Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 15-МИ
Столична, 09.09.2023

ОТНОСНО: Определяне на членове, имащи право да правят изявления от името на Общинска избирателна комисия в Столична община, София-град

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, София-град

РЕШИ

ОПРЕДЕЛЯ право да дават информация и правят изявления от името на Общинска избирателна комисия в Столична община, София-град имат Полина Витанова – председател и Борислав Тасев – секретар.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 09.09.2023 в 11:42 часа

Календар

Решения

  • № 649-МИ / 03.10.2023

    относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решения № 137-МИ; 138-МИ; 139-МИ и 140-МИ/18.09.2023г.

  • № 648-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

  • № 647-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне членове на ОИК за получаване на отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения