Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 1235-МИ
Столична, 07.11.2019

ОТНОСНО: Жалба от членовете на СИК 21, район Изгрев, вх. № 1398/05.11.2019 г.

В ОИК Столична община, на 05.11.2019 г. е постъпила жалба от членовете на СИК 21, район Изгрев. Жалбата е заведена под № 165 в Регистъра за жалби и сигнали на ОИК-СО.

В същата се излагат твърдения, че в изборния ден, 03.11.2019 г., комисията е работила в намален състав от 5 човека през целия ден. Избирателната активност в секцията е била 368 гласували, а в предходния вот 403 гласували. Отправя се искане полагащите се възнаграждения на двамата отсъстващи членове да бъдат разпределени между работещите членове на СИК 21.

Доколкото жалбата е адресирана до ЦИК, с копие до ОИК и РИК, на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

Препраща жалбата на ЦИК по компетентност.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 07.11.2019 в 17:51 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения