Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 7-МИ
Столична, 09.09.2023

ОТНОСНО: Определяне на процесуални представители на ОИК – Столична община пред Административен съд – София – град и Върховен административен съд


На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 ИК, вр. с чл. 32, т. 3 ГПК, вр. с чл. 144 АПК, и с оглед необходимостта от осъществяване на процесуално представителство пред Административен съд – София – град и Върховен административен съд, по постъпили жалби срещу решения на комисията и решения на Административен съд – София – град, както и след направените предложения от председателя на комисията, Общинска избирателна комисия – Столична община

РЕШИ

ОПРЕДЕЛЯ следните членове на комисията за процесуални представители на ОИК – Столична пред Административен съд – София – град и Върховен административен съд, заедно и поотделно, както следва:

- Полина Василева Витанова – председател

- Борислав Любомиров Тасев – секретар

- Иван Красимиров Иванов – заместник-председател

- Надя Асенова Ангелова - член

- Стоян Красимиров Кожухаров – член

- Анелия Иванова Иванова – член

- Валери Владимиров Цолов – член

РАЗПОРЕЖДА, на основание чл. 60, ал. 1 АПК предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед необходимостта за осъществяване на процесуално представителство при постъпване на жалба срещу решение на комисията.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 09.09.2023 в 11:31 часа

Календар

Решения

  • № 649-МИ / 03.10.2023

    относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решения № 137-МИ; 138-МИ; 139-МИ и 140-МИ/18.09.2023г.

  • № 648-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

  • № 647-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне членове на ОИК за получаване на отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения