Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 14-МИ
Столична, 09.09.2023

ОТНОСНО: Разпределение на членовете на Общинска избирателна комисия в Столична община, София-град, във връзка с обезпечаване на работата по административните райони.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, София-град

РЕШИ

ОПРЕДЕЛЯ във връзка с оптимизиране на работата и администриране на дейността на комисията по административните райони в Столична община, членовете на ОИК – Столична община, се разпределят в групи по райони, както следва:

 

 

РАЙОН

 

Членове на ОИК

1.

СРЕДЕЦ

Величка Йорданова Грънчарова

Стоил Петромил Сотиров

Стоян Красимиров Кожухаров

 

2.

КРАСНО СЕЛО

Стоян Красимиров Кожухаров

Райна Константинова Евтимова

Малина Маринова Найденова

 

3.

ВЪЗРАЖДАНЕ

Валери Владимиров Цолов

Петър Цанков Георгиев

Георги Константинов Димитров

 

4.

ОБОРИЩЕ

Евгений Кирилов Пепелянков

Иван Красимиров Иванов

Ивайло Веселинов Василев

 

5.

СЕРДИКА

Валери Владимиров Цолов

Иван Красимиров Иванов

 

6.

ПОДУЯНЕ

Десислава Здравкова Таранова-Андонова

Добри Тенчев Тенев

Милена Кирилова Колева

 

7.

СЛАТИНА

Мария Генчева Георгиева

Добри Тенчев Тенев

Жана Бориславова Иванова

 

8.

ИЗГРЕВ

Калоян Христов Колев

Снежана Младенова Кондева

Красимир Георгиев Сираков

 

9.

ЛОЗЕНЕЦ

Надя Асенова Ангелова

Метин Мехмед Сюлейман

Иван Асенов Манчев

Малина Маринова Найденова

 

10.

ТРИАДИЦА

Надя Асенова Ангелова

Метин Мехмед Сюлейман

Мария Генчева Георгиева

Анелия Иванова Иванова

 

11.

КРАСНА ПОЛЯНА

Велин Ангелов Пеев

Павел Любомиров Миланов

Веселин Захариев Варчев

 

12.

ИЛИНДЕН

Величка Йорданова Грънчарова

Стоил Петромил Сотиров

 

13.

НАДЕЖДА

Ивайло Веселинов Василев

Анастасия Георгиева Дюлгерова

Цветанка Петкова Петкова

 

14.

ИСКЪР

Евгений Кирилов Пепелянков

Виктория Георгиева Илиева

Петър Цанков Георгиев

 

15.

МЛАДОСТ

Живка Василева Котева

Калоян Христов Колев

Анастасия Георгиева Дюлгерова

 

16.

СТУДЕНТСКИ

Милен Събинов Ревански

Надя Асенова Ангелова

Милена Кирилова Колева

 

17.

ВИТОША

Стоян Красимиров Кожухаров

Райна Константинова Евтимова

Красимир Георгиев Сираков

 

18.

ОВЧА КУПЕЛ

Венцеслав Василев Йотов

Велин Ангелов Пеев

Явор Петров Гочев

 

19.

ЛЮЛИН

Соня Боянова Василева

Валя Стефанова Козовска-Трулева

 

20.

ВРЪБНИЦА

Мартина Цветанова Маринова

Цветанка Петкова Петкова

Явор Петров Гочев

 

21.

НОВИ ИСКЪР

Павел Любомиров Миланов

Веселин Захариев Варчев

Венцеслав Василев Йотов

 

22.

КРЕМИКОВЦИ

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Георги Константинов Димитров

Снежана Младенова Кондева

 

23.

ПАНЧАРЕВО

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Милен Събинов Ревански

Анелия Иванова Иванова

 

24.

БАНКЯ

Жана Бориславова Иванова

Иван Асенов Манчев

 

 

ОПРЕДЕЛЯ работна група по разглеждане на жалби и сигнали и изготвяне на проекти за решения в състав от следните членове: Борислав Любомиров Тасев, Виолета Красимирова Темелкова -Петрова, Надя Асенова Ангелова, Стоян Красимиров Кожухаров, Валери Владимиров Цолов, Стоил Петромил Сотиров, Анелия Иванова Иванова, Добри Тенчев Тенев, Иван Красимиров Ивановя, Георги Константинов Димитров и Анастасия Георгиева Дюлгерова, като всички останали членове могат да участват в работата на групата.

 

ОПРЕДЕЛЯ работна група по организационно-техническите въпроси в състав от следните членове: Полина Василева Витанова, Борислав Любомиров Тасев, Иван Красимиров Иванов, Метин Мехмед Сюлейман, Жана Бориславова Иванова, Райна Константинова Евтимова.,

 

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 09.09.2023 в 11:41 часа

Календар

Решения

  • № 649-МИ / 03.10.2023

    относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решения № 137-МИ; 138-МИ; 139-МИ и 140-МИ/18.09.2023г.

  • № 648-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне на упълномощени представители на ОИК за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините и изборните книжа по районни администрации в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

  • № 647-МИ / 03.10.2023

    относно: Определяне членове на ОИК за получаване на отпечатани хартиени бюлетини от съответната печатница за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения