Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 196-МИ
Столична, 22.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на Петър Николаев Клисаров за кандидат за кмет на Столична община, предложен от Политическа партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило предложение с вх. № 232/20.09.2019г. от Политическа партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”, подписано от Петър Николаев Клисаров –представляващ партията, с което е предложен за регистрация Петър Николаев Клисаров с ЕГН ......... за кандидат за кмет на Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г . Предложението е заведено под № 3 на 20.09.2019 г. в 12.42 часа, в регистъра на кандидатите за кмет на община Столична на ОИК в Столична община.

Към предложението /Приложени № 63-МИ от изборните книжа/ е приложено: заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 65-МИ от изборните книжа) – 1 бр.

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412, чл. 413, чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т.14 и чл. 417, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

 

Регистрира Петър Николаев Клисаров с ЕГН …….. за кандидат за кмет на Столична община, издигнат от Политическа партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

Издава удостоверение на регистрирания кандидат.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 22.09.2019 в 17:39 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения