Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 1194-МИ
Столична, 03.11.2019

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии

 

 1. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1349/03.11.2019 г. от кмета на район „Младост“ с искане за 48 промени в състава на СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Младост“ от квотата на Партия ГЕРБ: 12 бр. членове, Коалиция БСП за България -8 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 3 бр. членове, Партия ДПС – 6 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 5 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 1 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.
 2.  В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1350/03.11.2019 г. от кмета на район „Лозенец“ с искане за 13 промени в състава на 11 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Лозенец“ от квотата на Партия ГЕРБ: 0 бр. членове, Коалиция БСП за България - 7 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 3 бр. членове, Партия ДПС – 2 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 1 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.
 3.  В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № /03.11.2019 г. от кмета на район „Сердика“ с искане за 2 промени в състава на 2 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Сердика“ от квотата на Партия ГЕРБ: 0 бр. членове, Коалиция БСП за България -0 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 0 бр. членове, Партия ДПС – 2 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 0 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.
 4. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1358/03.11.2019 г. от кмета на район „Триадица“ с искане за 20 промени в състава на 16 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Сердика“ от квотата на Партия ГЕРБ: 8 бр. членове, Коалиция БСП за България -1 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 4 бр. членове, Партия ДПС – 4 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 3 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.
 5. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1349/03.11.2019 г. от кмета на район „Връбница“ с искане за 10 промени в състава на 10 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Връбница“ от квотата на Партия ГЕРБ: 2 бр. членове, Коалиция БСП за България -1 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 2 бр. членове, Партия ДПС – 0 бр. членове, Партия ВОЛЯ – 6 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.
 6. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1299/03.11.2019 г. от кмета на район „Подуяне“ с искане за 1 промени в състава на 1 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Подуяне“ от квотата на Партия ГЕРБ: 0 бр. членове, Коалиция БСП за България -1 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 0 бр. членове, Партия ДПС – 0 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 0 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.
 7. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1314/03.11.2019 г. от кмета на район „Овча купел“ с искане за 3 промени в състава на 3 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Овча купел“, както следва: от квотата на ПП Воля – 1 член, КП БСП за България – 2 членове - по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същите политически сили.
 8. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1326/03.11.2019 г. от кмета на район „Нови Искър“ с искане за 2 промени в състава на 2 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Нови Искър“, както следва: от квотата на Партия ГЕРБ: 1 бр. членове, Коалиция БСП за България -0 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 0 бр. членове, Партия ДПС – 1 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 0 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 0 бр - по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същите политически сили.
 9. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1349/03.11.2019 г. от кмета на район „Илинден“ с искане за 4 промени в състава на 4 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Илинден“ от квотата на Партия ГЕРБ: 0 бр. членове, Коалиция БСП за България -2 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 2 бр. членове, Партия ДПС – 0 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 0 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.
 10. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1305/03.11.2019 г. от кмета на район „Слатина“ с искане за 3 промени в състава на 3 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Слатина“ от квотата на Партия ГЕРБ: 1 бр. членове, Коалиция БСП за България -0 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 0 бр. членове, Партия ДПС – 2 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 0 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.
 11. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1301/03.11.2019 г. от кмета на район „Оборище“ с искане за 13 промени в състава на 11 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Оборище“ от квотата на Партия ГЕРБ: 0 бр. членове, Коалиция БСП за България -2 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 0 бр. членове, Партия ДПС – 11 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 0 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.
 12. В ОИК Столична община са постъпили писма с вх. №№ 1304/03.11.2019 г. и 1343/03.11.2019 г. от кмета на район „Надежда“ с искане за 2 промени в състава на 2 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Надежда“ от квотата на Партия ГЕРБ: 1 бр. членове, Коалиция БСП за България -0 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 0 бр. членове, Партия ДПС – 1 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 0 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.
 13. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1331/03.11.2019 г. от кмета на район „Панчарево“ с искане за 4 промени в състава на 4 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Панчарево“ от квотата на Партия ГЕРБ: 0 бр. членове, Коалиция БСП за България -1 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 3 бр. членове, Партия ДПС –0 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 0 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.
 14. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1364/03.11.2019 г. от кмета на район „Люлин“ с искане за 8 промени в състава на 8 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Люлин“ от квотата на Партия ГЕРБ: 0 бр. членове, Коалиция БСП за България -3 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 1 бр. членове, Партия ДПС – 3 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 0 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 1 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.
 15. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1334/03.11.2019 г. от кмета на район „Красна поляна“ с искане за 18 промени в състава на 18 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Красна поляна“ от квотата на Партия ГЕРБ: 0 бр. членове, Коалиция БСП за България -3 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 4 бр. членове, Партия ДПС – 6 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 8 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 1 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.
 16. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1345/03.11.2019 г. от кмета на район „Студентски“ с искане за 3 промени в състава на 3 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Студентски“ от квотата на Партия ГЕРБ: 0 бр. членове, Коалиция БСП за България -0 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 0 бр. членове, Партия ДПС – 3 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 0 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.

Поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6, във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община

РЕШИ:

 1. 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Младост“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224615001

Член

Милка Владимирова Величкова

…………

Янка Иванова Шакива-Църнева

…………

224615006

Председател

Емилия Георгиева Ромова

…………

Светла Димитрова Георгиева

…………

224615007

Член

Здравка Яниславова Георгиева-Салиева

…………

Лилия Никифорова Бенчева

…………

224615009

Секретар

Петър Данаилов Комитски

…………

Николета Антониева Запрянова

…………

224615009

Председател

Станка Кирилова Узунова

…………

Мая Георгиева Георгиева

…………

224615010

Член

Илияна Петкова Симеонова

…………

Поли Валентинова Петрова

…………

224615022

Член

Антон Георгиев Петков

…………

Иво Димитров Митев

…………

224615023

Секретар

Елена Стоянова Илиева

…………

Кристиан Дафнис Рангелов

…………

224615024

Председател

Милена Стоянова Божилова

…………

Петър Теодор Горанов

…………

224615024

Зам. председател

Виктория Иванова Янкова

…………

Милена Стоянова Божилова

…………

224615025

Секретар

Райко Петров Павлов

…………

Виктория Ванкова Димитрова

…………

224615032

Зам. председател

Роберто Руменов Златев

…………

Руслан Тихомиров Юруков

…………

224615036

Председател

Динко Друмев Василев

…………

Данаил Асенов Веселинов

…………

224615036

Зам. председател

Росица Петрова Соколарска

…………

Цветан Цветанов Цветанов

…………

224615043

Зам. председател

Кристина Пламенова Пенева

…………

Кристиян Мирославов Александров

…………

224615043

Член

Десислава Симеонова Миланова

…………

Трънка Ангелова Спиридонова

…………

224615044

Зам. председател

Габриела Цветанова Теодосиева

…………

Станка Йорданова Христова

…………

224615052

Член

Стефан Божидаров Кръстев

…………

Евгени Тошев Алипиев

…………

224615054

Председател

Мирела Петрова Стоянова

…………

Николая Николаева Янчева

…………

224615055

Зам. председател

Гергана Петрова Бучова - Младенова

…………

Стоян Каменов Станкулов

…………

224615062

Член

Ивайло Христов Камеков

…………

Елена Василева Георгиева

…………

224615063

Председател

Станислава Любчева Нешева

…………

Григор Василев Георгиев

…………

224615063

Зам. председател

Екатерина Иванова Захариева

…………

Станислава Любчева Нешева

…………

224615064

Зам. председател

Ива Кънчева Боева - Димова

…………

Даниела Емилова Филипова

…………

224615065

Зам. председател

Гинка Тодорова Митева

…………

Николай Александров Милев

…………

224615066

Член

Ина Методиева Трендафилова

…………

Ивайло Христов Камеков

…………

224615067

Секретар

Златка Иванова Вълканова

…………

Мария Николаева Бурлакова

…………

224615075

Секретар

Виктория Кирилова Пашова

…………

Тодор Красимиров Главов

…………

224615076

Зам. председател

Иво Димитров Митев

…………

Радослав Константинов Янев

…………

224615084

Член

Даниела Иванова Александрова

…………

Донка Запрянова Матева

…………

224615086

Секретар

Александър Димитров Дяков

…………

Васил Василев Колчев

…………

224615087

Член

Иванка Иванова Такева

…………

Мария Богомилова Дилкова

…………

224615087

Председател

Таня Илиева Асенова

…………

Кирил Димитров Вълков

…………

224615088

Член

Болярка Цветанова Борисова

…………

Йоанна Божидарова Методиева

…………

224615089

Зам. председател

Цветан Красимиров Караджов

…………

Йорданка Методиева Иванова

…………

224615092

Секретар

Наталия Кирилова Иванова

…………

Радина Радой Радойкова

…………

224615096

Председател

Николета Георгиева Тотешева

…………

Хазиме Хасан Гюзел

…………

224615097

Член

Кръстьо Николов Петков

…………

Адриан-Едуардо Веров Попов

…………

224615098

Председател

Мохамед Махер Шейх-Ибрахим

…………

Иванка Крумова Василева

…………

224615101

Член

Даниела Любомирова Брънкина

…………

Преслав Ралчев Ралчев

…………

224615104

Зам. председател

Данаил Тродскиев Бърдарски

…………

Радостин Радованов Кехайов

…………

224615108

Председател

Тоня Иванова Ташева

…………

Елизабет Николаева Кънчовска

…………

224615113

Зам. председател

Валентина Тодорова Николова

…………

Лилия Димитрова Джикова

…………

224615119

Член

Надка Илиева Дамянова

…………

Ромео Кръстев Филипов

…………

224615121

Председател

Нели Емилова Иванова-Захариева

…………

Нели Емилова Иванова-Захариева

…………

224615122

Член

Антон Василев Фурнаджиев

…………

Атанас Георгиев Харизанов

…………

224615126

Член

Десислава Костова Иванова

…………

Зорница Божинова Маринова

…………

224615098

Секретар

Костадинка Димитрова Йорданова

…………

Николай Юлиянов Петров

…………

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

II

 1. . Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Лозенец“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН На Заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224609014

Член

Людмил Георгиев Кацаров

…………

Димитър Рангелов Иванов

…………

224609024

Член

Анелия Андреева Андреева

…………

Кирил Атанасов Димчевски

…………

224609041

Секретар

Димитър Йорданов Балабанов

…………

Христина Симеонова Петрова

…………

224609005

Зам. председател

Валери Михайлов Иванов

…………

Симона Симеонова Дочева

…………

224609038

Секретар

Калин Георгиев Уждрин

…………

Недялка Стоянова Рафаел

…………

224609079

Секретар

Мариела Василева Иванова

…………

Константина Христова Костова

…………

224609059

Член

Георги Нойков Гоцев

…………

Иван Валентинов Маринов

…………

224609061

Председател

Александър Георгиев Райков

…………

Любослава Владимирова Костова

…………

224609035

Член

Янка Динева Цекова

…………

Елена Антова Вучкова

…………

224609066

Председател

Бисер Генов Петков

…………

Петър Александров Милчев

…………

224609075

Член

Марко Иванов Марков

…………

Александър Николаев Марангозов

…………

224609017

Секретар

Георги Нойков Гоцев

…………

Йоан Методиев Антонов

…………

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

III. 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Сердика“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН На Заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224609014

Член

Людмил Георгиев Кацаров

…………

Димитър Рангелов Иванов

…………

224609024

Член

Анелия Андреева Андреева

…………

Кирил Атанасов Димчевски

…………

224609041

Секретар

Димитър Йорданов Балабанов

…………

Христина Симеонова Петрова

…………

224609005

Зам. председател

Валери Михайлов Иванов

…………

Симона Симеонова Дочева

…………

224609038

Секретар

Калин Георгиев Уждрин

…………

Недялка Стоянова Рафаел

…………

224609079

Секретар

Мариела Василева Иванова

…………

Константина Христова Костова

…………

224609059

Член

Георги Нойков Гоцев

…………

Иван Валентинов Маринов

…………

224609061

Председател

Александър Георгиев Райков

…………

Любослава Владимирова Костова

…………

224609035

Член

Янка Динева Цекова

…………

Елена Антова Вучкова

…………

224609066

Председател

Бисер Генов Петков

…………

Петър Александров Милчев

…………

224609075

Член

Марко Иванов Марков

…………

Александър Николаев Марангозов

…………

224609017

Секретар

Георги Нойков Гоцев

…………

Йоан Методиев Антонов

…………

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.
 2. 1.. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Триадица“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН На Заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224610001

Член

Михаела Михайлова Коларова

…………

Аделина Стефанова Плявова

…………

224610003

Член

Александър Константинов Пенчев

…………

Констанца Стоилова Каралеева

…………

224610007

Член

Борислав Любомиров Михайлов

…………

Иван Кирилов Кирилов

…………

224610008

Член

Петър Любомиров Михайлов

…………

Асен Събинов Плявов

…………

224610032

Член

Асен Събинов Плявов

…………

Теодора Бориславова Христова

…………

224610046

Зам. председател

Кристиян Хайсам Абдула

…………

Калин Емилов Стефанов

…………

224610046

Член

Милка Димитрова Христова

…………

Георгина Георгиева Тонева

…………

224610049

Член

Виолина Богомилова Иванова

…………

Милчо Иванов Павлов

…………

224610049

Член

Веселин Димитров Христов

…………

Стефан Иванов Кадънков

…………

224610058

Член

Станка Симеонова Цанова

…………

Борислав Димитров Христов

…………

224610058

Член

Аделина Стефанова Плявова

…………

Веселин Миленов Добрев

…………

224610063

Председател

Елена Атанасова Стоянова

…………

Хрисияна Николаева Христова

…………

224610076

Секретар

Светлана Красимирова Чаушева

…………

Пресиян Димитров Михов

…………

224610081

Член

Лалка Димитрова Костадинова

…………

Калина Венциславова Станчева

…………

224610082

Член

Димитринка Иванова Рибарска

…………

Георги Манев Манев

…………

224610092

Зам. председател

Пенка Василева Димитрова

…………

Виктор Мирчев Алексиев

…………

224610092

Председател

Иван Кирилов Кирилов

…………

Стелианна Викторова Стоянова

…………

224610094

Член

Марияна Лазарова Пашановска

…………

Филип Руменов Кръстев

…………

224610097

Зам. председател

Димитър Димитров Дойчев

…………

Валери Генчов Стефанов

…………

224610097

Член

Александър Валентинов Савов

…………

Костадин Красимиров Костов

…………

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН На Заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.
 2. 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Връбница“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

СИК

Длъжност

Заместващ / назначен

ЕГН                                        на                заместващ

Заместван / освободен

ЕГН                                    на                   заместван

224620002

Зам. председател

Хасан Юсеин Хасан

…………

Миглена Димитрова Дончева

…………

224620003

Член

Атидже Мустафа Халит

…………

Валентина Илиева Първанова

…………

224620004

Председател

Ангел Стефанов Ангелов

…………

Петър Александров Данаилов

…………

224620005

Секретар

Борислава Ангелова Неделчева

…………

Слав Николаев Николов

…………

224620017

Член

Йорданка Грозданова Петрова

…………

Бисерка Василева Георгиева

…………

224620025

Член

Нина Владимирова Борисова

…………

Богиня Георгиева Здравкова

…………

224620032

Член

Анка Николова Балабанова

…………

Иван Красимиров Клинчарски

…………

224620026

Член

Мария Величкова Стоянова

…………

Милен Вениславов Митков

…………

224620043

Член

Силвия Николаева Николова

…………

Тихомира Добромирова Йорданова

…………

224620046

ЧЛЕН

Стоян Емилов Гроздев

…………

Мария Антонова Стойкова

…………

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.
 2. 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Лозенеж“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224606024

Секретар

Мария Кръстева Вигенина

…………

Татяна Цончева Матеева-Янкова

…………

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

VII. 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Овча купел“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

044

Зам.-Председател

Маргарита Ладова Богданова

…………

Донка Кирилова Петрова

…………

019

Член

Любомир Димитров Вечев

…………

Иванка Николова Стойчева

…………

043

Председател

Калинка Игнатова Петрова

…………

Симеон Цветанов Цветанов

…………

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 

 

VIII. 1 Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Нови Искър“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

 

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224621032

Член

Илко Стоянов Иванов

…………

Силвия Йорданова Дойчинова

…………

224621016

Член

Божидар Пламенов Йосифов

…………

Моника Евгениева Дамянова

…………

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 

 1. 1 Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Илинден“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

 

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

26

Член

Димитър Ангелов Моллов

…………

Верка Георгиева Манева

…………

12

Зам.председател

Илина Христова Николова

…………

Силвия Николаева Янкулова

…………

23

Член

Дина Василева Костова

…………

Мадлена Божидарова Иванова

…………

3

Секретар

Цветан Благоев Пандов

…………

Петър Петров Петров

…………

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

 1. 1 Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Слатина“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

 

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН На Заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224607010

Член

Величка Борисова Иванова

…………

Сребрина Петрова Теофилова

…………

224607028

Зам. председател

Гергана Димитрова Атанасова

…………

Екатерина Иванова Попгенова

…………

224607024

Член

Михаела Красимирова Галчева

…………

Наталия Николаева Янкова

…………

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове

 1. 1 Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Оборище“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

 

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН На Заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224604052

Председател

Владимир Катинов Дилков

…………

Запрян Иванов Брънчев

…………

224604033

Председател

Георги Валентинов Илиев

…………

Карина Иванова Минкова

…………

224604003

Зам. председател

Петя Георгиева Белева

…………

Мина Стефанова Даскалова-Каракашева

…………

224604016

Секретар

Зоя Стойчева Минчева

…………

Максим Валентинов Минов

…………

224604023

Председател

Огнян Стоянов Минчев

…………

Камелия Денкова Делирадева

…………

224604030

Председател

Васил Константинов Маринов

…………

Альоша Владимиров Николов

…………

224604052

Секретар

Асен Валентинов Кастелов

…………

Соня Андреева Забилева

…………

224604001

Член

Деян Ивайлов Апостолов

…………

Георги Стефков Стойков

…………

224604002

Член

Виктор Венциславов Томанов

…………

Албена Йорданова Язовска

…………

224604033

Член

Александър Стоянов Митов

…………

Маринела Нечева Величкова

…………

224604010

Секретар

Славея Георгиева Македонска

…………

Василка Георгиева Спасова

…………

224604021

Зам. председател

Маргарита Георгиева Димитрова

…………

Николай Христов Димитров

…………

224604051

Секретар

Теодора Георгиева Янкова

…………

Щоно Димитров Забилев

…………

224604025

Зам. председател

Борислава Бориславова Георгиева

…………

Кирил Огнянов Божилов

…………

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове

XII. 1 Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Надежда“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

 

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН На Заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224613008

Член

Александра Владимирова Вокева

…………

Васил Емилов Петров

…………

224613019

Зам. председател

Емил Георгиев Катерински

…………

Веселина Руменова Монкина

…………

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове

XIII. 1 Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Панчарево“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

 

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224623003

Зам. председател

Стефка Тодорова Пешева

…………

Ива Григорова Стоянчова

…………

224623005

Зам. председател

Любомир Михайлов Николов

…………

Ангелина Любомирова Владимирова

…………

224623007

Член

Любомир Бориславов Гиндиянов

…………

Мария Божидарова Гиндянова

…………

224623008

Член

София Сашова Божинова

…………

Василка Минкова Цветкова

…………

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове

XIV. 1 Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Люлин“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

 

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН На Заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224619125

Зам. председател

Никола Руменов Русинов

…………

Стефан Василев Хаджикулов

…………

224619119

Член

Людмил Иванов Узунов

…………

Лилия Йорданова Врачовска

…………

224619042

Секретар

Любомир Борисов Кичев

…………

Емилия Красимирова Григорова

…………

224619072

Председател

Асен Миланов Михайлов

…………

Григор Славчев Димитров

…………

224619061

Член

Юлия Колева Христова

…………

Севим Катева Алексиева

…………

224619051

Член

Мария Антонова Стойкова

…………

Валери Кирилов Георгиев

…………

224619069

Зам. председател

Силвия Крумова Томова

…………

Кристина Павлинова Томова

…………

224619023

Член

Васил Николаев Иванов

…………

Петко Иванов Петков

…………

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове
 2. 1 Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Красна поляна“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

 

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН На Заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224611061

Член

Стефан Димитров Илиев

…………

Михаела Илиева Рашева

…………

224611071

Член

Зорка Огнянова Костадинова

…………

Руско Борисов Алексиев

…………

224611013

Член

Михаил Павлинов Пасков

…………

Катя Иванова Стоичкова

…………

224611030

Зам. председател

Росица Витанова Борисова-Мангалска

…………

Елка Владимирова Ангеловска

…………

224611005

Член

Росица Витанова Борисова-Мангалска

…………

Борис Петров Иванов

…………

224611034

Член

Лидия Методиева Милева

…………

Лора Валентинова Хаджиева

…………

224611012

Член

Емилия Стайкова Илиева

…………

Мариана Панайотова Календжиева

…………

224611063

Член

Мария Начева Жудева

…………

Александър Милчев Димитров

…………

224611064

Член

Румяна Григорова Добриянова

…………

Росен Александров Димитров

…………

224611071

Член

Диана Романова Манова

…………

Константин Димитров Кирилов

…………

224611024

Секретар

Ренета Бянкова Бянкова

…………

Георги Атанасов Шиваров

…………

224611009

Член

Иван Николаев Милев

…………

Марияна Маркова Петрова-Зарова

…………

224611068

Член

Желка Иванова Симеонова

…………

Ивилияна Георгиева Илиева

…………

224611057

Секретар

Румен Райчев Йоргов

…………

Лиа Ефтимова Захариева

…………

224611043

Член

Мариана Стоянова Чапалова

…………

Емилия Тодорова Павлович

…………

224611055

Член

Вероника Илиева Бонева

…………

Теодора Петрова Тодоранчева

…………

224611009

Член

Албена Данкова Димитрова

…………

Адриана Георгиева Димитрова

…………

224611074

Председател

Запрян Иванов Брънчев

…………

Спаска Иванова Кочева

…………

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове

XVI. 1 Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Студентски“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

 

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН На Заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224616051

Зам. председател

Лефтера Добрева Мутафчийска

…………

Мариана Любенова Петкова

…………

224616030

Член

Ралица Валентинова Василева

…………

Андон Божидаров Гаврилов

…………

224616025

Зам. председател

Лидия Райчева Димитрова

…………

Албена Асенова Маджарова

…………

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

 

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 13.11.2019 в 14:43 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 1240-МИ / 31.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 1239-МИ / 20.01.2020

  относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

 • № 1237-МИ / 07.11.2019

  относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения