Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 150-МИ
Столична, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на партия СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ" за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023 г.

 

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 246/18.09.2023г. от партия СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ", представлявана от Ангел Георгиев Димов в качеството му представляващ партията, заведено под № 28 на 18.09.2023 г. в регистъра на ОИК в Столична община за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Заявлението за регистрация по чл.147 от ИК - приложение № 32-МИ от изборните книжа е подписано и подадено Ангел Георгиев Димов. В заялението е посочен следния район: "Красно село"; В заявлението е посочено наименованието на партия СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ", което да бъде изписано в бюлетината съгласно решение за регистрация на ЦИК № 2375-МИ/12.09.2023 г. - Социалистическа партия „Български път“

Налице са изискванията на чл.147, ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл. 87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ за участие в изборите за кмет на райони в Столична община на 29 октомври 2023 г. за следния район - "Красно село"; за участие в изборите за кмет на Столична община на 29 октомври 2023 г.

ОПРЕДЕЛЯ партия СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ" ще бъде изписана в бюлетината с наименование: Социалистическа партия „Български път“

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:34 часа

Календар

Решения

  • № 649-МИ / 03.10.2023

    относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решения № 137-МИ; 138-МИ; 139-МИ и 140-МИ/18.09.2023г.

  • № 648-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

  • № 647-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне членове на ОИК за получаване на отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения