Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 147-МИ
Столична, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

 

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 242/18.09.2023г. от партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“, представлявана от Константин Живков Бачийски, чрез Ивана Георгиева Мурджева в качеството й на пълномощник на представляващия партията, заведено под № 27 на 18.09.2023 г. в регистъра на ОИК в Столична община за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Заявлението за регистрация по чл.147 от ИК - приложение № 32-МИ от изборните книжа е подписано и подадено от Ивана Георгиева Мурджева. Към заявлението са представени: Пълномощно в полза на Ивана Георгиева Мурджева. В заявлението е посочено наименованието на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“, което да бъде изписано в бюлетината съгласно решение за регистрация на ЦИК № 2408-МИ/13.09.2023 г. - ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

Налице са изискванията на чл.147, ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл. 87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 29 октомври 2023 г.

ОПРЕДЕЛЯ партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ да бъде изписана в бюлетината с наименование: ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:32 часа

Календар

Решения

  • № 649-МИ / 03.10.2023

    относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решения № 137-МИ; 138-МИ; 139-МИ и 140-МИ/18.09.2023г.

  • № 648-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

  • № 647-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне членове на ОИК за получаване на отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения