Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 35-МИ
Столична, 12.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Цветанка Василева Здравкова за кмет на кметство с. Владая, Столична община

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 43/11.09.2019 г. от инициативен комитет от 3 избиратели в състав – Мая Лазарова Атанасова с ЕГН ………. с постоянен адрес ………., Десислава Стоянчева Митрева с ЕГН ………. с постоянен адрес ………. и Димитрина Тодорова Костадинова с ЕГН ………. с постоянен адрес ………., с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане на Цветанка Василева Здравкова с ЕГН ………., с постоянен адрес: ……………. за независим кандидат за кмет на кметство село Владая на територията на община Столична на 27 октомври 2019г. Заявлението е заведено под № 18 на 11.09.2019г. в регистъра на ОИК в Столична община за инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:Протокол - Решение от 05.09.2019г.и заобразуване/създаване на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Цветанка Василева Здравкова като независим кандидат за кмет на кметство с. Владая; инициативният комитет да се представлява от Димитрина Тодорова Костадинова; определя лицето – Василка Петрова Здравкова, която ще отговаря и за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната компания; нотариално заверени образци от подписите на  лицата, участващи в инициативния комитет -3 бр. и 3 броя декларации по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т.4 от ИК (Приложение № 55-МИ от изборните книжа); удостоверение от Банка ДСК ЕАД за открита сметка на името на Димитрина Тодорова Костадинова, която банкова сметка ще обслужва само предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и решение № 937-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.13 и чл. 154, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 1. Мая Лазарова Атанасова с ЕГН ………. с постоянен адрес ……….,
 2. Десислава Стоянчева Митрева с ЕГН ………. с постоянен адрес ……….  и
 3. Димитрина Тодорова Костадинова с ЕГН ………. с постоянен адрес ……….,

 

за издигане на Цветанка Василева Здравкова с ЕГН ………., с постоянен адрес: с………. за независим кандидат за кмет на кметство село Владая на територията на община Столична в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

 

Инициативният комитет се представлява от Димитрина Тодорова Костадинова с ЕГН ………..

Издава удостоверение  за регистрация на инициативния комитет.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 12.09.2019 в 17:15 часа

Календар

Решения

 • № 1240-МИ / 31.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 1239-МИ / 20.01.2020

  относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

 • № 1237-МИ / 07.11.2019

  относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения