Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 145-МИ
Столична, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Радослав Георгиев Дионисиев за кмет на район „Младост“, Столична община

 

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 241 от 18.09.2023 г. от инициативен комитет от 4 избиратели в състав – Силвия Николова Кутева, с ЕГН: .........., с постоянен адрес гр. София, : .........., Павел Цветанов Василев, с ЕГН: : .........., с постоянен адрес гр. София: .........., Даниел Валентинов Петров, с ЕГН: : .........., с постоянен адрес гр. София, : .......... и Марио Петров Динчев, с ЕГН: : .........., с постоянен адрес: гр. София: .........., с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане на Радослав Георгиев Дионисиев, с ЕГН: : .........., с постоянен адрес: гр. София, : ..........за независим кандидат за кмет на район „Младост“, Столична община на 29 октомври 2023 г. Заявлението е заведено под № 23 на 18.09.2023г. в регистъра на ОИК в Столична община за инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени: Протокол за създаване на инициативен комитет от 10.09.2023 г. за издигане на кандидатурата на Радослав Георгиев Дионисиев като независим кандидат за кмет на район „Младост“, Столична община; за Председател на инициативният комитет са определени лицата – Силвия Николова Кутева; за Отговорник за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързан с предизборната кампания Виктор Рашков Иванов с ЕГН : ..........и Георги Валериев Пенев с ЕГН : ..........; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 4 бр.; декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 от ИК - 4 броя (Приложение № 44-МИ от изборните книжа); Удостоверение от Първа инвестиционна банка АД с изх. №168-53/17.09.2023г. за открита сметка на името на Силвия Николова Кутева, от което е видно, че банковата сметка е разкрита във връзка с предизборната кампания на инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Радослав Георгиев Дионисиев.

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и решение № 2121-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т. 13 и чл. 153 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София – град

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 1. Силвия Николова Кутева, с ЕГН: : .........., с постоянен адрес гр. София, : ..........,
 2. Павел Цветанов Василев, с ЕГН: : .........., с постоянен адрес гр. София, : ..........
 3. Даниел Валентинов Петров, с ЕГН: : .........., с постоянен адрес гр. София, : ..........
 4. Марио Петров Динчев, с ЕГН: : .........., с постоянен адрес: гр. София: ..........

за издигане на Радослав Георгиев Дионисиев, с ЕГН: : .........., с постоянен адрес: гр. София, .........., за независим кандидат за кмет на район „Младост“, Столична община на 29 октомври 2023 г.

ОПРЕДЕЛЯ инициативният комитет да се представлява от Силвия Николова Кутева, с ЕГН: : .........., с постоянен адрес гр. София: ...........

ИЗДАВА удостоверение за регистрация на инициативния комитет.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:31 часа

Календар

Решения

 • № 649-МИ / 03.10.2023

  относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решения № 137-МИ; 138-МИ; 139-МИ и 140-МИ/18.09.2023г.

 • № 648-МИ / 03.10.2023

  относно: Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

 • № 647-МИ / 03.10.2023

  относно: Определяне членове на ОИК за получаване на отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения