Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 1247-МИ
Столична, 22.09.2021

ОТНОСНО: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Местна коалиция ГЕРБ /СДС/, поради подаване на оставка

В Общинска избирателна комисия (ОИК) Столична община е постъпило писмо от Елен Стойчев Герджиков, заведено с вх. № 1559/21.09.2021 г. на ОИК. В писмото, подадено чрез председателя на СОС, г-н Елен Стойчев Герджиков заявява, че желае предсрочно да му бъдат прекратени пълномощията като общински съветник в Столичен общински съвет, на основание чл. 30, ал.4, т. 3 от ЗМСМА. Елен Стойчев Герджиков е обявен за избран за общински съветник с Решение № 1050-МИ/29.10.2019 г. на ОИК-Столична община от листата на МК ГЕРБ /СДС/, и на същия е издадено Удостоверение № 37/29.10.2019 г.

С оглед горното, ОИК-Столична община, счита че следва да уважи искането на Елен Стойчев Герджиков от МК ГЕРБ /СДС/, като прекрати предсрочно пълномощията му на общински съветник и обяви за избран следващият в листата кандидат.

С Решение № 1050-МИ/29.10.2019 г. ОИК-Столична община е разпределила броя на мандатите в Столичен общински съвет, включително и тези на МК ГЕРБ /СДС/, като на основание чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК), следващ в листата на МК ГЕРБ /СДС/ е Миглена Буянова Атанасова.

С оглед гореизложеното е налице основание за обявяване на избран за общински съветник следващият в листата на МК ГЕРБ /СДС/ - Миглена Буянова Атанасова.

на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 и чл. 458, ал. 1 от ИК и във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3 и ал. 7 от ЗМСМА, Общинската избирателна комисия /ОИК/ - Столична община

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Елен Стойчев Герджиков с ЕГН ............. като общински съветник в Столичен общински съвет, издигнат от МК ГЕРБ /СДС/ и анулира издаденото му Удостоверение № 37/29.10.2019 г.

и

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник в Столична община, следващия в кандидатската листа на МК ГЕРБ /СДС/ – Миглена Буянова Атанасова с ЕГН ……………. и издава удостоверение на същата.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл. 459 от ИК в 7-дневен срок от обявяването му чрез Общинска избирателна комисия пред Административен съд София-град.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 22.09.2021 в 16:24 часа

Календар

Решения

  • № 1251-МИ / 19.05.2023

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на ПП „Атака“, поради избирането му за кмет на район

  • № 1250-МИ / 01.03.2023

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на район „Красно село“, Столична община

  • № 1249-МИ / 07.01.2022

    относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), назначен за заместник-министър и обявяване за избран на следващия в листата.

всички решения