Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 2-МИ
Столична, 09.09.2023

ОТНОСНО: Приемане на правила относно номерацията на решенията на Общинска избирателна комисия в община Столична, София-град, място и начин на обявяване.

На основание чл. 87, ал. 2, във вр.с чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и решение № 2161-МИ от 01.09.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община (ОИК – Столична община)

РЕШИ

 1. ВЗЕТИТЕ от Общинска избирателна комисия в Столична община решения имат единна последователна номерация изписана с арабски цифри, която започва от 1, като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя следното съкращение – МИ.

 2. РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община се обявяват на Информационно табло на партерния етаж в сградата, в която се помещава комисията. Таблото се обозначава с надпис с големи букви: "РЕШЕНИЯ НА ОИК – Столична община".

 3. ОПРЕДЕЛЯ ОИК – Столична община да обявява решенията си в деня на приемането им чрез поставяне на таблото по т. 2. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни (72 часа) от поставянето, като върху тях се отбелязва датата и часът на свалянето. Всички решения на ОИК – Столична община се публикуват и на интернет страницата на комисията.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 09.09.2023 в 11:20 часа

Календар

Решения

 • № 649-МИ / 03.10.2023

  относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решения № 137-МИ; 138-МИ; 139-МИ и 140-МИ/18.09.2023г.

 • № 648-МИ / 03.10.2023

  относно: Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

 • № 647-МИ / 03.10.2023

  относно: Определяне членове на ОИК за получаване на отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения