Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 18-МИ
Столична, 12.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Светла Георгиева Крумова за кмет на кметство Доброславци, Столична община

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 11 от 11.09.2023 г. от инициативен комитет от 3 избиратели в състав – Антоанета Йорданова Павлова, с ЕГН: ………., с постоянен адрес, с. Доброславци, Румяна Славчева Александрова, с ЕГН: ………., с постоянен адрес: с. Доброславци, Хрисимира Борисова Коларова, с ЕГН: ………., с постоянен адрес с. Доброславци, с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане Светла Георгиева Крумова, с ЕГН: ………., с постоянен адрес/настоящ адрес/адрес на пребиваване с. Доброславци,  за независим кандидат за кмет на кметство "Доброславци", район Нови Искър, Столична община на 29 октомври 2023 г. Заявлението е заведено под № 3 на 11.09.2023г. в регистъра на ОИК в Столична община за инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.

Към заявлението са приложени: Решение за учредяване на инициативен комитет от 18.08.2023 г. за издигане на кандидатурата на кандидат Светла Георгиева Крумова като независим кандидат за кмет на кметство "Доброславци", район Нови Искър, Столична община; за Председател на инициативният комитет е определено лицето – Антоанета Йорданова Павлова; за Отговорник за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързан с предизборната кампания – Антоанета Йорданова Павлова; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 3 бр.; декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 ИК – 3 броя (Приложение № 44-МИ от изборните книжа); Удостоверение изх. № 124-65/05.09.2023г. за открита сметка на името на Антоанета Йорданова Павлова, от което е видно, че банковата сметка е разкрита във връзка с предизборната кампания на инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Светла Георгиева Крумова.

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и решение № 2121-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т. 13 и чл. 153 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 1. Антоанета Йорданова Павлова, с ЕГН: ………., с постоянен адрес: с. Доброславци;
 2. Румяна Славчева Александрова, с ЕГН: ………., с постоянен адрес: с. Доброславци;
 3. Хрисимира Борисова Коларова, с ЕГН: ………., с постоянен адрес с. Доброславци;

за издигане на Светла Георгиева Крумова, с ЕГН ………., с постоянен адрес: с. Доброславци, район Нови Искър, Столична община, за независим кандидат за кмет на кметство "Доброславци", район "Нови Искър", Столична община на 29 октомври 2023г.

ОПРЕДЕЛЯ инициативният комитет да се представлява от Антоанета Йорданова Павлова, с ЕГН: ……….

ИЗДАВА удостоверение за регистрация на инициативния комитет.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Зам. председател: Жана Бориславова Иванова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 12.09.2023 в 18:07 часа

Календар

Решения

 • № 649-МИ / 03.10.2023

  относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решения № 137-МИ; 138-МИ; 139-МИ и 140-МИ/18.09.2023г.

 • № 648-МИ / 03.10.2023

  относно: Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

 • № 647-МИ / 03.10.2023

  относно: Определяне членове на ОИК за получаване на отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения