Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 1241-МИ
Столична, 21.04.2021

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), избран за народен представител в четиридесет и петото народно събрание и обявяване за избран на следващия в листата.

В Общинска избирателна комисия (ОИК) Столична община е постъпил имейл на 14.04.2021 г. в 17.24 часа, с тема „прекратяване мандат на Владислав Панев“ и съдържание, в което е изписан текст „ Привет, С решение 2438-НС от 9 април 2021 година на ЦИК, съм избран за народен представител. В тази връзка моля за прекратяване на мандата ми като общински съветник в Столичен общински съвет, считано от 15.04.2021 година. Както и на мое място да бъде избран следващия в листата на Демократична България Обединение. Поздрави, Владислав Панчев Панев“. След проведени разговори на 20.04.2021 г. е постъпил нов имейл с приложено към него подписано искане  от  Владислав Панчев Панево, което е заведено с  вх. № 1539/20.04.2021 г. на ОИК , за освобождаването му, като общински съветник в Столичен Общински съвет,   поради избирането му  за народен представител в изборите за  народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г. съгласно решение  2438-НС от 9 април 2021 година на  ЦИК.   Владислав Панчев Панев е  обявен  за избран за общински съветник  с Решение № 1050-МИ/29.10.2019 г. на ОИК-Столична община  от листата на Коалиция от партии „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) и на същия е издаденото Удостоверение № 27/29.10.2019 г.  

С оглед горното, ОИК-Столична община, счита че  следва да уважи подаденото на 20.04.2021 г. искане/декларация от Владислав Панчев Панев, като прекрати предсрочно пълномощията му на общински съветник и обяви за избран следващият в листата кандидат на Коалиция от партии „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение). С  Решение № 1050-МИ/29.10.2019  на ОИК-Столична община  е разпределила броя на мандатите в Столичен общински съвет, включително и тези на Коалиция от партии „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение).

На основание чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК), следващ в листата на Коалиция от партии „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)   е   Пеню Витанов Пенев. Налице е основание за обявяване на избран за общински съветник следващият в листата на Коалиция от партии „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)  кандидат,  на основание чл. 458, ал. 1 от ИК - Пеню Витанов Пенев.  

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 и чл. 458, ал. 1 от ИК и във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 и ал. 7 от ЗМСМА  и във вр. с Решение 2438-НС от 9 април 2021 година на ЦИК, Общинската избирателна комисия /ОИК/ - Столична община                                                 

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на  Владислав Панчев Панев с ЕГН ............. като общински съветник в Столичен общински съвет,  издигната от Коалиция от партии „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)  и анулира издаденото Удостоверение № 27/29.10.2019 г.  

и      

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник в Столична община, следващия  в кандидатската листа на Коалиция от партии „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)   -  Пеню Витанов Пенев с ЕГН ............. и издава удостоверение на същия.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл. 459 от ИК в 7-дневен срок от обявяването му чрез Общинска избирателна комисия пред Административен съд София-град.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 21.04.2021 в 16:01 часа

Календар

Решения

  • № 1251-МИ / 19.05.2023

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на ПП „Атака“, поради избирането му за кмет на район

  • № 1250-МИ / 01.03.2023

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на район „Красно село“, Столична община

  • № 1249-МИ / 07.01.2022

    относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), назначен за заместник-министър и обявяване за избран на следващия в листата.

всички решения