Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 140-МИ
Столична, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на Местна коалиция „ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“(коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“) за участие в изборите за кмет на райони на територията на Столична община на 29 октомври 2023г.

 Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 200/17.09.2023г. Местна коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“(коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“), подписано и подадено от Иван Янчов Таков, в качеството му на  представляващ местната коалиция, заведено под № 3 на 17.09.2023г. в регистъра на ОИК в Столична община за местните коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.

Заявлението за регистрация по чл.148 от ИК - приложение № 33-МИ от изборните книжа е подписано от представляващите местната коалиция и подадено от него. Заявява се участие във всички 24 района на територията на Столична община- Витоша, Младост, Изгрев, Лозенец, Студентски, Красно село, Панчарево, Триадица, Възраждане, Искър, Оборище, Подуяне, Сердика, Средец, Слатина, Кремиковци, Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Люлин, Нови Искър, Надежда, Овча купел. Към заявлението са приложени следните документи: Решение за образуване на местна коалиция от 17.09.2023 год. – оригинал, образци от подписа на представляващия местната коалиция Иван Янчов Таков, Удостоверение за банкова сметка с № 2101-20-00540 на името на ПП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“- партията определена в коалиционното споразумение да отговаря за приходите и разходите, която да обслужва само предизборната кампания издадено от Банка ДСК АД, данни за лице, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, Пълномощно в полза на Иван Янчов Таков от Корнелия Петрова Нинова, Пълномощно в полза на Костадин Стоянов Паскалев от Валери Мирчев Жаблянов, Пълномощно в полза на Мирослав Борисов Паскалев от Волен Николов Сидеров В заявлението е посочено наименованието на местната коалиция, което да бъде изписано в бюлетината – МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“(коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“).

Налице са изискванията на чл.148, ал.1, 2, 3, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 2218-МИ/05.09.2023г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г

Предвид изложеното и на основание чл.148, ал.6 и чл. 87, ал.1, т.13 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА Местна коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“(коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“)  за участие в изборите за кмет на райони в Столична община на 29 октомври 2023 г. за следните райони - Витоша, Младост, Изгрев, Лозенец, Студентски, Красно село, Панчарево, Триадица, Възраждане, Искър, Оборище, Подуяне, Сердика, Средец, Слатина, Кремиковци, Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Люлин, Нови Искър, Надежда, Овча купел.

 

ОПРЕДЕЛЯ Местната коалиция да бъде изписана в бюлетината с наименование: МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“(коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“).

 

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:25 часа

Календар

Решения

  • № 649-МИ / 03.10.2023

    относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решения № 137-МИ; 138-МИ; 139-МИ и 140-МИ/18.09.2023г.

  • № 648-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

  • № 647-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне членове на ОИК за получаване на отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения