Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 21-МИ
Столична, 12.09.2023

ОТНОСНО: Отстраняване на допусната техническа грешка в решение № 6 от 09.09.2023 г. на ОИК – Столична община

При извършена служебна проверка се установява, че е допусната техническа грешка в решение № 6 от 09.09.2023 г. на ОИК – Столична община, като името на назначената за специалист-сътрудник, изписано в решението като Е. Г. Г., следва да се чете "Е. Г. Г.".

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т. 34, вр. с чл 78 ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ:

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в решение № 6 от 09.09.2023 г. на ОИК – Столична община, като името на назначената за специалист-сътрудник, изписано в решението като Е. Г. Г., следва да се чете "Е. Г. Г.".

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Зам. председател: Жана Бориславова Иванова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 12.09.2023 в 18:07 часа

Календар

Решения

  • № 649-МИ / 03.10.2023

    относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решения № 137-МИ; 138-МИ; 139-МИ и 140-МИ/18.09.2023г.

  • № 648-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

  • № 647-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне членове на ОИК за получаване на отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения