Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 41-МИ
Столична, 14.09.2023

ОТНОСНО: Сигнал относно агитация в нарушение на чл. 175 ИК

В ОИК – Столична община на 12.09.2023 г., в 13:47 ч., по електронната поща е постъпил сигнал от Инициативен комитет за издигане на Елеонора Ангелова за независим кандидат за кмет на район "Подуяне", заведен с входящ № 34 от 12.09.2023 г. във входящия дневник на ОИК – Столична община и под № 1 от 12.09.2023 г., в 13:47 ч., във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията.

В сигнала се излагат данни, че лицето Кристиян Христов се заявява пред жителите на район "Подуяне" като кандидат за кмет на район. Посочено е, че извършва неправомерна агитация на основание чл. 175 ИК като организира срещи с гражданите на района в парковете и други обществени места, раздава флаери с неговия облик, разказва на жителите какви "планове" има за района в случай, че бъде избран. Посочва се още, че използва събирането на подписи за регистрация на коалицията, от която е част, за агитация за себе си в качеството му на кандидат за районен кмет. Към сигнала е приложен снимков материал – 9 броя снимки/екранни снимки, от които е видно, че лицето Кристиян Христов е посочил себе си като кандидат-кмет на район "Подуяне" от "Обединени за София" и са посочени различни места на територията на района за времето от 14.09.2023 г. до 17.09.2023 г.

На 14.09.2023 г., в 12:50 ч. в ОИК – Столична община, г-жа Елеонора Ангелова, е представила същия сигнал от името на "Инициативен комитет за издигане на Елеонора Ангелова" за независим кандидат за кмет на район "Подуяне", с положен подпис под документа.

След като се запозна с направените в сигнала оплаквания и приложения към него снимков материал, ОИК – Столична община намира следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 87, ал. 1, т. 22 ИК, Общинската избирателна комисия разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в съответствие с правомощията си. Разпоредбата на чл. 175 ИК систематически се намира в глава 12 "Правила за провеждане на предизборна кампания". В приетата с решение № 1951-МИ от 3 август 2023 г. на ЦИК – Хронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. е посочено, че началото на предизборната кампания съгласно чл. 175 ИК стартира на 29.09.2023 г. В този смисъл и съгласно правомощията си ОИК – Столична община следва да се произнася по сигнали за нарушения на изборния процес в хода на предизборната кампания с начална дата 29.09.2023 г.

За пълнота следва да се посочи, че към настоящия момент лицето Кристиян Христов не притежава качеството кандидат по чл. 412 и сл. ИК. Със свое решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г., ЦИК е приела реда за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. В Раздел II, т. 3 от същото изрично е посочено, че "3. Кандидати могат да издигат партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите на 29 октомври 2023 г. в общинската избирателна комисия.". Към датата 12.09.2023 г., когато е постъпил сигналът в ОИК – Столична община, а и към датата 14.09.2023 г., от публична справка на сайта на ЦИК и след служебна справка в регистрите на ОИК – Столична община се вижда, че "Обединени за София" не е регистрирано нито като партия, нито като коалиция от партии за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г. Отделно от това в решение № 2180-МИ от 01.09.2023 г. на ЦИК, с което е назначен съставът на ОИК – Столична община изрично е посочено, че същата встъпва в правомощията си на 09.09.2023 г. До настоящия момент – 14.09.2023 г., "Обединени за София" не е регистрирано и като местна коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

Въз основа на гореизложеното ОИК – Столична община счита, че извършваните от лицето Кристиян Христов действия, посочени в сигнала, осъществяват предизборна агитация по смисъла на закона, доколкото легалната дефиниция на понятието, съдържаща се в §1, т. 17 от ДР на ИК, предвижда, че "Предизборна агитация" е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. В този смисъл използването на местата, на които съответна партия/коалиция събира подписи в подкрепа на регистрацията си в съответствие с разпоредбата на чл. 133 ИК, респ. чл. 140 ИК, нарушава разпоредбите на ИК и представляват явно неглижиране и заобикаляне на правилата за провеждане на предизборна агитация.

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, София-град

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнал относно агитация в нарушение на чл. 175 ИК.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

 

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 14.09.2023 в 18:49 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1144-МИ / 18.04.2024

  относно: Искане от М. В. М. по Закона за достъп до обществена информация

 • № 1140-МИ / 21.03.2024

  относно: Жалба от Деян Николаев Николов за прекратяване правомощията на Столичен общински съвет

 • № 1139-МИ / 19.02.2024

  относно: Постъпил сигнал от Мартин Веселинов Милев относно нарушение на разпоредбите на чл. 66 и чл. 96 ИК от роднините по съребрена линия II степен Емил Валентинов Бранчевски и Иван Валентинов Бранчевски

всички решения