Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 22-МИ
Столична, 12.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Диян Веселинов Младенов за кмет на кметство Железница, Столична община

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 23 от 12.09.2023 г. от инициативен комитет от 3 избиратели в състав – Катя Симеонова Зашева, с ЕГН: .........., с постоянен адрес: с. "Железница", Владимир Александров Дочинов, с ЕГН: .........., с постоянен адрес: с. Железница, Красимир Димитров Йорданов, с ЕГН: ..........с постоянен адрес: с. Железница, с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане на Диян Веселинов Младенов, с ЕГН: .........., с постоянен адрес: с. Железница, за независим кандидат за кмет на кметство Железница, Столична община на 29 октомври 2023г. Заявлението е заведено под № 7 на 12.09.2023 г. в регистъра на ОИК в Столична община за инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени: Решение за учредяване на инициативен комитет от 10.09.2023 г. за издигане на кандидатурата на кандидат Диян Веселинов Младенов като независим кандидат за кмет на кметство Железница, Столична община; за Председател на инициативният комитет е определено лицето – Катя Симеонова Зашева; за Отговорник за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързан с предизборната кампания- Босилка Иванова Милетиева-Ковачка, с ЕГН: ..........; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет -3 бр.; декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 от ИК - 3 броя (Приложение № 44-МИ от изборните книжа); Удостоверение изх. № 174-140/12.09.2023г. за открита сметка на името на – Катя Симеонова Зашева, от което е видно, че банковата сметка е разкрита във връзка с предизборната кампания на инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Диян Веселинов Младенов.

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и решение № 2121-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т. 13 и чл. 153 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 1. Катя Симеонова Зашева, с ЕГН: .........., с постоянен адрес: с. Железница;
 2. Владимир Александров Дойчинов, с ЕГН: .........., с постоянен адрес: с. Железница;
 3. Красимир Димитров Йорданов, с ЕГН: .........., с постоянен адрес: с. Железница,

за издигане на Диян Веселинов Младенов, с ЕГН: .........., с постоянен адрес: с. Железница, , независим кандидат за кмет на кметство Железница, Столична община на 29 октомври 2023г.

ОПРЕДЕЛЯ инициативният комитет да се представлява от – Катя Симеонова Зашева, с ЕГН: ...........

ИЗДАВА удостоверение за регистрация на инициативния комитет.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

 

Зам. председател: Жана Бориславова Иванова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 12.09.2023 в 18:07 часа

Календар

Решения

 • № 649-МИ / 03.10.2023

  относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решения № 137-МИ; 138-МИ; 139-МИ и 140-МИ/18.09.2023г.

 • № 648-МИ / 03.10.2023

  относно: Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

 • № 647-МИ / 03.10.2023

  относно: Определяне членове на ОИК за получаване на отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения