Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 35-МИ
Столична, 14.09.2023

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (без подвижни и служебни) на територията на Столична община произвеждане на избори за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

Броя на членовете във всяка секционна избирателна комисия (без подвижни и служебни) на територията на Столична община при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.  като се  вземе предвид, че общият брой на членовете СИК, включително председател, заместник-председател и секретар съгласно чл. 92, ал. 4 ИК се определя според броя на избирателите в съответната секция, като за секции с до 500 избиратели включително – до 7 членове, но не по-малко от 5 членове, а за секции с над 500 избиратели – до 9 членове, но не по-малко от 5 членове, счита за целесъобразно броят на членовете на секционни комисии да бъде определен на 7 членове, която бройка покрива изискванията и при двете хипотези – за секции с до 500 избиратели и с над 500 избиратели.

Поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 5, изречение първо от ИК, вр. с чл. 89 и чл. 92 ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ броя на всяка една секционна избирателна комисия (без подвижни и служебни) на територията на Столична община при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г., да бъде от 7 членове, включително председател, заместник-председател и секретар.

РЕШЕНИЕТО на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 14.09.2023 в 18:46 часа

Календар

Решения

  • № 649-МИ / 03.10.2023

    относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решения № 137-МИ; 138-МИ; 139-МИ и 140-МИ/18.09.2023г.

  • № 648-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

  • № 647-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне членове на ОИК за получаване на отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения