Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 42-МИ
Столична, 14.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Нели Христова Ангелова за кмет на кметство Чепинци, Столична община

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 62 от 14.09.2023 г. от инициативен комитет от 3 избиратели в състав – Даяна Богданова Кръстанова, с ЕГН:, с постоянен адрес: Столична община, с.Чепинци, .........., Антонио Владимиров Митов, с ЕГН:, с постоянен адрес: Столична община, с.Чепинци, .........., Диана Делева Георгиева, с ЕГН:, с постоянен адрес: Столична община, с. Чепинци, .........., с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане Нели Христова Ангелова, с ЕГН:, с постоянен адрес: Столична община, с.Чепинци, .........., за независим кандидат за кмет на кметство Чепинци, Столична община на 29 октомври 2023 г. Заявлението е заведено под № 13 на 14.09.2023 г. в регистъра на ОИК в Столична община за инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени: протокол - решение за създаване на инициативен комитет от 12.09.2023г. за издигане на кандидатурата на кандидат Нели Христова Ангелова като независим кандидат за кмет на кметство Чепинци, Столична община; за Председател на инициативният комитет е определено лицето – Даяна Богданова Кръстанова; за Отговорник за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързан с предизборната кампания - Антонио Владимиров Митов,  нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет -3 бр.; декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 ИК - 3 броя (Приложение № 44-МИ от изборните книжа); Удостоверение изх. № 127-126/13.09.2023г. за открита сметка на името на Даяна Богданова Кръстанова, от което е видно, че банковата сметка е разкрита във връзка с предизборната кампания на инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Нели Христова Ангелова.

Налице са изискванията на чл. 153 ИК и решение № 2121-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т. 13 и чл. 153 ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 1. Даяна Богданова Кръстанова, с ЕГН:, с постоянен адрес: Столична община, с.Чепинци, ..........
 2. Антонио Владимиров Митов, с ЕГН:, с постоянен адрес: Столична община, с. Чепинци, ..........
 3. Диана Делева Георгиева, с ЕГН:, с постоянен адрес: Столична община, с. Чепинци, ..........

за издигане на Нели Христова Ангелова, с ЕГН:, с постоянен адрес: Столична община, с. Чепинци, .........., за независим кандидат за кмет на кметство Чепинци, Столична община на 29 октомври 2023 г.

ОПРЕДЕЛЯ инициативният комитет да се представлява от Даяна Богданова Кръстанова, с ЕГН:.

ИЗДАВА удостоверение за регистрация на инициативния комитет.

РЕШЕНИЕТО на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 14.09.2023 в 18:49 часа

Календар

Решения

 • № 649-МИ / 03.10.2023

  относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решения № 137-МИ; 138-МИ; 139-МИ и 140-МИ/18.09.2023г.

 • № 648-МИ / 03.10.2023

  относно: Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

 • № 647-МИ / 03.10.2023

  относно: Определяне членове на ОИК за получаване на отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения