Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 200-МИ
Столична, 22.09.2019

ОТНОСНО: Постъпили сигнали от Катя Грънчарова и Бранимир Панталеев, касаещи разпространение на агитационни материали на територията на кв. Драгалевци и с. Владая, район Витоша, Столична община

В ОИК Столична община на 20.09.2019г., в 16.55 ч. по електронната поща е постъпил сигнал от Катя Георгиева Грънчарова. Сигналът е заведен с входящ № 236/20.09.2019г. във входящия дневник на ОИК Столична община и под № 1 във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията.

В ОИК Столична община на 20.09.2019г., в 17.25 ч. по електронната поща е постъпил сигнал от Бранимир Пенталеев. Сигналът е заведен с входящ № 237/21.09.2019г. във входящия дневник на ОИК Столична община и под № 2 във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията.

И двата сигнала съдържат оплаквания за разпространяване на агитационни материали извън периода за провеждане на предизборна кампания. Разпространените материали, снимки на които са приложени към сигналите, съдържат информация относно лицето Александър Кьосевски, който твърди, че е кандидат за кмет на район Витоша, Столична община, издигнат от БСП. Материалите са разпространени в пощенските кутии на живеещите в квартал Драгалевци и с. Владая, и двете на територията на район Витоша, както и прикрепени по огради.

При извършена служебна проверка, към момента на разглеждане на сигналите ОИК Столична община, констатира, в Регистъра на партиите и коалициите от партии и местни коалиции, регистрирани за участие в изборите за кметове на райони на територията на Столична община на 27 октомври 2019г., че политически субект с наименование „БСП“ не е регистриран. Близка по име регистрация съществува, но в полза на Коалиция от партии „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, в състава, на която фигурира „БСП“. При извършена служебна проверка, към момента на разглеждане на сигналите ОИК Столична община, констатира и, че лице с такова име - Александър Кьосевски не фигурира в регистъра на кандидатите за кметове на райони на територията на СО.

 

ОИК Столична община, след като се запозна със сигналите и предвид нормата на чл. 185 ал. 2 ИК и т. 21 на Решение № 794-МИ/27.08.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

РЕШИ

 

Препраща по компетентност сигнали: от Катя Георгиева Грънчарова, заведен с входящ № 236/20.09.2019г. във входящия дневник на ОИК Столична община и под № 1 във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията; и  от Бранимир Пенталеев, заведен с входящ № 237/21.09.2019г. във входящия дневник на ОИК Столична община и под № 2 във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията на кмета на район Витоша, Столична община за предприемане на действията по чл. 185 ал. 3-5 ИК.

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 22.09.2019 в 17:39 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения