Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 37-МИ
Столична, 14.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Росица Стоянчова Стоянчова за кмет на кметство Горни Богров, Столична община

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 55 от 13.09.2023 г. от инициативен комитет от 3 избиратели в състав – Диана Иванова Бонева, с ЕГН:, с постоянен адрес: Столична община, с. Горни Богров, ..........., Янка Димитрова Миланова, с ЕГН:, с постоянен адрес: Столична община, с. Горни Богров, ..........., Бориславка Георгиева Тошева, с ЕГН:, с постоянен адрес: Столична община, с. Горни Богров, ..........., с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане Росица Стоянчова Стоянчова, с ЕГН:, с постоянен адрес: Столична община, с. Горни Богров, ..........., за независим кандидат за кмет на кметство Горни Богров, Столична община на 29 октомври 2023 г. Заявлението е заведено под № 10 на 13.09.2023г. в регистъра на ОИК в Столична община за инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени: протокол – решение № 1 за създаване на инициативен комитет от 08.09.2023г. за издигане на кандидатурата на кандидат Росица Стоянчова Стоянчова като независим кандидат за кмет на кметство Горни Богров, Столична община; за Председател на инициативният комитет е определено лицето – Диана Иванова Бонева; за Отговорник за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързан с предизборната кампания Грета Николова Стоянова, с ЕГН:, нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет -3 бр.; декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 ИК - 3 броя (Приложение № 44-МИ от изборните книжа); Удостоверение изх. № В-380/13.09.2023г. за открита сметка на името на Диана Иванова Бонева, от което е видно, че банковата сметка е разкрита във връзка с предизборната кампания на инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Росица Стоянчова Стоянчова.

Налице са изискванията на чл. 153 ИК и решение № 2121-МИ от 29.08.2023г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т. 13 и чл. 153 ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 1. Диана Иванова Бонева, с ЕГН:, с постоянен адрес: Столична община, с. Горни Богров, ...........,;
 2. Янка Димитрова Миланова, с ЕГН:, с постоянен адрес: Столична община, с. Горни Богров, ...........;
 3. Бориславка Георгиева Тошева, с ЕГН:, с постоянен Столична община, с. Горни Богров, ...........

за издигане на Росица Стоянчова Стоянчова, с ЕГН:, с постоянен адрес Столична община, с. Горни Богров, ..........., за независим кандидат за кмет на кметство Горни Богров, Столична община на 29 октомври 2023 г.

ОПРЕДЕЛЯ инициативният комитет да се представлява от Диана Иванова Бонева, с ЕГН:.

ИЗДАВА удостоверение за регистрация на инициативния комитет.

РЕШЕНИЕТО на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК в 3-дневен срок от публикуването му .

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 14.09.2023 в 18:46 часа

Календар

Решения

 • № 649-МИ / 03.10.2023

  относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решения № 137-МИ; 138-МИ; 139-МИ и 140-МИ/18.09.2023г.

 • № 648-МИ / 03.10.2023

  относно: Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

 • № 647-МИ / 03.10.2023

  относно: Определяне членове на ОИК за получаване на отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения