Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 404-МИ
Столична, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от МК Движение България на гражданите (ДБГ, ЗНС, НДСВ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило предложение с вх. № 274/23.09.2019г. и № 277/24.09.2019г. от МК Движение България на гражданите (ДБГ, ЗНС, НДСВ), подписано от Димитър Андреев Делчев и Румен Маринов Йончев, представляващи коалицията, с което е предложена за регистрация кандидатска листа за общински съветници в Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., състояща се от 61 (шестдесет и един) кандидати. Предложението е заведено под № 12 на 23.09.2019г. в 16.25 часа, в регистъра на кандидатите за общински съветници на ОИК в Столична община.

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 65-МИ от изборните книжа-61 бр.

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл.414 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от МК Движение България на гражданите (ДБГ, ЗНС, НДСВ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019г. както следва:

 

номер по ред

ЕГН

Име

Презиме

Фамилия

1

………..

Димитър

Андреев

Делчев

2

………..

Войслав

Георгиев

Тодоров

3

………..

Ана

Иван

Вилфан

4

………..

Румен

Маринов

Йончев

5

………..

Андрей

Борисов

Петков

6

………..

Лъчезар

Цветанов

Ценков

7

………..

Динко

Танев

Мандов

8

………..

Красимира

Радкова

Мартинова

9

………..

Бисер

Стоянов

Манолов

10

………..

Денислав

Желев

Генчев

11

………..

Радослав

Мариянов

Боновски

12

………..

Мариела

Стоянова

Стоянова

13

………..

Верка

Валентинова

Манчева

14

………..

Мирослав

Ангелов

Ангелов

15

………..

Вержиния

Венциславова

Куле

16

………..

Емануела

Чавдарова

Николова

17

………..

Румяна

Христова

Тодорова

18

………..

Маргарита

Стефанова

Илчева

19

………..

Валери

Димитров

Димитров

20

………..

Емил

Панталеев

Василев

21

………..

Силвия

Божидарова

Петрова

22

………..

Георги

Стоянов

Владов

23

………..

Стоян

Станев

Стоянов

24

………..

Боряна

Олимпиева

Кътева

25

………..

Милен

Бончев

Стоев

26

………..

Илиян

Запрянов

Славов

27

………..

Велислава

Александрова

Тодорова

28

………..

Мария

Светославова

Симеонова

29

………..

Валентин

Кирилов

Стамов

30

………..

Галина

Миткова

Гойчева

31

………..

Йордан

Йорданов

Топалов

32

………..

Георги

Бойчев

Димитров

33

………..

Валентин

Лъчезаров

Божилов

34

………..

Гергана

Александрова

Рашкова

35

………..

Райко

Бонев

Райков

36

………..

Румяна

Цанкова

Станоева

37

………..

Георги

Петров

Мъндев

38

………..

Александър

Иванов

Пройнов

39

………..

Параскева

Георгиева

Георгиева

40

………..

Мартин

Петров

Милев

41

………..

Милена

Бисерова

Маркова

42

………..

Константин

Недков

Тодоров

43

………..

Румяна

Славчева

Соколова

44

………..

Магдалина

Малинова

Иванова

45

………..

Мария

Илийчова

Георгиева

46

………..

Радой

Светославов

Кръстев

47

………..

Валентин

Валентинов

Кръстев

48

………..

Васил

Асенов

Христов

49

………..

Весела

Спасова

Цветанова

50

………..

Олга

Стойчева

Милчалиева

51

………..

Станислав

Милков

Станков

52

………..

Силвия

Мартинова

Мартинова

53

………..

Стефани

Миленова

Цанова

54

………..

Кристиян

Веселинов

Достинов

55

………..

Пенка

Георгиева

Джампалска

56

………..

Атанас

Лъчезаров

Стоилов

57

………..

Иван

Петров

Иванов

58

………..

Илко

Илиев

Йорданов

59

………..

Георги

Атанасов

Петков

60

………..

Магдалина

Стефанова

Стоилова

61

………..

Владислав

Владимиров

Владимиров

 

 

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване в тридневен срок пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 24.09.2019 в 23:51 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения