, поради подаване на оставка

всички решения