Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 641-МИ
Столична, 01.10.2023

ОТНОСНО: Регистрация на Петър Владиславов Славов, независим кандидат за Общински съветник, предложен от Инициативен комитет, представляван от Методи Борисов Андреев за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

С мотивирано Решение № 574-МИ/26.09.2023 г. Общинска избирателна комисия в Столична община е отказала регистрация на Петър Владиславов Славов за независим кандидат за Общински съветник, предложен от Инициативен комитет, представляван от Методи Борисов Андреев за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

Срещу така постановеното решение в ЦИК е разгледана жалба с вх. № МИ-15-392 от 27.09.2023 г. от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.. Жалбата е подадена чрез ОИК – Столична община, като комисията е изпратила на ЦИК цялата преписка съдържаща посочените в придружително писмо с изх. № 487/27.09.2023 г.,  документа, като в запечатан и подписан плик е поставен и представения с Предложението за регистрация на кандидата електронен носител /флаш памет/ съдържащ списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат Петър Владиславов Славов.

По жалбата е постановено Решение № 2555-МИ/ 29.09.2023г. на ЦИК, с което оспореното Решение № 574-МИ/26.09.2023г. на ОИК – Столична община е отменено, а административната преписка на ОИК – Столична община по предложението за регистрация на кандидатската листа на независимия кандидат е върната с указание повторно да се представи в ТЗ „ГРАО“ подписката с данни за гражданите, подкрепящи независимия кандидат Петър Владиславов Славов и ТЗ „ГРАО“ повторно да провери подписката с данни за гражданите, подкрепящи независимия кандидат за общински съветник, Столична община, Петър Владиславов Славов, включително и данните, съдържащи се на хартиен носител.

В мотивите на постановеното решение Централната избирателна комисия е приела, че:

 1. ОИК – Столична община, неправомерно се е позовала на отказа на ТЗ „ГРАО“ – София-град да извърши проверка на представената подписка, тъй като подписката не отговаряла на изискванията на Решение № 1994-МИ/24.08.2023г. на ЦИК по отношение на електронния структуриран вид на данните;
 2. Отказът на ТЗ „ГРАО“ и неизвършването на исканата проверка на подписката противоречи на чл. 416, ал. 2 от Изборния кодекс и не представлява годно основание и мотив за постановения с решение № 574-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Столична община.

Общинска избирателна комисия в Столична община като взе предвид мотивите на Решението на Централната избирателна комисия и след като представи в ТЗ „ГРАО“ подписката с данни за гражданите, подкрепящи независимия кандидат Петър Владиславов Славов за повторна проверка на подписката с данни за гражданите, подкрепящи независимия кандидат за общински съветник, Столична община, Петър Владиславов Славов, включително и данните, съдържащи се на хартиен носител, приема за установено, следното:

При постановяване на свое решение № 574-МИ от 26.09.2023 г. ОИК – Столична община е съобразила изцяло и изпълнила Решение № 1994-МИ/24.08.2023г. на ЦИК, постановено на основание чл. 57, ал. 1, т. 35 и чл. 416 от Изборния кодекс, съгласно което изрично е посочен структурирания  електронен вид, като за всеки нов ред от списъка съответства на нов ред от файла, като последователността във файла напълно съответства на тази в списъка на хартиен носител. За въвеждане на данните в структуриран електронен вид се използва предоставената като приложение на решението електронна форма в EXCEL формат (Приложение № 1), която да се попълни съгласно указанията (Приложение № 2), и  се създава CSV файл с посочени характеристики в цитираното по-горе решение. Към момента на приемане на документите, представения  електронен носител не отговаря на изискванията на решение № 1994-МИ от 24.08.2023 г. на ЦИК, вкл. не е в съответствие с необходимия структуриран електронен вид и поради тези обстоятелства е отказана проверка на подписката. Обстоятелството за несъответствието на електронния носител е надлежно отразено в т. 5, графа "Забележки" на входящ регистър на кандидатите за общински съветници, Приложение № 68-МИ от изборните книжа на ЦИК и същото не е отстранено в законоустановения срок – 17:00 часа на 26.09.2023г.  

При несъобразяване на свои Решения № 2122-МИ/29.08.2023г. и № 1994-МИ/24.08.2023г. ЦИК, отменя решение № 574-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Столична, връща преписката на ОИК – Столична община с указание повторно да представи в ТЗ „ГРАО“ подписката с данни за гражданите, подкрепящи независимия кандидат Петър Владиславов Славов и указва на ТЗ „ГРАО“ повторно да провери подписката с данни за гражданите, подкрепящи независимия кандидат за общински съветник, Столична община, Петър Владиславов Славов, включително и данните, съдържащи се на хартиен носител.

За пълнота следва да се посочи, и че Решение № 2122-МИ/29.08.2023г. на ЦИК и  Решение № 1994-МИ/24.08.2023г. ЦИК, са влязъл в сила стабилен административен акт с изтекли сроковете за тяхното обжалване и в този смисъл има задължителен характер за всички техни адресати.

ОИК – Столична община е предоставила на 30.09.2023 г. повторно на ТЗ „ГРАО“ подписката с данни за гражданите, подкрепящи независимия кандидат Петър Владиславов Славов,  да провери подписката, включително и данните, съдържащи се на хартиен носител, като при извършената повторна  проверка от ТЗ“ГРАО“- София град, приключила на 01.10.2023 г.  са установени 1121 коректни записа, с което е изпълнено изискването на чл.416, ал.1,т.2 от ИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 2555-МИ/ 29.09.2023г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

РЕГИСТРИРА  Петър Владиславов Славов с ЕГН ..., независим кандидат за Общински съветник, предложен от Инициативен комитет, представляван от Методи Борисов Андреев за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

ИЗДАВА удостоверение на регистрирания кандидат.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Зам. председател: Иван Красимиров Иванов

* Публикувано на 01.10.2023 в 18:06 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1139-МИ / 19.02.2024

  относно: Постъпил сигнал от Мартин Веселинов Милев относно нарушение на разпоредбите на чл. 66 и чл. 96 ИК от роднините по съребрена линия II степен Емил Валентинов Бранчевски и Иван Валентинов Бранчевски

 • № 1138-МИ / 19.02.2024

  относно: Сигнал от Радио и телевизия "Истина и Свобода" за разпускане на Столичен Общински Съвет и насрочване на нови частични избори за общински съветници в София

 • № 1136-МИ / 06.02.2024

  относно: Постъпили сигнали от г-жа Надежда Димитрова Дойчева и г-н Христо Веселинов Гадев относно извършено нарушение от Радослав Колев – лице, заемащо длъжността заместник-кмет на район "Илинден" – Столична община.

всички решения