Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 166-МИ
Столична, 22.09.2023

ОТНОСНО: Сигнал относно агитация в нарушение на чл. 175 ИК

В ОИК – Столична община на 21.09.2023 г., в 13:56 ч., по електронната поща е постъпил, чрез препращане от район "Възраждане", сигнал от д-р Иван Тодоров Маринов, заведен с входящ № 295 от 21.09.2023 г. във входящия дневник на ОИК – Столична община и под № 7 от 21.09.2023 г., в 13:56 ч., във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията.

В сигнала се излагат данни, че в гр. София, на ъгъла на бул. "Опълченска" и ул. "Цар Симеон" има поставен билборд в зоната на бензиностанция "ОМВ", на който е поставена снимка на г-н Васил Терзиев, с надпис "Васил Терзиев за София" и "Идваме с решенията", с приложени снимки. Посочено е, че извършва неправомерна агитация на основание чл. 175 ИК извън предизборната кампания.

След като се запозна с направените в сигнала оплаквания и приложения към него снимков материал, ОИК – Столична община намира следното:

На първо място, сигналът не е подписан от страна на жалбоподателя. Същият е посочен с две имена и без данни за правния му интерес от подаването на сигнала, освен изразеното възмущение от извършеното. Подписването на всеки сигнал или жалба, изпратен до ОИК – Столична община, е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, обосноваващи допустимостта до разглеждане на всеки документ. Следва да се има предвид, че трайно установена практика на Централна избирателна комисия, респективно на Административен съд – София – град, компетентен на основание чл. 88, ал. 1 ИК, е да разглежда и да се произнася само по жалби и сигнали, подписани от страна на съответния жалбоподател. При това положение ОИК – Столична община счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на сигнала и като такъв същият не следва да бъде разглеждан по същество, а да бъде оставен без разглеждане като недопустим.

Само за пълнота на изложеното, съгласно разпоредбата на чл. 87, ал. 1, т. 22 ИК, Общинската избирателна комисия разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в съответствие с правомощията си. Разпоредбата на чл. 175 ИК систематически се намира в глава 12 "Правила за провеждане на предизборна кампания". В приетата с решение № 1951-МИ от 3 август 2023 г. на ЦИК – Хронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. е посочено, че началото на предизборната кампания съгласно чл. 175 ИК стартира на 29.09.2023 г. В този смисъл и съгласно правомощията си ОИК – Столична община следва да се произнася по сигнали за нарушения на изборния процес в хода на предизборната кампания с начална дата 29.09.2023 г.

За пълнота следва да се посочи още, че към настоящия момент Васил Терзиев не притежава качеството кандидат по чл. 412 и сл. ИК. Със свое решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК е приела реда за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. В Раздел II, т. 3 от същото изрично е посочено, че "3. Кандидати могат да издигат партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите на 29 октомври 2023 г. в общинската избирателна комисия.". Към датата 19.09.2023 г., когато е постъпил сигналът в ОИК – Столична, но и към 22.09.2023 г. липсва ОИК – Столична община да е регистрирала Васил Терзиев за кандидат.

Въз основа на гореизложеното ОИК – Столична община счита, че посочените в сигнала нарушения не осъществяват предизборна агитация по смисъла на закона, доколкото легалната дефиниция на понятието, съдържаща се в §1, т. 17 от ДР на ИК.

При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, София-град

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнал относно агитация в нарушение на чл. 175 ИК, подаден по електронната поща е постъпил, чрез препращане от район "Възраждане", сигнал от д-р Иван Тодоров Маринов, заведен с входящ № 295 от 21.09.2023 г. във входящия дневник на ОИК – Столична община и под № 7 от 21.09.2023 г., в 13:56 ч., във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

 

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 22.09.2023 в 17:55 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1144-МИ / 18.04.2024

  относно: Искане от М. В. М. по Закона за достъп до обществена информация

 • № 1140-МИ / 21.03.2024

  относно: Жалба от Деян Николаев Николов за прекратяване правомощията на Столичен общински съвет

 • № 1139-МИ / 19.02.2024

  относно: Постъпил сигнал от Мартин Веселинов Милев относно нарушение на разпоредбите на чл. 66 и чл. 96 ИК от роднините по съребрена линия II степен Емил Валентинов Бранчевски и Иван Валентинов Бранчевски

всички решения