Заседания

Заседание от дата 13.09.2015 от 17:45 часа.

Решения

№ 125-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „ЗЕЛЕНИТЕ” за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 124-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „ЗЕЛЕНИТЕ” за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 123-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „ЗЕЛЕНИТЕ” за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015г.

№ 122-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „ЗЕЛЕНИТЕ” за участие в изборите за кмет на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 121-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на местна коалиция „СПРАВЕДЛИВА СОФИЯ ” за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 120-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на местна коалиция „СПРАВЕДЛИВА СОФИЯ” за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 119-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на местна коалиция „СПРАВЕДЛИВА СОФИЯ” за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 118-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на местна коалиция „СПРАВЕДЛИВА СОФИЯ” за участие в изборите за кмет на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 117-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 116-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 115-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015г.

№ 114-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в изборите за кмет на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 113-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Политическа партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ” за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015г.

№ 112-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА” за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 111-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА” за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 110-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА” за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015г.

№ 109-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА” за участие в изборите за кмет на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 108-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : Заличаване на регистрацията на партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“ за участие в изборите за кмет на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 107-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „ДВИЖЕНИЕ 21” за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 106-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „ДВИЖЕНИЕ 21” за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 25 октомври 2015г.

№ 105-МИ / 13.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на Партия „ДВИЖЕНИЕ 21” за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015г.

Календар

Решения

  • № 1443-МИ / 29.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК „БСП лява България“, поради смърт и обявяване за избран на следващия в листата.

  • № 1442-МИ / 08.03.2018

    относно: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

  • № 1441-МИ / 19.02.2018

    относно: утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения