Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 40-МИ
Столична, 14.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Стефан Кирилов Стефанов за кмет на район "Младост", Столична община

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 71 от 14.09.2023 г. от инициативен комитет от 7 избиратели в състав – Георги Златев Златев, с ЕГН:, с постоянен адрес: гр. София, .........., Адриана Антонова Димитрова- Колева, с ЕГН:, с постоянен адрес: гр. София, .........., Йонка Илиева Илиева-Данчева, с ЕГН:, с постоянен адрес: гр. София, .........., Елена Павлова Бойчева – Томова, с ЕГН:, с постоянен адрес: .........., Йоана Григорова Калфинова, с ЕГН:, с постоянен адрес: гр. София .........., Мадлена Георгиева Илиева, с ЕГН:, с постоянен адрес: ..........и Боян Петров Златев, с ЕГН:, с постоянен адрес: гр. София, .........., с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане на Стефан Кирилов Стефанов, с ЕГН:, с постоянен адрес: гр. София.........., за независим кандидат за кмет на район „Младост“, Столична община, на 29 октомври 2023 г. Заявлението е заведено под № 14 на 14.09.2023 г. в регистъра на ОИК в Столична община за инициативните комитети за издигане кандидатурата на кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени: решение за учредяване на инициативен комитет за издигане на кандидатурата на кандидат Стефан Кирилов Стефанов като независим кандидат за кмет на район Младост, Столична община на 29 октомври 2023 г.; за Председател на инициативният комитет е определено лицето – Георги Златев Златев; за Отговорник за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързан с предизборната кампания – Елеонора Иванова Билбилева, с ЕГН:, нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 7 бр.; декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 ИК – 7 броя (Приложение № 44-МИ от изборните книжа); Удостоверение от Първа инвестиционна банка АД с  изх.№126-61/14.09.2023г., за открита сметка на името на Георги Златев Златев, от което е видно, че банковата сметка е разкрита във връзка с предизборната кампания на инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Стефан Кирилов Стефанов.

Налице са изискванията на чл. 153 ИК и решение № 2121-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т. 13 и чл. 153 ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 1. Георги Златев Златев, с ЕГН:, с постоянен адрес: гр. София, ..........
 2. Адриана Антонова Димитрова- Колева, с ЕГН:, с постоянен адрес: гр. София, ..........
 3. Йонка Илиева Илиева-Данчева, с ЕГН:, с постоянен адрес: гр. София ..........;
 4. Елена Павлова Бойчева-Томова, с ЕГН:, с постоянен адрес: гр. София, ..........;
 5. Йоана Григорова Калфинова, с ЕГН:, с постоянен адрес: гр. София ..........;
 6. Мадлена Георгиева Илиева, с ЕГН:, с постоянен адрес: гр. София, ..........;
 7. Боян Петров Златев, с ЕГН:, с постоянен адрес: гр. София, ..........,

за издигане на Стефан Кирилов Стефанов, с ЕГН:, с постоянен адрес: гр. София.........., за независим кандидат за кмет на район "Младост", Столична община на 29 октомври 2023 г.

ОПРЕДЕЛЯ инициативният комитет да се представлява от Георги Златев Златев, с ЕГН:.

ИЗДАВА удостоверение за регистрация на инициативния комитет.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 14.09.2023 в 18:49 часа

Календар

Решения

 • № 649-МИ / 03.10.2023

  относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решения № 137-МИ; 138-МИ; 139-МИ и 140-МИ/18.09.2023г.

 • № 648-МИ / 03.10.2023

  относно: Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

 • № 647-МИ / 03.10.2023

  относно: Определяне членове на ОИК за получаване на отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения