Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 782-МИ
Столична, 11.10.2019

ОТНОСНО: Назначаване на състава на 1 /един/ брой служебна секционна избирателна комисия в Район „Овча купел”

 

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Овча купел” с вх. 373/25.09.2019 г. и вх. № 541/11.10.2019 г, за назначаване състава на 1 /един/ брой служебна секционна избирателна комисия в състав от 5 /пет/ членове.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл. 91, ал.8 от ИК документи.

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете на ССИК, както следва: ПП ГЕРБ: 2 членове, Коалиция БСП за България - 2 членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 0 членове, Партия ДПС – 1 член, Партия ВОЛЯ - 0 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 0 бр. членове, като в това число ръководство – Партия ГЕРБ: 1 член, Коалиция БСП за България – 1 член, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 0 членове, Партия ДПС – 1 член, Партия ВОЛЯ - 0 членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 0 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11 от ИК и Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

  1. Назначава състава на 1 /един/ брой служебна СИК в район „Овча купел“ в състав от по 5 /пет/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

224618072

Председател

Павлинка Димитрова Иванова

 

224618072

Зам. председател

Любомир Василев Сотиров

 

224618072

Секретар

Иво Митов Мукански

 

224618072

Член

Ивелина Илиева Илиева

 

224618072

Член

Рени Кирилова Милчева

 

 

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 11.10.2019 в 17:56 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения