Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 644-МИ
Столична, 01.10.2023

ОТНОСНО: Сигнал от Гинка Александрова Тодорова за неправомерно използване на лични данни

В ОИК – Столична община на 30.09.2023 г., в 11:07 ч., по електронната поща е постъпил сигнал от Гинка Александрова Тодорова, заведен с входящ № 506 от 30.09.2023 г. във входящия дневник на ОИК – Столична община и под № 14 от 30.09.2023 г., в 11:07 ч., във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията.

В сигнала се излагат данни, че при проверка в страницата на ЦИК в списъците на лицата, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г., е установила, че фигурира като подкрепяща Николай Ганчев Христов за кмет на район „Младост“ в ОИК Столична на страница 30 ред 211, за което обстоятелство жалбоподателката не е давала съгласие, а предложението е на Инициативен комитет с председател Здравко Спасов Петров. Моли се да се предприемат съответните мерки към лицата, използвали неправомерно личните данни.

След като се запозна с направените в сигнала оплаквания, ОИК – Столична община намира следното:

На първо място, сигналът не е подписан от страна на жалбоподателя. Същият е посочен с три имена, ЕГН и адрес и без данни за правния му интерес от подаването на сигнала, освен изразеното възмущение от извършеното. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим.

Сигналът касае приложението на разпоредбата на чл. 416 – чл. 419 от ИК във връзка с чл. 414, ал. 1, т. 2, 3, 6 и 7 от ИК. Общинската избирателна комисия има задължението съгласно чл. 418, ал. 1 да предаде списъците по чл. 416, ал. 2 от ИК в структуриран електронен вид и на хартиен носител на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка. ОИК – Столична община няма законово задължение да преценява наличието или не на съгласие от лицето, положило подписа си в подкрепа на независим кандидат. ОИК – Столична община не разполага и със законовите правомощия да налага санкции за неправомерно използване на лични данни.

Доколкото сигналът касае неправомерно използване на лични данни, то компетентен орган за произнасяне следва да бъде Комисия за защита на личните данни.

За пълнота на изложението следва да се посочи, че със свое Решение № 67-МИ от 16.09.2023 г. ОИК – Столична община е регистрирала инициативен комитет за издигане на независим кандидат Николай Ганчев Христов за кмет на район “Младост” Столична община, която информация е публична и решението е публикувано на сайта на ОИК – Столична община на 16.09.2023 г. в 18.01 часа.

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, София-град

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнал от Гинка Александрова Тодорова за неправомерно използване на лични данни, заведен с входящ № 506 от 30.09.2023 г. във входящия дневник на ОИК – Столична община и под № 14 от 30.09.2023 г., в 11:07 ч., във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Зам. председател: Иван Красимиров Иванов

* Публикувано на 01.10.2023 в 18:06 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 1148-МИ / 10.07.2024

  относно: Сигнал за вероятна несъвместимост на кмета на район "Оборище" – Столична община Георги Тодоров Кузмов

 • № 1147-МИ / 24.06.2024

  относно: Сигнал за вероятна несъвместимост на кмета на район "Искър" – Столична община Ясен Емилов Русев.

 • № 1146-МИ / 21.06.2024

  относно: Сигнали за вероятна несъвместимост на кмета на район "Илинден" – Столична община Емил Валентинов Бранчевски.

всички решения