Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 36-МИ
Столична, 14.09.2023

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на евентуалните подвижни и служебни секционни избирателни комисии на територията на Столична община при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 4, вр. с чл. 89, вр. с чл. 9, ал. 7, ал. 8 и ал. 9, вр. с чл. 90 и чл. 92 ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

 РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ броят членовете на всяка от евентуалните служебни секционни избирателни комисии (в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане) и подвижни секционни избирателни комисии при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г., които секции се откриват по реда, при условията и сроковете на Изборния кодекс, да бъде от 7 членове, включително председател, заместник-председател и секретар.

РЕШЕНИЕТО на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 14.09.2023 в 18:46 часа

Календар

Решения

  • № 649-МИ / 03.10.2023

    относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решения № 137-МИ; 138-МИ; 139-МИ и 140-МИ/18.09.2023г.

  • № 648-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

  • № 647-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне членове на ОИК за получаване на отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения