Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 34-МИ
Столична, 14.09.2023

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на Столична община за произвеждане на избори за общински съветници и кметове насрочени за 29.10.2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 3 и чл. 8, ал. 8 ИК, решение № 1969-МИ от 08.08.2023 г. на ЦИК и Заповед № СОА23-РД09-1944 от 07.09.2023 г. на кмета на Столична община, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ:

УТВЪРЖДАВА и ФОРМИРА следната единна номерация на избирателните секции на територията на Столична община за произвеждане на избори за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023 г, както следва:

Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА ВВ СС ХХХ, където:

- АА е номерът на областта - за София – град – 22;

- ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно (ЕКАТТЕ) - за Столична община – 46;

- СС е номерът на административния район, съгласно ЕКАТТЕ: 01 - "Средец"; 02 - "Красно село"; 03 - "Възраждане"; 04 - "Оборище"; 05 - "Сердика"; 06 - "Подуяне"; 07 - "Слатина"; 08 - "Изгрев"; 09 -"Лозенец"; 10 - "Триадица"; 11 - "Красна поляна"; 12 - "Илинден"; 13 - "Надежда"; 14 - "Искър"; 15 - "Младост"; 16 - "Студентски"; 17 - "Витоша"; 18 - "Овча купел"; 19 - "Люлин"; 20 - "Връбница"; 21 - "Нови Искър"; 22 - "Кремиковци"; 23 - "Панчарево"; 24 - "Банкя";

- ХХХ е номерът на секцията в административния район, както следва:

№ на район

Административен район

Номер на избирателна секция

Общ брой секции

01

СРЕДЕЦ

от № 224601001 до № 224601042

№ 224601045

43

02

КРАСНО СЕЛО

от № 224602001 до № 224602092

92

 

 

 

 

03

 

 

 

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

от № 224603001 до № 224603004

от № 224603006 до № 224603009

от № 224603011 до № 224603014

от  № 224603016 до № 224603018

от № 224603020 до № 224603022

от № 224603024 до № 224603028

от № 224603031 до № 224603032

от № 224603034 до № 224603048

№ 224603050

от № 224603052 до № 224603064

 

 

 

 

54

04

ОБОРИЩЕ

от № 224604001 до № 224604054

54

05

СЕРДИКА

от № 224605001 до № 224605062

62

06

ПОДУЯНЕ

от № 224606001 до № 224606083

83

07

СЛАТИНА

от № 224607001 до № 224607085

85

08

ИЗГРЕВ

от № 224608001 до № 224608045

45

09

ЛОЗЕНЕЦ

от № 224609001 до № 224609079

79

10

ТРИАДИЦА

от № 224610001 до № 224610067

от № 224610069 до № 224610103

102

11

КРАСНА ПОЛЯНА

от № 224611001 до № 224611073

73

12

ИЛИНДЕН

от № 224612001 до № 224612040

40

13

НАДЕЖДА

от № 224613001 до № 224613071

71

14

ИСКЪР

от № 224614001 до № 224614019

от № 224614021 до № 224614078

77

15

МЛАДОСТ

от № 224615001 до № 224615125 

125

16

СТУДЕНТСКИ

от № 224616001 до № 224616053

от № 224616055 до № 224616056

55

17

ВИТОША

от № 224617001 до № 224617075

75

18

ОВЧА КУПЕЛ  

от № 224618001 до № 224618071

71

19

ЛЮЛИН

от № 224619001 до № 224619132

132

20

ВРЪБНИЦА

от № 224620001 до № 224620056

56

21

НОВИ ИСКЪР

от № 224621001 до № 224621002

от № 224621004 до № 224621037

36

22

КРЕМИКОВЦИ

от № 224622001 до № 224622030

30

23

ПАНЧАРЕВО

от № 224623001 до № 224623032

32

24

БАНКЯ

от № 224624001 до № 224624014

14

 

Общ брой избирателни секции:

1586

 

РЕШЕНИЕТО на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 14.09.2023 в 15:47 часа

Календар

Решения

  • № 649-МИ / 03.10.2023

    относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решения № 137-МИ; 138-МИ; 139-МИ и 140-МИ/18.09.2023г.

  • № 648-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

  • № 647-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне членове на ОИК за получаване на отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения