Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 153-МИ
Столична, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Николай Веселинов Веселинов за общински съветник, в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 251 от 18.09.2023 г. от инициативен комитет от 3 избиратели в състав – Иван Симеонов Петков, с ЕГН: ………. с постоянен адрес гр. София, ………., Георги Статков Статков, с ЕГН: ………., с постоянен адрес гр. София, ………. и Кристина Боянова Димитрова, с ЕГН………., с постоянен адрес гр. София, ………., с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане на Николай Веселинов Веселинов, с ЕГН………., с постоянен адрес: гр. София, ………. за независим кандидат за общински съветник, в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023г. Заявлението е заведено под № 26 на 18.09.2023г. в регистъра на ОИК в Столична община за инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени: Протокол от учредително събрание за създаване на инициативен комитет от 10.09.2023 г. за издигане на кандидатурата на Николай Веселинов Веселинов като независим кандидат за общински съветник, в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г; за Председател на инициативният комитет е определено лицето – Иван Симеонов Петков; за Отговорник за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързан с предизборната кампания Иван Симеонов Петков, с ЕГН……….; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 3 бр.; декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 от ИК - 3 броя (Приложение № 44-МИ от изборните книжа); Удостоверение от Общинска Банка АД от 18.09.2023 г. за открита сметка на името на Иван Симеонов Петков, от което е видно, че банковата сметка е разкрита във връзка с предизборната кампания на инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Николай Веселинов Веселинов.

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и решение № 2121-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т. 13 и чл. 153 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София – град

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 1. Иван Симеонов Петков, с ЕГН: ………., с постоянен адрес гр. София, ……….,
 2. Георги Статков Статков, с ЕГН: ………., с постоянен адрес гр. София, ………. и
 3. Кристина Боянова Димитрова, с ЕГН: ………., с постоянен адрес гр. София, ……….

за издигане на Николай Веселинов Веселинов, с ЕГН: ………., с постоянен адрес: гр. София, ………. за независим кандидат за общински съветник, в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

ОПРЕДЕЛЯ инициативният комитет да се представлява от Иван Симеонов Петков, с ЕГН: ……….

ИЗДАВА удостоверение за регистрация на инициативния комитет.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:36 часа

Календар

Решения

 • № 611-МИ / 27.09.2023

  относно: Определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в диспутите по БНТ-2 и Радио София, за провеждане на изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 610-МИ / 27.09.2023

  относно: Процедура за определяне на поредните номера на местните коалиции и инициативните комитети в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 29 октомври 2023 година

 • № 609-МИ / 26.09.2023

  относно: Регистрация на Радостин Петев Василев, независим кандидат за кмет на Столична община, предложен от Инициативен комитет, представляван от Кирил Атанасов Веселински за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

всички решения