Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 30-МИ
Столична, 12.09.2023

ОТНОСНО: назначаване на специалист към ОИК – Столична община

 Постъпило е предложение от Мартина Цветанова Маринова – член на ОИК – Столична община с вх. № 21 от 12.09.2023 г. за назначаване на Димитра Димитрова Воева за специалист към ОИК – Столична община.

Като разгледа заявлението ОИК – Столична община установи, че със свое решение № 6-МИ от 09.09.2023 г. е разгледала постъпили предложения за назначаване на специалист-експерти, специалист-технически и специалист-помощници, като съгласно т. 1.6 от решение №1954-МИ от 03.08.2023г. на ЦИК е изчерпана към този момент определената квота, съгласувана с кмета на Столична община и не се налага назначаване на нови специалисти.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т. 34, вр. с чл 78 ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното предложение за назначаване на Димитра Димитрова Воева за специалист към ОИК – Столична община за подпомагане дейността на комисията.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

 

Зам. председател: Жана Бориславова Иванова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 12.09.2023 в 18:07 часа

Календар

Решения

  • № 649-МИ / 03.10.2023

    относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решения № 137-МИ; 138-МИ; 139-МИ и 140-МИ/18.09.2023г.

  • № 648-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

  • № 647-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне членове на ОИК за получаване на отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения