Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 38-МИ
Столична, 14.09.2023

ОТНОСНО: Разпределяне на съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии (без подвижни и служебни) за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Във връзка с предстоящите консултации за състави на секционни избирателни комисии в Столична община и прилагайки решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК и приложената към него Методика за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени 29 октомври 2023 г. (без съставите на ПСИК), при определен брой на членове на всяка една секционна избирателна комисия – 7, съгласно Решение № 34-МИ от 14.09.2023г. на ОИК – Столична община и при формирани 1586 общ брой секции на територията на Столична община, съгласно решение № 35-МИ от 14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, ОИК направи надлежни изчисления с оглед законосъобразно прилагане на цитираните решения.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 89 и чл. 92 ИК и решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град 

РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ общият брой на членовете на секционни избирателни комисии (без подвижни и служебни) в Столична община e 11 102 (единадесет хиляди сто и две), разпределени между партиите и коалициите от партии, за които ОИК е приложила решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК и приетата с него Методика, като е направила изчисления за разпределение за членове и ръководство на комисиите.

УТВЪРЖДАВА разпределението на местата за членовете и в ръководствата на СИК по административни райони на територията на Столична община, съгласно Методика за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023г., в състав, както следва:

 
  Район Брой СИК Брой чл. Общ брой КП ГЕРБ-СДС КП ПП-ДБ ПП Възраждане ПП ДПС КП БСП за Б-ия ПП ИТН
01 Средец 43 7 301 68 61 43 43 43 43
02 Красно село 92 7 644 145 131 92 92 92 92
03 Възраждане 54 7 378 85 77 54 54 54 54
04 Оборище 54 7 378 85 77 54 54 54 54
05 Сердика 62 7 434 98 88 62 62 62 62
06 Подуяне 83 7 581 131 118 83 83 83 83
07 Слатина 85 7 595 134 121 85 85 85 85
08 Изгрев 45 7 315 71 64 45 45 45 45
09 Лозенец 79 7 553 125 112 79 79 79 79
10 Триадица 102 7 714 161 145 102 102 102 102
11 Красна поляна 73 7 511 115 104 73 73 73 73
12 Илинден 40 7 280 63 57 40 40 40 40
13 Надежда 71 7 497 112 101 71 71 71 71
14 Искър 77 7 539 122 109 77 77 77 77
15 Младост 125 7 875 198 177 125 125 125 125
16 Студентски 55 7 385 87 78 55 55 55 55
17 Витоша 75 7 525 119 106 75 75 75 75
18 Овча купел 71 7 497 112 101 71 71 71 71
19 Люлин 132 7 924 209 187 132 132 132 132
20 Връбница 56 7 392 88 80 56 56 56 56
21 Нови Искър 36 7 252 57 51 36 36 36 36
22 Кремиковци 30 7 210 47 43 30 30 30 30
23 Панчарево 32 7 224 51 45 32 32 32 32
24 Банкя 14 7 98 22 20 14 14 14 14

 

В това число ръководство, както следва:

 
  Район Брой СИК КП ГЕРБ-СДС КП ПП-ДБ ПП Възраждане ПП ДПС КП БСП за Б-ия ПП ИТН Общо
01 Средец 43 37 34 20 20 12 6 129
02 Красно село 92 80 72 43 42 26 13 276
03 Възраждане 54 47 42 25 25 16 7 162
04 Оборище 54 47 42 25 25 16 7 162
05 Сердика 62 54 48 29 28 18 9 186
06 Подуяне 83 72 65 39 38 24 11 249
07 Слатина 85 74 66 40 38 25 12 255
08 Изгрев 45 39 35 21 21 13 6 135
09 Лозенец 79 68 62 37 36 23 11 237
10 Триадица 102 89 80 47 46 30 14 306
11 Красна поляна 73 64 57 34 33 21 10 219
12 Илинден 40 35 31 19 18 12 5 120
13 Надежда 71 62 55 33 32 21 10 213
14 Искър 77 67 60 36 35 22 11 231
15 Младост 125 109 98 58 57 36 17 375
16 Студентски 55 48 43 26 25 16 7 165
17 Витоша 75 65 59 35 34 22 10 225
18 Овча купел 71 62 55 33 32 21 10 213
19 Люлин 132 115 103 62 60 38 18 396
20 Връбница 56 49 44 26 25 16 8 168
21 Нови Искър 36 31 28 17 16 11 5 108
22 Кремиковци 30 26 23 14 14 9 4 90
23 Панчарево 32 28 25 15 15 9 4 96
24 Банкя 14 12 11 7 6 4 2 42

 

РЕШЕНИЕТО на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК в 3-дневен срок от публикуването му .

 

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 14.09.2023 в 18:57 часа

Календар

Решения

  • № 649-МИ / 03.10.2023

    относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решения № 137-МИ; 138-МИ; 139-МИ и 140-МИ/18.09.2023г.

  • № 648-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

  • № 647-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне членове на ОИК за получаване на отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения