Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 903-МИ
Столична, 27.10.2023

ОТНОСНО: начина на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и на евентуален втори тур на изборите за кметове на 05 ноември 2023 г. на територията на Столична община

В ОИК – Столична община е постъпило писмо с изх. № МИ-15-1056 от 27.10.2023 г. от ЦИК, ведно с решение № 2819-МИ от 27.10.2023 г. на ЦИК, заведено с наш вх. № 1252 от 27.10.2023 г. на ОИК – Столична община, с което решение Централна избирателна комисия е решила, че на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и на евентуален втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г. гласуването във всички избирателни секции се произвежда само с хартиени бюлетини, на основание чл. 213а, ал. 2 ИК. Със своето решение Централна избирателна комисия на практика е премахната гласуването с машинен вот. Отделно следва да се посочи, че самото решение е непълно откъм реквизити, а именно – в него липсва да е посочено, че същото подлежи на обжалване и няма предвидено на основание чл. 60, ал. 1 АПК предварително изпълнение на решението, респ. същото към този момент не е влязло в законна сила, поради което ОИК – Столична община счита, че не поражда обвързващо действие.

ОИК – Столична община след като се запозна с мотивите на решение № 2819-МИ от 27.10.2023 г. на ЦИК, намира за необходимо да посочи следното:

На първо място, според прочита на решението на ЦИК се установява безпрецедентни съществени пороци, между които е и абсолютна неразбираемост волята на Централна избирателна комисия, като същата не може да бъде изведена и по пътя на тълкуването на решението. Неяснотата в съображенията на органа, изложени в акта му, на практика се приравнява на липса на мотиви, което е нарушение на съдопроизводствено правило, в което ОИК – Столична община, като специализирана изборна администрация и отговаряща за провеждането на изборите на територията на Столична община, с над 1650 секционни избирателни секции, не може да участва и да става съучастник в погазване доверието на най-демократичното избирателно право на всеки български гражданин. В допълнение, не може да бъде установена и точната воля на органа, която воля е послужила за издаване на решението, като видно от същото правна квалификация е посочена чл. 213а, ал. 2 ИК, която квалификация не обуславя постановения диспозитив. Това води до еднозначен извод, че е налице грубо нарушение на правилата на формалната логика в посоченото решение.

На следващо място, съгласно чл. 213а, ал. 5 ИК единствената и абсолютна предпоставка за провеждане на избори само с хартиени бюлетини е – при удостоверяването по ал. 2, да се установи несъответствие на устройствата за машинно гласуване с принципите по ал. 3, като към момента на взимане на решението на ЦИК и видно от неговите мотиви такова еднозначно установяване не е налице с предходно тяхно решение и такова не се открива на сайта на ЦИК, вкл. и не е цитирано като основание в решение № 2819-МИ от 27.10.2023 г. на ЦИК. Освен горното, в мотивите си ЦИК изрично посочва, че относно удостоверяване на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията на чл. 213а, ал. 3 ИК и изискванията на техническата спецификация към настоящия момент се още не е издадено решение за удостоверяване, съгласно чл. 213а ИК.

На последно място, след извършена служебна проверка от ОИК – Столична община на официалната страница на Министерство на електронното управление, в раздел "Избори 2023" (https://egov.government.bg/wps/portal/ministry-meu/elections.2023/20231027-reshenie), се установи наличието на публикувано решение на МЕУ с № МЕУ-17714 от 27.10.2023 г., с което на основание чл. 213а, ал. 2 ИК Министерство на електронното управление, съвместно с БИМ и БИС, удостоверяват съответствието на доставения тип ТУМГ, както и на вече доставени и използвани на предходни избори ТУМГ, с изискванията по чл. 213а, ал. 3 ИК и изискванията на техническата спецификация по Методика утвърдена от трите институции. Със същото решение е допуснато на основание чл. 60, ал. 1 АПК предварително изпълнение на решението, с посочени мотиви за предварително изпълнение.

Поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 2 ИК, Общинска избирателна комисия – Столична община

РЕШИ:

УКАЗВА на кметовете на всички районни администрации да предадат заедно с членовете на ОИК – Столична община всички изборни книжа и материали посочени в т. 1 от Методическите указания, приети с решение    № 2655-МИ от 12.10.2023 г. на ЦИК, включително и онези свързани с машинното гласуване.

ПРЕПИС от решението да се изпрати незабавно на кметовете на всички районни администрации и Министерство на вътрешните работи за сведение и изпълнение.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 28.10.2023 в 00:47 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1144-МИ / 18.04.2024

  относно: Искане от М. В. М. по Закона за достъп до обществена информация

 • № 1140-МИ / 21.03.2024

  относно: Жалба от Деян Николаев Николов за прекратяване правомощията на Столичен общински съвет

 • № 1139-МИ / 19.02.2024

  относно: Постъпил сигнал от Мартин Веселинов Милев относно нарушение на разпоредбите на чл. 66 и чл. 96 ИК от роднините по съребрена линия II степен Емил Валентинов Бранчевски и Иван Валентинов Бранчевски

всички решения