Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 6-МИ
Столична, 09.09.2023

ОТНОСНО: Създаване на работни групи и назначаване на специалисти за подпомагане дейността на ОИК

 

Постъпило е предложение от Полина Витанова – председател, Борислав Тасев – секретар, Жана Иванова – заместник-председател, Иван Иванов – заместник-председател, Метин Сюлейман – заместник-председател и Райна Евтимова - заместник-председател, за назначаване на специалисти към ОИК – Столична община. Извършено е съгласуване на настоящото решение с кмета на Столична община.
На основание чл. 63 ИК и решение № 1954-МИ от 03.08.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Столична община, София - град

РЕШИ

ОПРЕДЕЛЯ три групи на експерти към комисията, както следва:

- специалист – експерт;

- специалист – сътрудник;

- специалист – помощник.

 

I. НАЗНАЧАВА в група специалист-експерт, следните специалисти:

 1. М. П. П., с ЕГН:, за специалист-експерт, който да подпомага дейността на ОИК – Столична община, считано от 09.09.2023 г.;
 2. В. О. Р., с ЕГН:, за специалист-експерт, който да подпомага дейността на ОИК – Столична община, считано от 09.09.2023 г.;
 3. М. М. О., с ЕГН:, за специалист-експерт, който да подпомага дейността на ОИК – Столична община, считано от 09.09.2023 г.;
 4. Й. И. Д., с ЕГН:, за специалист-експерт, който да подпомага дейността на ОИК – Столична община, считано от 09.09.2023 г.;
 5. В. Б. Б., с ЕГН:, за специалист-експерт, който да подпомага дейността на ОИК – Столична община, считано от 09.09.2023 г.;
 6. П. Г. Л., с ЕГН:, за специалист-експерт, който да подпомага дейността на ОИК – Столична община, считано от 09.09.2023 г.

ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на специалист-експертите, в размер на 2 000 лв. месечно, считано от 09.09.2023 г.

 

II. НАЗНАЧАВА в група специалист-сътрудник, следните специалисти:

 1. К. К. И., с ЕГН:, за специлист-сътрудник, който да подпомага дейността на ОИК – Столична община, считано от 09.09.2023 г.;
 2. И. П. К., с ЕГН:, за специалист-сътрудник, който да подпомага дейността на ОИК – Столична община, считано от 09.09.2023 г.;
 3. В. К. К., с ЕГН:, за специалист-сътрудник, който да подпомагат дейността на ОИК – Столична община, считано от 09.09.2023 г.;
 4. Л. Т. Г., с ЕГН:, за специалист-сътрудник, който да подпомага дейността на ОИК – Столична община, считано от 09.09.2023 г.;
 5. К. А. А., с ЕГН:, за специалист-сътрудник, който да подпомага дейността на ОИК – Столична община, считано от 09.09.2023 г.;
 6. Е. Г. Г., с ЕГН:, за специалист-помощник, който да подпомага дейността на ОИК – Столична община, считано от 09.09.2023 г.;
 7. И. Й. Й., с ЕГН:, за специалист-помощник, който да подпомага дейността на ОИК – Столична община, считано от 09.09.2023 г.;

ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на специалист-сътрудниците, в размер на 1 600 лв. месечно, считано от 09.09.2023 г.

 

III. НАЗНАЧАВА в група специалист-помощник, следните специалисти:

 1. Е. Р. Р., с ЕГН:, за специалист-помощник, който да подпомага дейността на ОИК – Столична община, считано от 09.09.2023 г.;
 2. Ц. С. А., с ЕГН:, за специалист-помощник, който да подпомага дейността на ОИК – Столична община, считано от 09.09.2023 г.;
 3. Й. Д. М., с ЕГН:, за специалист-помощник, който да подпомага дейността на ОИК – Столична община, считано от 09.09.2023 г.

ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на специалист-помощниците, в размер на 1 200 лв. месечно, считано от 09.09.2023 г.

 

ОПРЕДЕЛЯ назначените лица по по-горе да осъществяват функциите си от датата на назначаването им – 09.09.2023 г. до 7 дни от обявяването на резултатите от изборите за I тур или за II тур, ако се произвеждат такива.

ПРЕПИС от решението да се изпрати на кмета на Столична община за сключване на граждански договори с назначените лица.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 09.09.2023 в 11:27 часа

Календар

Решения

 • № 649-МИ / 03.10.2023

  относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решения № 137-МИ; 138-МИ; 139-МИ и 140-МИ/18.09.2023г.

 • № 648-МИ / 03.10.2023

  относно: Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

 • № 647-МИ / 03.10.2023

  относно: Определяне членове на ОИК за получаване на отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения