Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 640-МИ
Столична, 29.09.2023

ОТНОСНО: Жалба от Анна Душанова Николова за неправомерно използване на лични данни

 

В ОИК – Столична община на 29.09.2023 г., в 11:41 ч., по електронната поща е постъпила жалба от Анна Душанова Николова, заведен с входящ № 499 от 29.09.2023 г. във входящия дневник на ОИК – Столична община и под № 13 от 29.09.2023 г., в 11:41 ч., във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията.

В жалбата се излагат данни, че при проверка в страницата на ЦИК в списъците на лицата, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г., е установила, че фигурира като подкрепяща Николай Ганчев Христов за кмет на район „Младост“ в ОИК Столична на страница 30 ред 215, за което обстоятелство жалбоподателката не е давала съгласие. Установила е, че с Решение № 162-МИ от 22.09.2023 г. предложението е на Инициативен комитет с председател Здравко Спасов Петров. Моли се да се предприемат съответните мерки към лицата, използвали неправомерно личните данни и жалбоподателката да бъде уведомена за наложената санкция. Допълнително се иска да й се предостави списък на другите участници в инициативния комитет, защото жалбоподателката възнамерява да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни.

След като се запозна с направените в жалбата оплаквания, ОИК – Столична община намира следното:

Жалбата касае приложението на разпоредбата на чл. 416 – чл. 419 от ИК във връзка с чл. 414, ал. 1, т. 2, 3, 6 и 7 от ИК. Общинската избирателна комисия има задължението съгласно чл. 418, ал. 1 да предаде списъците по чл. 416, ал. 2 от ИК в структуриран електронен вид и на хартиен носител на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка. ОИК – Столична община няма законово задължение да преценява наличието или не на съгласие от лицето, положило подписа си в подкрепа на независим кандидат. ОИК – Столична община не разполага и със законовите правомощия да налага санкции за неправомерно използване на лични данни.

Доколкото жалбата касае неправомерно използване на лични данни, то компетентен орган за произнасяне следва да бъде Комисия за защита на личните данни. Предвид на което и жалбата и настоящото решение следва да бъдат препратени по компетентност на Комисия за защита на личните данни.

За пълнота на изложението следва да се посочи, че със свое Решение № 67-МИ от 16.09.2023 г. ОИК – Столична община е регистрирала инициативен комитет за издигане на независим кандидат Николай Ганчев Христов за кмет на район “Младост” Столична община, която информация е публична и решението е публикувано на сайта на ОИК – Столична община на 16.09.2023 г. в 18.01 часа.

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, София-град

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Анна Душанова Николова за неправомерно използване на лични данни, заведен с входящ № 499 от 29.09.2023 г. във входящия дневник на ОИК – Столична община и под № 13 от 29.09.2023 г., в 11:41 ч., във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията.

ПРЕПРАЩА ЖАЛБАТА и настоящото решение на Комисия за защита на личните данни за произнасяне по компетентност.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 29.09.2023 в 20:21 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1127-МИ / 12.11.2023

  относно: Жалба за изборни нарушения, свързани с неправилно отчитане на изборните резултати и неправилно попълване на секционен протокол

 • № 1126-МИ / 12.11.2023

  относно: Доклад по сигнали и жалби, постъпили след края на изборния ден, 05.11.2023 г.

 • № 1125-МИ / 12.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения