Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 132-МИ
Столична, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Светла Георгиева Николова за кмет на кметство село Световрачене , Столична община

 

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 222 от 18.09.2023 г. от инициативен комитет от 5 избиратели в състав – Трайчо Бориславов Николов, с ЕГН: ………. , с постоянен адрес: село Световрачене, ………., Виолета Николова Богданова, с ЕГН: ………., с постоянен адрес: село Световрачене, ………., Румяна Димитрова Георгиева, с ЕГН: ………., с постоянен адрес село Световрачене, ………., Николина Кирилова Иванова, с ЕГН: ………., с постоянен адрес: село Световрачене, ………. и Методи Петров Павлов, с ЕГН: ………., с постоянен адрес: село Световрачене, ………., с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане на Светла Георгиева Николова, с ЕГН: ………., с постоянен адрес: село Световрачене, ………. за независим кандидат за кметство село Световрачене, Столична община на 29 октомври 2023 г. Заявлението е заведено под № 22 на 18.09.2023г. в регистъра на ОИК в Столична община за инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени: Протокол за създаване на инициативен комитет от 13.09.2023 г. за издигане на кандидатурата на Светла Георгиева Николова като независим кандидат за кмет кметство село Световрачене, Столична община; за Председател на инициативният комитет са определени лицата – Трайчо Бориславов Николов; за Отговорник за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързан с предизборната кампания Виолета Николова Богданова ; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 5 бр.; декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 от ИК - 5 броя (Приложение № 44-МИ от изборните книжа); Удостоверение от Банка ДСК АД с изх. №3502-20-00545/18.09.2023г. за открита сметка на името на Трайчо Бориславов Николов, от което е видно, че банковата сметка е разкрита във връзка с предизборната кампания на инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Светла Георгиева Николова.

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и решение № 2121-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т. 13 и чл. 153 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София – град

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 1. Трайчо Бориславов Николов, с ЕГН: ………., с постоянен адрес: село Световрачене, ……….,
 2. Виолета Николова Богданова, с ЕГН: ………., с постоянен адрес: село Световрачене, ……….
 3. Румяна Димитрова Георгиева, с ЕГН: ………., с постоянен адрес село Световрачене, ……….
 4. Николина Кирилова Иванова, с ЕГН: ………., с постоянен адрес: село Световрачене, ……….
 5. Методи Петров Павлов, с ЕГН: ………., с постоянен адрес: село Световрачене, ……….

за издигане на Светла Георгиева Николова, с ЕГН: ………., с постоянен адрес: село Световрачене, ………., за независим кандидат за кмет кметство село Световрачене, Столична община на 29 октомври 2023 г.

ОПРЕДЕЛЯ инициативният комитет да се представлява от Трайчо Бориславов Николов, с ЕГН: ………., с постоянен адрес: село Световрачене, ……….

ИЗДАВА удостоверение за регистрация на инициативния комитет.

РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:21 часа

Календар

Решения

 • № 325 -МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на Светослав Сашов Савелев за кандидат за кмет на район Триадица в Столична община, предложен от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

 • № 324 -МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на Адиел Радославова Илиева за кандидат за кмет на район Студентски в Столична община, предложена от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

 • № 323 -МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на Даниела Трифонова Беличовска за кандидат за кмет на район Средец в Столична община, предложена от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

всички решения