Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 24-МИ
Столична, 12.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА" за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

 Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 24 от 12.09.2023 г. от партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА", представлявана от Александър Трифонов Томов, чрез Димитър Александров Митев в качеството му на пълномощник на представляващия партията, заведено под № 1 на 12.09.2023 г. в регистъра на ОИК – Столична община за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Заявлението за регистрация по чл. 147 ИК - приложение № 32-МИ от изборните книжа е подписано и подадено от партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА" Към заявлението са представени: пълномощно в полза на Димитър Александров Митев. В заявлението е посочено наименованието на партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА", което да бъде изписано в бюлетината съгласно решение за регистрация на ЦИК № 2261-МИ/07.09.2023 г. - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА.

Налице са изискванията на чл. 147, ал. 1, т. 4 и т. 5 ИК и решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 147, ал. 6 и чл. 87, ал. 1, т. 12 ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА" за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

ОПРЕДЕЛЯ партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА" да бъде изписана в бюлетината с наименование: БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Зам. председател: Жана Бориславова Иванова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 12.09.2023 в 18:07 часа

Календар

Решения

  • № 649-МИ / 03.10.2023

    относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решения № 137-МИ; 138-МИ; 139-МИ и 140-МИ/18.09.2023г.

  • № 648-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

  • № 647-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне членове на ОИК за получаване на отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения