Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 329-МИ
Столична, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от Партия Българска Социалдемократическа партия за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило предложение с вх. № 278/24.09.2019г. от Партия Българска Социалдемократическа партия, подписано от Емил Емилов Атанасов, пълномощник на Йордан Ангелов Нихризов- представляващ партията, с което е предложена за регистрация кандидатска листа за общински съветници в Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., състояща се от 14 (четиринадесет) кандидати. Предложението е заведено под № 13 на 24.09.2019г. в 09.25 часа, в регистъра на кандидатите за общински съветници на ОИК в Столична община.

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 65-МИ от изборните книжа-14 бр. и пълномощно

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл.414 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от Партия Българска Социалдемократическа партия за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019г. както следва:

 

номер по ред

ЕГН

Име

Презиме

Фамилия

1

……….

Емил

Емилов

Атанасов

2

……….

Живка

Доньо

Донева

3

……….

Станислав

Тодоров

Пищалов

4

……….

Веселин

Димитров

Христов

5

……….

Михаела

Стефанова

Соколова

6

……….

Борислав

Христов

Атанасов

7

……….

Григор

Александров

Стаменов

8

……….

Александър

Любомилов

Анастасов

9

……….

Йордана

Райчева

Тодорова

10

……….

Людмила

Григорова

Стаменова

11

……….

Радослав

Николов

Янков

12

……….

Светлана

Стоянова

Смолева

13

……….

Надя

Асенова

Стоичкова

14

……….

Диана

Маринова

Маринова

 

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението на ОИК подлежи на оспорване в тридневен срок пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 24.09.2019 в 22:41 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения