Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 185-МИ
Столична, 19.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на Борис Бориславов Бонев, независим кандидат за общински съветник в Столична община, предложен от Инициативен комитет, представляван от Михаела Михайлова Михайлова за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

Регистрация на Борис Бориславов Бонев, независим кандидат за общински съветник в Столична община, предложен от Инициативен комитет, представляван от Михаела Михайлова Михайлова за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило предложение с вх. №204/17.09.2019 г. от Инициативен комитет, представляван от Михаела Михайлова Михайлова, чрез Светлозар Красимиров Алексиев – пълномощник, за регистрация на Борис Бориславов Бонев,  като независим кандидат за общински съветник в  Столична община. Предложението е заведено под №1 на 17.09.2019г. в 09.20 часа, в регистъра на кандидатите за общински съветници на ОИК в Столична община.

Към предложението / приложение № 64-МИ от изборните книжа/ е приложено заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. С чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 65-МИ от изборните книжа); представен е и списък с избиратели, включващ подписите на 1868 избиратели.

При проверка от ТЗ“ГРАО“- София град са установени 1799 коректни записа, с което е изпълнено изискването на чл.416, ал.1,т.4 от ИК.

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413, чл.414, чл.416 от Изборния кодекс и решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

Регистрира Борис Бориславов Бонев с ЕГН ………., независим кандидат за общински съветник в Столична община, предложен от Инициативен комитет, представляван от представляван от Михаела Михайлова Михайлова, чрез Светлозар Красимиров Алексиев – пълномощник, за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

Издава удостоверение на регистрирания кандидат.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 19.09.2019 в 17:43 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения