Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 94-МИ
Столична, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на коалиция "Граждани за общината"  за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

 

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 174 от 17.09.2023 г. от коалиция "Граждани за общината", представлявана Светозар Стоянов Съев и Иван Цветанов Павлов в качеството им на представляващи коалицията, заведено под № 15 на 17.09.2023 г. в регистъра на ОИК в Столична община за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Заявлението за регистрация по чл. 147 ИК – приложение № 32-МИ от изборните книжа е подписано и подадено от Светозар Стоянов Съев и Иван Цветанов Павлов . В заявлението са посочени следните райони: „Средец“; „Красно село“; „Възраждане“; „Оборище“; „Сердика“; „Подуяне“;  „Слатина“; „Изгрев“; „Лозенец“; „Триадица“; „Красна поляна“; "Илинден"; "Надежда"; "Искър"; "Младост"; "Студентски"; "Витоша"; "Овча купел"; "Люлин"; "Връбница"; "Нови Искър"; "Кремиковци"; „Панчарево" и "Банкя". Към заявлението са представени: Решение за образуване на коалиция от 1.09.2023г. В заявлението е посочено наименованието на коалиция "Граждани за общината" , което да бъде изписано в бюлетината съгласно решение за регистрация на ЦИК № 2223-МИ/05.09.2023 г. - Граждани за Общината.

Налице са изискванията на чл. 147, ал. 1, т. 4 и т. 5 ИК и решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 147, ал. 6 и чл. 87, ал. 1, т. 12 ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА коалиция "Граждани за общината"   за участие в изборите за кмет на райони в Столична община на 29 октомври 2023 г. за следните райони - „Средец"; "Красно село"; "Възраждане"; "Оборище"; "Сердика"; "Подуяне";  "Слатина"; "Изгрев"; "Лозенец"; "Триадица"; "Красна поляна"; "Илинден"; "Надежда"; "Искър"; "Младост"; "Студентски"; "Витоша"; "Овча купел"; "Люлин"; "Връбница"; "Нови Искър"; "Кремиковци"; „Панчарево" и "Банкя".  за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023 г.

ОПРЕДЕЛЯ коалиция "Граждани за общината"  да бъде изписана в бюлетината с наименование: Граждани за Общината.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:16 часа

Календар

Решения

  • № 325 -МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на Светослав Сашов Савелев за кандидат за кмет на район Триадица в Столична община, предложен от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

  • № 324 -МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на Адиел Радославова Илиева за кандидат за кмет на район Студентски в Столична община, предложена от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

  • № 323 -МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на Даниела Трифонова Беличовска за кандидат за кмет на район Средец в Столична община, предложена от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

всички решения