Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 154-МИ
Столична, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

 

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 247/18.09.2023г. от партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“, представлявана от Станимир Янков Илчев чрез Боряна Олимпиева Кътева в качеството й на пълномощник на представляващия партията, заведено под № 29 на 18.09.2023 г. в регистъра на ОИК в Столична община за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Заявлението за регистрация по чл.147 от ИК - приложение № 32-МИ от изборните книжа е подписано и подадено от Боряна Олимпиева Кътева. Към заявлението са представени: Пълномощно в полза на Боряна Олимпиева Кътева. В заявлението е посочено наименованието на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“, което да бъде изписано в бюлетината съгласно решение за регистрация на ЦИК № 2395-МИ/13.09.2023 г. - ПП НДСВ

Налице са изискванията на чл.147, ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл. 87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

ОПРЕДЕЛЯ партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ ще бъде изписана в бюлетината с наименование: ПП НДСВ

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:46 часа

Календар

Решения

  • № 611-МИ / 27.09.2023

    относно: Определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в диспутите по БНТ-2 и Радио София, за провеждане на изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 610-МИ / 27.09.2023

    относно: Процедура за определяне на поредните номера на местните коалиции и инициативните комитети в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 29 октомври 2023 година

  • № 609-МИ / 26.09.2023

    относно: Регистрация на Радостин Петев Василев, независим кандидат за кмет на Столична община, предложен от Инициативен комитет, представляван от Кирил Атанасов Веселински за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

всички решения