Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 764-МИ
Столична, 09.10.2019

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на служебна избирателна секция в район "Илинден" - община Столична

Във връзка с формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район :Илинден", община Столична, Общинска избирателна комисия в Столична община разгледа Заповед № 395/08.10.2019 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „НКБ“ ЕАД, с която е образувал избирателна секция на територията на лечебното заведение.

Със Заповед № СОА19-РД09-1282 от 12.09.2019г. на Кмета на Столична община, е възложено на кметовете на райони да утвърдят номерата на служебните избирателни секции в лечебните заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, образувани от техните ръководители, като със Заповед на Кмета на район „Илинден”, е определен следния номер на служебна секция, а именно – № 224612041-служебна секция в   МБАЛ „НКБ“ ЕАД

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.7, чл. 8 и чл. 9 от ИК и Решение № 632-МИ/20.08.2019 г. на ЦИК и във връзка горепосочената заповед на директора на лечебното заведение, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

Р Е Ш И:

Формира следната единна номерация на служебна избирателна секция в Район „Илинден“, Столична община, както следва:

№ 224612041-служебна секция в   МБАЛ „НКБ“ ЕАД;

където

22 е номерът на областта - за София-град

46 е номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТЕ е 46

12 е номерът на административния район "Илинден", съгласно ЕКАТТЕ

041 е номерата на служебна секция в административния район.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 09.10.2019 в 18:00 часа

Календар

Решения

  • № 791-МИ / 12.10.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“

  • № 790-МИ / 12.10.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Оборище“

  • № 789-МИ / 12.10.2019

    относно: Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Столична община

всички решения