Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 131-МИ
Столична, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на партия „ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в изборите за кмет на район „Подуяне“ на Столична община на 29 октомври 2023 г.


Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 233/18.09.2023г. от партия „ГЛАС НАРОДЕН“, представлявана от Светослав Емилов Витков, чрез Надежда Николаева Ненова, в качеството й на пълномощник на представляващия партията , заведено под № 22 на 17.09.2023 г. в регистъра на ОИК в Столична община за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
Заявлението за регистрация по чл.147 от ИК - приложение № 32-МИ от изборните книжа е подписано и подадено от Надежда Николаева Ненова. В заявлението е посочен район „Подуяне“. Към заявлението са представени: пълномощно в полза на Надежда Николаева Ненова. В заявлението е посочено наименованието на партия „ГЛАС НАРОДЕН“, което да бъде изписано в бюлетината съгласно решение за регистрация на ЦИК № 2358-МИ/12.09.2023 г. - ГЛАС НАРОДЕН.
Налице са изискванията на чл.147, ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл. 87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)


РЕШИ:


РЕГИСТРИРА партия „ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в изборите за кмет на район „Подуяне“ в Столична община на 29 октомври 2023 г. 

 

ОПРЕДЕЛЯ партия „ГЛАС НАРОДЕН“ ще бъде изписана в бюлетината с наименование ГЛАС НАРОДЕН.


РЕШЕНИЕТО на ОИК – Столична община подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, в 3-дневен срок от публикуването му.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Борислав Любомиров Тасев

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:20 часа

Календар

Решения

  • № 325 -МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на Светослав Сашов Савелев за кандидат за кмет на район Триадица в Столична община, предложен от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

  • № 324 -МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на Адиел Радославова Илиева за кандидат за кмет на район Студентски в Столична община, предложена от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

  • № 323 -МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на Даниела Трифонова Беличовска за кандидат за кмет на район Средец в Столична община, предложена от ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

всички решения