Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 705-МИ
Столична, 27.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 73 /седемдесет и три/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в Район “Витоша” и утвърждаване списъците с резервните членове.

 

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на Район “Витоша” с вх. № 364/25.09.2019 г, за назначаване съставите на 73 /седемдесет и три/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете на СИК от всяка политическа партия и коалиции от партии, както същото е както следва: Общ брой членове - ПП ГЕРБ: 153 бр. членове, Коалиция „БСП за България“ - 129 бр. членове, ПП ДПС – 73 бр. Членове, Коалиция „Обединени патриоти“- 73 бр. членове, ПП „Воля“- 73 бр. Членове и Коалиция „Демократична България- Обединение“- 10 бр. членове,  като в това число ръководство - ПП ГЕРБ: 73 бр., Коалиция „БСП за България“ - 73 бр., ПП ДПС – 28 бр., Коалиция „Обединени патриоти“- 31 бр., ПП „Воля“- 14 бр. и Коалиция „Демократична България- Обединение“- 0 бр.

Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 1029- МИ/10.09.2019г. На ЦИК поради което и на основание и на основание чл.87, ал.1, т.5, чл. 89, чл. 91, ал. 11, от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

 

РЕШИ

 1. Назначава съставите на 73 /седемдесет и три/ броя СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

224617001

Председател

Ангелина Велинова Георгиева

……….

224617001

Зам. председател

Александър Божилов Кръстанов

……….

224617001

Секретар

Златина Гогова Атанасова

……….

224617001

Член

Пламен Кирилов Калушков

……….

224617001

Член

Мария Стефанова Кюрчева

……….

224617001

Член

Севда Ангелова Йосифова

……….

224617001

Член

Тодор Маринов Варадинов

……….

224617002

Председател

Раделина Димитрова Димова

……….

224617002

Зам. председател

Стоимен Трайков Стоименов

……….

224617002

Секретар

Младен Петров Пейчев

……….

224617002

Член

Пенка Николова Димитрова

……….

224617002

Член

Надя Руменова Стоянова

……….

224617002

Член

Раим Мехмед Раим

……….

224617002

Член

Божидар Лазаров Митев

……….

224617003

Председател

Добринка Велинова Арсова

……….

224617003

Зам. председател

Магдалена Желязкова Нункова

……….

224617003

Секретар

Анна Тодорова Гиновска

……….

224617003

Член

Албена Григорова Седефчева

……….

224617003

Член

Светослава Василева Цветанова

……….

224617003

Член

Пенка Василева Димитрова

……….

224617003

Член

Катя Василева Ангелова

……….

224617004

Председател

Красимира Стоянова Сорокина

……….

224617004

Зам. председател

Христина Василева Христова

……….

224617004

Секретар

Емине Байрамали Шабан

……….

224617004

Член

Екатерина Николова Сугерова

……….

224617004

Член

Вера Пламенова Тошева

……….

224617004

Член

Любка Димитрова Лазарова

……….

224617004

Член

Петър Иванов Първанов

……….

224617005

Председател

Ванина Пламенова Калушкова

……….

224617005

Зам. председател

Веселина Григорова Паригвоздева

……….

224617005

Секретар

Габриела Адрианова Иванова

……….

224617005

Член

Ивайло Йосифов Гиновски

……….

224617005

Член

Дарин Даринов Костов

……….

224617005

Член

Велика Методиева Първанова

……….

224617005

Член

Ангел Серафимов Ботев

……….

224617006

Председател

Димка Иванова Евтимова

……….

224617006

Зам. председател

Янка Илиева Джамова

……….

224617006

Секретар

Пламен Георгиев Димитров

……….

224617006

Член

Весела Тошкова Къкринска

……….

224617006

Член

Силвана Ивайло Петрова

……….

224617006

Член

Десислава Жекова Жечева

……….

224617006

Член

Юлия Страхилова Гъркова

……….

224617007

Председател

Кирил Николов Николов

……….

224617007

Зам. председател

Калин Иванов Пейков

……….

224617007

Секретар

Десислава Стойчева Тренева-Георгиева

……….

224617007

Член

Мариана Николова Калчева

……….

224617007

Член

Стоян Георгиев Митов

……….

224617007

Член

Пепи Тодорова Кръстанова

……….

224617007

Член

Севгюл Бейсим Юсеин

……….

224617008

Председател

Велислав Васков Стоянов

……….

224617008

Зам. председател

Георги Красимиров Кръстев

……….

224617008

Секретар

Ангелина Паунова Канева

……….

224617008

Член

Илиян Елисаветов Цветков

……….

224617008

Член

Йордан Добрев Стойчев

……….

224617008

Член

Милчо Петров Минков

……….

224617008

Член

Цветан Георгиев Георгиев

……….

224617009

Председател

Антоанета Ангелова Стоянова

……….

224617009

Зам. председател

Евелина Петкова Иванова

……….

224617009

Секретар

Моника Стойчева Чакърова

……….

224617009

Член

Калоян Йорданов Тодоров

……….

224617009

Член

Янко Николаев Джамбазов

……….

224617009

Член

Красимира Красимирова Стоянова

……….

224617009

Член

Катя Георгиева Димитрова

……….

224617010

Председател

Марияна Паунова Каравасилева

……….

224617010

Зам. председател

Димитрия Иванова Тодорова

……….

224617010

Секретар

Наташа Атанасова Радева-Александрова

……….

224617010

Член

Николай Василев Николов

……….

224617010

Член

София Викторова Стоянова

……….

224617010

Член

Борислав Николаев Станков

……….

224617010

Член

Зехни Мустафа Мустафа

……….

224617011

Председател

Румяна Милушева Младенова

……….

224617011

Зам. председател

Мария Христова Паричкова

……….

224617011

Секретар

Даниела Стоянова Георгиева

……….

224617011

Член

Валентин Димитров Димитров

……….

224617011

Член

Александър Титов Иванов

……….

224617011

Член

Антон Васков Александров

……….

224617011

Член

Недялка Кирова Янева

……….

224617012

Председател

Венцислав Николаев Станоев

……….

224617012

Зам. председател

Иван Лозанов Вълов

……….

224617012

Секретар

Румяна Христова Авгарска-Михайлова

……….

224617012

Член

Цветанка Златанова Митрева

……….

224617012

Член

Еди Георгиев Илиев

……….

224617012

Член

Кирила Николова Бобчева

……….

224617012

Член

Антоанета Димитрова Илиева

……….

224617013

Председател

Даниела Славчева Тодорова

……….

224617013

Зам. председател

Димитър Савов Савов

……….

224617013

Секретар

Кирил Димитров Кирилов

……….

224617013

Член

Анна Максимова Мирчева

……….

224617013

Член

Борислав Иванов Борисов

……….

224617013

Член

Малина Атанасова Карагьозова

……….

224617013

Член

Александър Младенов Александров

……….

224617014

Председател

Лили Валентинова Станимирова

……….

224617014

Зам. председател

Явор Ростиславов Шишков

……….

224617014

Секретар

Румяна Дечкова Стефанова

……….

224617014

Член

Теодора Божидарова Любомирова

……….

224617014

Член

Олег Любомиров Митов

……….

224617014

Член

Татяна Валериева Попова

……….

224617014

Член

Спасимир Иванов Москов

……….

224617015

Председател

Евелина Славчева Станкова

……….

224617015

Зам. председател

Гергана Кифирчова Станимирова

……….

224617015

Секретар

Хрисула Танасиу Сиромахова

……….

224617015

Член

Павлина Делчева Георгиева

……….

224617015

Член

Александър Георгиев Илиев

……….

224617015

Член

Христо Николов Данчев

……….

224617015

Член

Пенка Иванова Василева

……….

224617016

Председател

Евгени Кирилов Бонев

……….

224617016

Зам. председател

Добри Свилен Шиячки

……….

224617016

Секретар

Мария Димитрова Милева

……….

224617016

Член

Бойка Павлова Лазарова

……….

224617016

Член

Васил Димитров Василев

……….

224617016

Член

Силвия Дамянова Фиданова

……….

224617016

Член

Филиан Кирилов Йорданов

……….

224617017

Председател

Анета Маринова Костова

……….

224617017

Зам. председател

Антанас Методиев Мирчев

……….

224617017

Секретар

Кирил Николов Георгиев

……….

224617017

Член

Катя Севдалинова Димитрова

……….

224617017

Член

Евдокия Данчова Младенова

……….

224617017

Член

Милена Гергинова Левтерова

……….

224617017

Член

Зоя Давидова Асенова

……….

224617018

Председател

Емилия Богомилова Бурова

……….

224617018

Зам. председател

Тошко Кирилов Димитров

……….

224617018

Секретар

Пепа Илиева Атанасова

……….

224617018

Член

Василка Борисова Козарова

……….

224617018

Член

Иванка Вълкова Цветанова

……….

224617018

Член

Йордан Асенов Лазаров

……….

224617018

Член

Антоанета Христова Георгиева

……….

224617019

Председател

Мария Петкова Георгиева

……….

224617019

Зам. председател

Людмила Филипова Атанасова

……….

224617019

Секретар

Румяна Петрова Капланова

……….

224617019

Член

Росица Дамянова Дамянова

……….

224617019

Член

Стоилка Стоилова Захариева

……….

224617019

Член

Силвия Здравкова Славчева

……….

224617019

Член

Славка Ангелова Динева

……….

224617020

Председател

Радослав Венелинов Даков

……….

224617020

Зам. председател

Георги Даков Даков

……….

224617020

Секретар

Любомир Людмилов Стоянов

……….

224617020

Член

Александър Василев Василев

……….

224617020

Член

Мария Костова Минчева

……….

224617020

Член

Виктор Седефов Кръстев

……….

224617020

Член

Даниела Крумова Ланзова

……….

224617021

Председател

Владислав Бойков Гойлашки

……….

224617021

Зам. председател

Васил Петров Ковачев

……….

224617021

Секретар

Йордан Иванов Друмев

……….

224617021

Член

Александър Симеонов Игнатов

……….

224617021

Член

Валери Иванов Миронов

……….

224617021

Член

Радостин Петров Петров

……….

224617021

Член

Антонина Стефанова Ангелова

……….

224617022

Председател

Камелия Николова Петрова-Тодорова

……….

224617022

Зам. председател

Мариян Иванов Стойнов

……….

224617022

Секретар

Наталия Георгиева Петрова

……….

224617022

Член

Виктория Иванова Чучкова-Георгиева

……….

224617022

Член

Гоце Стоянов Халев

……….

224617022

Член

Мая Бориславова Павлова

……….

224617022

Член

Луиза Христова Христова

……….

224617023

Председател

Ирена Василева Райнова

……….

224617023

Зам. председател

Олег Димитров Тонев

……….

224617023

Секретар

Лидия Георгиева Разсолкова-Климентиева

……….

224617023

Член

Василена Даниелова Миткова

……….

224617023

Член

Гергана Василева Кьосева

……….

224617023

Член

Ваня Константинова Танева

……….

224617023

Член

Маргаритка Карамфилова Димова

……….

224617024

Председател

Мирослав Емилов Петров

……….

224617024

Зам. председател

Екатерина Цветанова Халева

……….

224617024

Секретар

Спас Йорданов Панков

……….

224617024

Член

Станислав Петров Белчев

……….

224617024

Член

Пламен Дончев Дончев

……….

224617024

Член

Ивона Любомирова Александрова-Бехчийска

……….

224617024

Член

Михаела Иванова Попова

……….

224617025

Председател

Симеонка Йорданова Кърджова

……….

224617025

Зам. председател

Огнян Бецов Велков

……….

224617025

Секретар

Десислава Владова Петрова

……….

224617025

Член

Васил Недялков Василев

……….

224617025

Член

Татианна Николаева Николова

……….

224617025

Член

Марияна Георгиева Димитрова

……….

224617025

Член

Валентин Иванов Такиев

……….

224617026

Председател

Иван Михайлов Михайлов

……….

224617026

Зам. председател

Александър Цветанов Попов

……….

224617026

Секретар

Димитрина Занкова Тонева

……….

224617026

Член

Антоанета Мицова Костова

……….

224617026

Член

Кирил Валериев Спасов

……….

224617026

Член

Христо Иванов Христов

……….

224617026

Член

Мария Михайлова Калчева

……….

224617027

Председател

Калин Руменов Кюркчийски

……….

224617027

Зам. председател

Любослава Владимирова Костова

……….

224617027

Секретар

Румен Василев Наков

……….

224617027

Член

Калин Иванов Савов

……….

224617027

Член

Ръдван Мехмед Халил

……….

224617027

Член

Кристиан Пламенов Славов

……….

224617027

Член

Алекс Бончев Шейнов

……….

224617028

Председател

Петко Йотов Петков

……….

224617028

Зам. председател

Мариета Йорданова Занева-Тодорова

……….

224617028

Секретар

Мариян Божанов Жеков

……….

224617028

Член

Павлинка Петрова Стоянова

……….

224617028

Член

Георги Александров Ценев

……….

224617028

Член

Александър Алексеев Младенов

……….

224617028

Член

Зорница Божилова Каранова

……….

224617029

Председател

Лилия Димитрова Соколова

……….

224617029

Зам. председател

Александра Бончева Шейнова

……….

224617029

Секретар

Виолета Тодорова Ваташка

……….

224617029

Член

Грета Пламенова Ангелкова

……….

224617029

Член

Диана Димитрова Стефанова

……….

224617029

Член

Калинка Димитрова Кюркчийска

……….

224617029

Член

Тинка Ангелова Герджилова

……….

224617030

Председател

София Кирилова Димитрова

……….

224617030

Зам. председател

Даниела Миткова Пеева

……….

224617030

Секретар

Росица Николова Велева

……….

224617030

Член

Любка Станева Колева

……….

224617030

Член

Кристияна Колева Колева

……….

224617030

Член

Вилхелмина Георгиева Гелеменова

……….

224617030

Член

Анна Дамяновна Македонска

……….

224617031

Председател

Ренета Александрова Копринкова

……….

224617031

Зам. председател

Тодор Илиев Игнатов

……….

224617031

Секретар

Емил Фиданов Заков

……….

224617031

Член

Даниела Илиева Мандева

……….

224617031

Член

Ира Михайлова Малинова

……….

224617031

Член

Петър Иванов Пешев

……….

224617031

Член

Виолетка Кръстева Спасова

……….

224617032

Председател

Даниела Михайлова Иванова

……….

224617032

Зам. председател

Станой Иванов Ботев

……….

224617032

Секретар

Даниел Владимиров Григоров

……….

224617032

Член

Джават Неази Кадир

……….

224617032

Член

Велислава Александрова Анастасова

……….

224617032

Член

Бонка Маринова Георгиева

……….

224617032

Член

Зорница Димитрова Трайкова-Илиева

……….

224617033

Председател

Томислав Василев Михалчев

……….

224617033

Зам. председател

Донка Василева Иванова

……….

224617033

Секретар

Георги Динев Копринков

……….

224617033

Член

Райна Иванова Сотирова

……….

224617033

Член

Любка Алексеева Младенова-Вълчанова

……….

224617033

Член

Димитър Георгиев Ганчев

……….

224617033

Член

Емил Петков Ангелов

……….

224617034

Председател

Евдокия Никифорова Иванова

……….

224617034

Зам. председател

Любка Димитрова Муховска

……….

224617034

Секретар

Стефан Иванов Геров

……….

224617034

Член

Румяна Николова Ангелкова

……….

224617034

Член

Лилия Петрова Кирилова

……….

224617034

Член

Димитрина Христова Кюрчийска

……….

224617034

Член

Тодор Лозанов Тодоров

……….

224617035

Председател

Мариола Атилио Славеева

……….

224617035

Зам. председател

Виктория Любомирова Клещанова

……….

224617035

Секретар

Гюсюм Юмер Раим

……….

224617035

Член

Петя Красимирова Тодоринова

……….

224617035

Член

Лиляна Любомирова Колева

……….

224617035

Член

Лиляна Венциславова Цоцина

……….

224617035

Член

Полина Хариева Цветанова

……….

224617036

Председател

Гюнер Фами Салиф

……….

224617036

Зам. председател

Димитър Руменов Шарков

……….

224617036

Секретар

Станислав Стоянов Христов

……….

224617036

Член

Ралица Евгениева Кръстева-Генова

……….

224617036

Член

Маргарита Цветкова Трасиева

……….

224617036

Член

Стефан Христов Стойчев

……….

224617036

Член

Виолета Петрова Филипова-Шопска

……….

224617037

Председател

Методи Александров Гогов

……….

224617037

Зам. председател

Димитринка Иванова Апостолова-Илиева

……….

224617037

Секретар

Мерджан Месут Хасан

……….

224617037

Член

Мила Милчева Виденова

……….

224617037

Член

Анка Димитрова Иванова

……….

224617037

Член

Милена Йорданова Цветкова

……….

224617037

Член

Сашка Георгиева Кирякова

……….

224617038

Председател

Николинка Георгиева Папукчиева

……….

224617038

Зам. председател

Красимир Динев Копринков

……….

224617038

Секретар

Иван Цветанов Велинов

……….

224617038

Член

Стоян Руменов Русков

……….

224617038

Член

Красимира Милкова Тончева

……….

224617038

Член

Валерия Любомирова Първанова

……….

224617038

Член

Василка Младенова Горанова

……….

224617039

Председател

Стефка Симеонова Григорова

……….

224617039

Зам. председател

Теменуга Николова Йорданова

……….

224617039

Секретар

Борис Димитров Михалков

……….

224617039

Член

Йоан Петков Йотов

……….

224617039

Член

Николина Свилкова Антова

……….

224617039

Член

Марияна Иванова Николова

……….

224617039

Член

Деян Петров Петров

……….

224617040

Председател

Цветанка Сандова Шейнова

……….

224617040

Зам. председател

Боянка Василева Гойлашка

……….

224617040

Секретар

Златка Неделчева Петрова

……….

224617040

Член

Кристина Росенова Александрова

……….

224617040

Член

Мария Райкова Грудова

……….

224617040

Член

Лозко Йовчев Проданов

……….

224617040

Член

Недялка Петрова Йорданова

……….

224617041

Председател

Петя Цветанова Ночева

……….

224617041

Зам. председател

Виктория Бойкова Адамова

……….

224617041

Секретар

Христина Красенова Кръстева

……….

224617041

Член

Ани Ивайлова Стоянова-Драганова

……….

224617041

Член

Василка Стоянова Кръстева

……….

224617041

Член

Звезда Първанова Богданова

……….

224617041

Член

Анета Йорданова Асенова

……….

224617042

Председател

Марио Цонев Стефанов

……….

224617042

Зам. председател

Здравка Петрова Филипова-Раковска

……….

224617042

Секретар

Васил Георгиев Копринков

……….

224617042

Член

Нина Стефанова Петкова

……….

224617042

Член

Цветелина Бончева Яковчева

……….

224617042

Член

Ивона Георгиева Петрова-Паисова

……….

224617042

Член

Лилия Карамфилова Лозанова

……….

224617043

Председател

Павлина Александрова Пенева

……….

224617043

Зам. председател

Любомир Христов Стоичков

……….

224617043

Секретар

Дафина Йорданова Червеняшка-Ценкова

……….

224617043

Член

Елена Георгиева Гелева-Димитрова

……….

224617043

Член

Кристиана Димитрова Георгиева

……….

224617043

Член

Богомил Руненов Яковчиев

……….

224617043

Член

Антон Георгиев Георгиев

……….

224617044

Председател

Васил Марианов Маринов

……….

224617044

Зам. председател

Геничка Панайотова Плочева-Георгиева

……….

224617044

Секретар

Петрана Иванова Стефанова

……….

224617044

Член

Симеон Николаев Стоянов

……….

224617044

Член

Димитър Георгиев Георгиев

……….

224617044

Член

Радослав Колев Георгиев

……….

224617044

Член

Радостина Иванова Павелова

……….

224617045

Председател

Цветанка Александрова Йорданова

……….

224617045

Зам. председател

Иван Николов Милев

……….

224617045

Секретар

Венета Андреева Андреева

……….

224617045

Член

Палма Николова Иванова

……….

224617045

Член

Марина Красимирова Бойчева

……….

224617045

Член

Нели Георгиева Грозданова

……….

224617045

Член

Мирослава Александрова Бежанска

……….

224617046

Председател

Светослава Евгениева Стоилова

……….

224617046

Зам. председател

Пламен Атанасов Йорданов

……….

224617046

Секретар

Марияна Толева Толева

……….

224617046

Член

Снежанка Иванова Иванова

……….

224617046

Член

Радослава Христова Петрова-Иванова

……….

224617046

Член

Ангел Недялков Матушев

……….

224617046

Член

Елеонора Маринова Петрова

……….

224617047

Председател

Костадинка Димитрова Янева

……….

224617047

Зам. председател

Анжела Гергинова Игнатова

……….

224617047

Секретар

Ана-Мария Юлианова Михайлова

……….

224617047

Член

Лиляна Янкова Дялкова

……….

224617047

Член

Мирослава Цветанова Янкова

……….

224617047

Член

Йордан Крумов Костадинов

……….

224617047

Член

Александър Кирилов Георгиев

……….

224617048

Председател

Димитър Зафиров Зафиров

……….

224617048

Зам. председател

Георги Евгениев Георгиев

……….

224617048

Секретар

Радинка Колева Еремиева

……….

224617048

Член

Цеца Ангелова Михайлова

……….

224617048

Член

Владка Кръстева Кесарова

……….

224617048

Член

Дамян Йорданов Дамянов

……….

224617048

Член

Красимира Симеонова Маринова

……….

224617049

Председател

Георги Петров Иванов

……….

224617049

Зам. председател

Петя Стоянова Йорданова

……….

224617049

Секретар

Мария Георгиева Тимева

……….

224617049

Член

Цветан Димитров Цветанов

……….

224617049

Член

Ивайло Николов Александров

……….

224617049

Член

Илияз Бюрханов Абазов

……….

224617049

Член

Катя Петкова Йолова

……….

224617050

Председател

Людмила Константинова Костова

……….

224617050

Зам. председател

Берна Муаремова Абазова

……….

224617050

Секретар

Кристиана Тенчева Лозанова

……….

224617050

Член

Лидия Иванова Лобошка

……….

224617050

Член

Кирил Димитров Дереджиев

……….

224617050

Член

Таня Николова Муховска

……….

224617050

Член

Юсуф Рейхан Рамадан

……….

224617051

Председател

Георги Димитров Георгиев

……….

224617051

Зам. председател

Росица Стефанова Захариева

……….

224617051

Секретар

Николай Димов Димов

……….

224617051

Член

Ирис Николова Йонкова

……….

224617051

Член

Боряна Савчева Бончева

……….

224617051

Член

Петя Александрова Коновска

……….

224617051

Член

Ангел Николов Колев

……….

224617052

Председател

Веселка Георгиева Симова-Георгиева

……….

224617052

Зам. председател

Владимир Димов Вълков

……….

224617052

Секретар

Синан Бюрханов Абазов

……….

224617052

Член

Салих Хасанов Сюлейманов

……….

224617052

Член

Георги Иванов Голев

……….

224617052

Член

Йордан Йорданов Павлов

……….

224617052

Член

Линда Бойкова Христова

……….

224617053

Председател

Анка Койчева Добрева

……….

224617053

Зам. председател

Силвия Пламенова Кръстева-Цветкова

……….

224617053

Секретар

Петя Константинова Златкова

……….

224617053

Член

Ценка Димитрова Бошнакова

……….

224617053

Член

Анета Георгиева Илиева

……….

224617053

Член

Васил Яворов Кирилов

……….

224617053

Член

Диана Бонева Димитрова

……….

224617054

Председател

Йорданка Димитрова Михайлова

……….

224617054

Зам. председател

Емилия Стоева Македонска

……….

224617054

Секретар

Анжелика Драгомирова Османлиева

……….

224617054

Член

Дафин Константинов Доганов

……….

224617054

Член

Снежана Иванова Тодорова

……….

224617054

Член

Мила Йорданова Христова

……….

224617054

Член

Антон Тодоров Сендов

……….

224617055

Председател

Красимира Данаилова Шарлашка

……….

224617055

Зам. председател

Ани Илкова Михайлова

……….

224617055

Секретар

Йордан Николов Зафиров

……….

224617055

Член

Анита Георгиева Терзиева

……….

224617055

Член

Борислав Иванов Братоев

……….

224617055

Член

Светла Младенова Цолова

……….

224617055

Член

Валентина Цветанова Вълчева

……….

224617056

Председател

Добромира Владимирова Динева

……….

224617056

Зам. председател

Виктория Николаева Павлова

……….

224617056

Секретар

Даниела Петкова Иванова

……….

224617056

Член

Елиза Чавдарова Славкова

……….

224617056

Член

Тодор Колев Димитров

……….

224617056

Член

Радослав Георгиев Георгиев

……….

224617056

Член

Весела Симеонова Кръстева

……….

224617057

Председател

Росица Христова Накова

……….

224617057

Зам. председател

Невена Любомирова Толева

……….

224617057

Секретар

Данаил Георгиев Йорданов

……….

224617057

Член

Владимир Дженов Драганов

……….

224617057

Член

Иван Петров Иванов

……….

224617057

Член

Гергана Маринова Генкова

……….

224617057

Член

Теодора Миткова Иванова

……….

224617058

Председател

Севдалина Райкова Первазова

……….

224617058

Зам. председател

Соня Георгиева Попова

……….

224617058

Секретар

Марияна Пилигринова Хубавенска

……….

224617058

Член

Красимира Стефанова Ръженкова

……….

224617058

Член

Светлин Василев Гарев

……….

224617058

Член

Борислав Борисов Бегъмов

……….

224617058

Член

Мария Цвяткова Грънчарова

……….

224617059

Председател

Елияна Димитрова Христова

……….

224617059

Зам. председател

Стоименка Велиславова Янкулова

……….

224617059

Секретар

Даниела Гергинова Димитрова

……….

224617059

Член

Елка Младенова Бубозикова

……….

224617059

Член

Здравка Владова Михайлова

……….

224617059

Член

Пламен Петров Николов

……….

224617059

Член

Верка Петрушинова Сотирова

……….

224617060

Председател

Ина Стефанова Стоянова

……….

224617060

Зам. председател

Виктория Миткова Иванова

……….

224617060

Секретар

Станка Григорова Стойкова

……….

224617060

Член

Светослав Иванов Димитров

……….

224617060

Член

Марио Светлозаров Диновски

……….

224617060

Член

Иван Стефанов Костов

……….

224617060

Член

Велина Едуард Райчева

……….

224617061

Председател

Васил Тодоров Ненов

……….

224617061

Зам. председател

Камелия Симеонова Начева-Благова

……….

224617061

Секретар

Светлана Богданова Славчева

……….

224617061

Член

Росен Марианов Маринов

……….

224617061

Член

Вунка Георгиева Великова

……….

224617061

Член

Йорданка Атанасова Лилянова

……….

224617061

Член

Радослав Цвятков Иванов

……….

224617062

Председател

Юлия Славчева Андонова

……….

224617062

Зам. председател

Елена Константинова Диновска

……….

224617062

Секретар

Николай Любомиров Чавдаров

……….

224617062

Член

Елена Димитрова Събева

……….

224617062

Член

Надежда Илиева Кесарова

……….

224617062

Член

Моника Николинова Костова

……….

224617062

Член

Соня Бориславова Тодева

……….

224617063

Председател

Десислава Венелинова Николова

……….

224617063

Зам. председател

Десислава Павлова Драголюбова

……….

224617063

Секретар

Николай Маринов Колев

……….

224617063

Член

Атанас Атанасов Варадинов

……….

224617063

Член

Митю Йорданов Митев

……….

224617063

Член

Виолетка Донова Бочева

……….

224617063

Член

Иван Красимиров Иванов

……….

224617064

Председател

Емил Иванов Вълчев

……….

224617064

Зам. председател

Людмила Пролетсинова Малинчева-Варадинова

……….

224617064

Секретар

Константин Илиев Илиев

……….

224617064

Член

Васил Петров Василев

……….

224617064

Член

Ангелина Пламенова Ангелова

……….

224617064

Член

Илия Николаев Цолов

……….

224617064

Член

Цветелина Николова Андреевич

……….

224617065

Председател

Пламен Христов Панкев

……….

224617065

Зам. председател

Мариян Лъчезаров Стоянов

……….

224617065

Секретар

Веселин Георгиев Крумов

……….

224617065

Член

Полиана Петрова Атанасова

……….

224617065

Член

Веселина Любомирова Станкова

……….

224617065

Член

Слави Емилов Атанасов

……….

224617065

Член

Теодора Дончева Заверджиева

……….

224617066

Председател

Анжела Емилова Зандова-Адамова

……….

224617066

Зам. председател

Димитринка Николова Христова

……….

224617066

Секретар

Петя Вергилова Рангелова

……….

224617066

Член

Лиза Петкова Бочева-Славкова

……….

224617066

Член

Надя Константинова Петрова

……….

224617066

Член

Албена Вичева Минчева

……….

224617066

Член

Боряна Ангелова Стоименова

……….

224617067

Председател

Никита Драгомиров Георгиев

……….

224617067

Зам. председател

Йоана Йорданова Кирячко

……….

224617067

Секретар

Виолета Славчева Тодорова-Петрова

……….

224617067

Член

Тамара Бойкова Танева

……….

224617067

Член

Богдан Светославов Константинов

……….

224617067

Член

Моника Вичева Минчева

……….

224617067

Член

Васил Георгиев Георгиев

……….

224617068

Председател

Станислав Станиславов Стояновски

……….

224617068

Зам. председател

Ваня Петрова Ламбева

……….

224617068

Секретар

Симона Красимирова Иванова

……….

224617068

Член

Георги Красимиров Георгиев

……….

224617068

Член

Йордан Петров Генов

……….

224617068

Член

Яна Ангелова Станойчева

……….

224617068

Член

Красимира Капарева Иванова

……….

224617069

Председател

Иво Симеонов Йотовски

……….

224617069

Зам. председател

Ина Иванова Вълова

……….

224617069

Секретар

Мирослав Величков Великов

……….

224617069

Член

Петя Евгениева Георгиева

……….

224617069

Член

Иванка Георгиева Попинова

……….

224617069

Член

Галя Динкова Динева

……….

224617069

Член

Зоя Събинова Раднева

……….

224617070

Председател

Любен Каменов Цветанов

……….

224617070

Зам. председател

Веселка Николаева Попова

……….

224617070

Секретар

Пепа Стоянова Станева

……….

224617070

Член

Петър Кръстев Марков

……….

224617070

Член

Бисера Тихомирова Добчева

……….

224617070

Член

Гергана Стоянова Бонева

……….

224617070

Член

Габриела Георгиева Лазарова

……….

224617071

Председател

Антон Светлинов Събчев

……….

224617071

Зам. председател

Георги Стефанов Новев

……….

224617071

Секретар

Наташа Мариянова Йонева

……….

224617071

Член

Ана Здравева Близнакова

……….

224617071

Член

Асен Несторов Илиев

……….

224617071

Член

Йордан Борисов Илиев

……….

224617071

Член

Митко Добрев Димитров

……….

224617072

Председател

Ива Георгиева Илкова

……….

224617072

Зам. председател

Лили Николаева Колева

……….

224617072

Секретар

Йордан Василев Михайлов

……….

224617072

Член

Таня Костова Иванчева-Тодорова

……….

224617072

Член

Иво Васков Зарков

……….

224617072

Член

Йоанна Илкова Михайлова

……….

224617072

Член

Петър Лъчезаров Иванов

……….

224617073

Председател

Мария Атанасова Митова

……….

224617073

Зам. председател

Петранка Георгиева Герасимова

……….

224617073

Секретар

Райна Пенкова Макенджиева

……….

224617073

Член

Ева Илиева Кръстева

……….

224617073

Член

Борислава Димитрова Граматничка

……….

224617073

Член

Албена Костова Христова

……….

224617073

Член

Георги Тодоров Иванов

……….

 

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район “Витоша”   .
 2. Издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Зам. председател: Бригита Емилова Костова-Атанасова

* Публикувано на 27.09.2019 в 17:48 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 1243-МИ / 12.05.2021

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), назначен за член на Централна избирателна комисия и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1241-МИ / 21.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), избран за народен представител в четиридесет и петото народно събрание и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1240-МИ / 31.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения